Werk­- en landbouw­materieel­verzekering

Vraag een offerte aan via een adviseur

Werk-­ en landbouw­materieel­verzekering

Schade aan werk- of landbouwmaterieel kan tot ernstig oponthoud van uw werkzaamheden leiden. Bovendien kunt u aansprakelijk zijn voor schade door uw werk- en landbouwmaterieel aan anderen of spullen van anderen. Met een Werk-­ en landbouwmaterieel­verzekering heeft u de wettelijk verplichte WA-verzekering en kunt u de dekking naar keuze uitbreiden. Zo sluit uw verzekering goed aan op uw bedrijfsrisico's.
De Werk-­ en landbouwmaterieel­verzekering is afgestemd op het object dat u wilt verzekeren. De basisdekking is altijd een WA-dekking. Daarnaast kunt u kiezen voor een cascodekking of beperkt cascodekking. Daarvoor kijken we naar de waarde van het object. Wilt u weten wat de Werk­- en landbouwmaterieel­verzekering voor u kost? Vraag het een adviseur.
 • WA-verzekering:  schade die  u met uw landbouw- of werkmaterieel toebrengt aan anderen of spullen van anderen.
   
 • Schade aan kabels en leidingen tot maximaal € 2.500.000,-. 
  Als u kiest voor een (beperkt-)cascoverzekering: schade aan of verlies van uw werk- of landbouwmaterieel.
   
 • Als u daarvoor kiest: schade aan eigendommen en een eigen gebrek tot en met 7 jaar.
 •  
 • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden
 • Geen rijbevoegdheid van de bestuurder.
  Was de bestuurder terwijl de schade werd veroorzaakt niet in het bezit van een geldig rijbewijs? Of voldeed hij niet aan andere voorwaarden, zoals een minimale leeftijd? Dan is dat niet verzekerd.
   
 • Niet gemachtigde bestuurder.
   
 • Is de schade veroorzaakt door iemand die zich zonder toestemming in of op het object bevond? Dan betalen wij de schade niet.
   
 • Ander gebruik.
  Op het polisblad vermelden wij waarvoor u het materieel gebruikt. Is dat anders tijdens het ontstaan van de schade? En wisten wij dat niet? Dan betalen wij niet.
 •  
 • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
De WA-dekking is voor schade die u toebrengt aan anderen tijdens deelname aan het verkeer. Maar ook tijdens het werken met bijvoorbeeld een laad-/loskraan kan schade ontstaan. Dat is het werkrisico en dat is ook verzekerd.
Deze schade is ook verzekerd, maar niet als de schade is ontstaan tijdens het laden en lossen.

Er zijn 3 varianten waaruit u kunt kiezen:
 

 • Dekking A - Brand/ Diefstal.
  U bent verzekerd voor: brand, ontploffing, zelfontbranding, ongeacht de oorzaak daarvan, ook als gevolg van eigen gebrek en door blikseminslag 
  diefstal van het gehele object, waarbij het niet gaat om  vermissing of verduistering
   
 • Dekking B - Beperkt Casco.
  U bent verzekerd voor alle schade zoals bij dekking A, maar ook voor bijvoorbeeld diefstal, vermissing, verduistering, joyriding, of een poging daartoe
  door kwaadwillige beschadiging of baldadigheidstorm, hagel en overstroming botsing met dieren en vogels ruitschade.
   
 • Dekking C – Casco Uitgebreid.
  Alle schades die verzekerd zijn bij dekking A en B, maar ook voor alle andere onverwachte en plotselinge gebeurtenis. Daaronder vallen bijvoorbeeld botsen en van de weg raken. Ook eigen gebrek is verzekerd.
Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de Werk- en Landbouwverzekering van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.