Verzuimverzekering

Werkgever zijn kent vele voordelen, maar ook een groot nadeel. Bij ziekte van uw personeel wordt u geacht het salaris twee jaar voor minimaal 70% door te betalen. En dat terwijl er niet gewerkt wordt. Financieel gezien is dit een groot risico voor uw onderneming. Een Verzuimverzekering dekt het financiële risico van verzuim af.

De pluspunten

  • Al uw medewerkers zijn verzekerd. Ze mogen natuurlijk niet ziek zijn als u ze aanmeldt.
  • Een verzuimverzekering die past bij uw onderneming.
  • Een vergoeding bij ziekte van uw werknemer van maximaal 104 weken.
  • U kunt extra’s zoals verzuimbegeleiding, vergoeding voor re-integratiekosten en vergoeding voor rechtsbijstand meeverzekeren.

Wat kost een verzuimverzekering van Allianz?

De jaarlijkse premie verschilt per bedrijf. De premie wordt opgebouwd uit de som van de jaarlonen van uw personeel. Hierop passen wij een premiepercentage toe. Allianz berekent dit premiepercentage aan de hand van  de leeftijd van uw werknemers, het soort bedrijf dat u heeft, het ziekteverzuim in de laatste jaren, de kosten die u heeft betaald voor ziekteverzuim en de gekozen dekking en variabelen in die dekking.

Wilt u weten wat deze verzuimverzekering voor u kost? Vraag het een adviseur.

Verzuimverzekering Conventioneel

De Verzuimverzekering Conventioneel neemt uw verzuimkosten over en ondersteunt u met doelgerichte activiteiten.

Lees meer

Verzuimverzekering Stop-Loss

De verzuimverzekering waarmee u zich verzekert tegen uitschieters in uw verzuimkosten.

Lees meer

Veel gestelde vragen

Een Allianz Verzuimverzekering vergoedt voor iedere zieke werknemer een vooraf afgesproken percentage van het loon. Dit gebeurt maximaal 104 weken. Ook kunt u andere verzuimkosten laten vergoeden, zoals werkgeverspremies of aanvullende cao-afspraken.

Ziekteverzuim is lastig aan te pakken. Er is helaas geen makkelijke manier om ziekte bij uw werknemers terug te dringen. De Arbowet schrijft voor dat u hier een plan voor opstelt. Meer over het ziekteverzuimbeleidsplan vindt u hier.

Het ziekteverzuim onder werknemers daalt flink. Toch zit 1 op de 25 werknemers thuis door ziekte of een ongeval. Ook zijn de risico’s op ziekteverzuim per bedrijfstak flink anders. Meestal wordt dit bepaald door de gemiddelde leeftijd van de werknemers. Hoe jonger, hoe minder verzuim. 

Uw verzekeringsadviseur kan voor u precies doorrekenen wat de mogelijkheden en voordelen zijn van een Allianz Verzuimverzekering. Hij of zij neemt bij die berekening uw specifieke bedrijfsomstandigheden en uw (financiële) wensen en mogelijkheden mee. Maak een afspraak met uw verzekeringsadviseur.

Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, bent u wettelijk verplicht om minstens 70% van hun loon door te betalen. Allianz vergoedt deze loondoorbetaling voor maximaal 104 weken. Daarnaast kunt u andere verzuimkosten laten vergoeden, zoals werkgeverspremies of aanvullende cao-afspraken.

U kunt het loon verzekeren dat u bij ziekteverzuim moet doorbetalen met een maximum van € 100.000,- per werknemer.

Bij de Allianz kunt u kiezen de verzuimkosten voor een bepaalde periode of ter hoogte van een bepaald bedrag zelf te dragen. Wilt u een bepaalde periode de kosten zelf dragen? Dan kiest u voor de Verzuimverzekering Conventioneel. Wilt u uw verzuimkosten tot een bepaald bedrag zelf dragen? Dan kiest u voor de Verzuimverzekering Stop-Loss. 

Per zieke werknemer krijgt u maximaal 104 weken een vergoeding, afhankelijk van de gekozen dekking. Daarbij geldt:

  • Dat de vergoeding stopt als uw werknemer de eindleeftijd van 67 heeft bereikt.

Als een werknemer twee keer kort achter elkaar door ziekte niet kan werken, dan gelden die twee ziekteperiodes als één periode. Werkt de werknemer tussendoor meer dan 4 weken, dan ziet Allianz het als twee afzonderlijke periodes. Deze 4-weken-regeling geldt ook voor het eigen risico.

Voor deze verzekering sluit u een contract af van maximaal 3 jaar. Allianz verlengt de eerste contractstermijn telkens met maximaal 12 maanden. Hierdoor kunt u de verzekering na de eerste contractstermijn op ieder moment opzeggen. U heeft dan een opzegtermijn van een maand.