Bekijk de verzekeringspakketten van Allianz

 

Een ondernemingsplan maken

Iedereen heeft weleens een goed idee. Een idee waarvan jij weet dat jij er geld mee kunt verdienen. Maar voor jou zomaar een bedrijf begint, moet jij eerst weten wat er allemaal nodig is om te starten. In een ondernemingsplan, ook wel businessplan, maak jij jouw ideeën concreet. Jij schijft op wat jij gaat doen, maar ook voor wie. En hoe jij dit gaat financieren en hoe jij precies geld gaat verdienen.

Het doel van een ondernemingsplan is antwoord geven op de belangrijkste vragen over jouw nieuwe onderneming. Geen enkel bedrijf is hetzelfde en daarom is ook ieder ondernemingsplan anders. Wel hebben de meeste ondernemingsplannen de volgende onderwerpen:

 • Het doel
  Omschrijf zo kort mogelijk het bedrijfsdoel, waarom jou met dit idee aan de slag gaat, voor wie jij dit doet en wat jij wilt bereiken. 

 • Het probleem
  Creatieve mensen verzinnen oplossingen voor bedrijven en ondernemende mensen bouwen daar een bedrijf op. Voor welk probleem biedt jouw idee de oplossing? Met welk probleem worstelen jouw toekomstige klanten? En waar is dat op gebaseerd? Het formuleren van het probleem geeft direct een goed beeld van de kansen van jouw onderneming. 

 • De oplossing
  Jij hebt de oplossing voor het probleem al bedacht. Dat wordt immers jouw bedrijf. Hoe gaat jij dit probleem oplossen? Denk niet alleen in kansen, maar ook aan mogelijke obstakels. En hoe jij met eventuele hindernissen omgaat. 

 • Markt en doelgroep
  Waar en aan wie gaat jij jouw oplossing aanbieden? Kennis van de markt is essentieel voor een goed ondernemingsplan. Het gaat niet alleen om de laatste ontwikkelingen en vooruitzichten, maar ook om kansen, bedreigingen en wetten. Zorg daarom voor een duidelijk beeld van de markt en de doelgroep. 

 • Concurrenten
  Heb jij dé oplossing voor een werkelijk probleem of een reële behoefte? En zijn er geen andere aanbieders van vergelijkbare oplossingen? Gefeliciteerd! Dan heb jij misschien het gat in de markt gevonden. Maar in alle andere gevallen is het zinvol om de concurrentie te analyseren. Wie is er nog meer actief in deze markt en wat zijn de belangrijkste kenmerken? Wat maakt jouw oplossing beter? Kwaliteit? Gemak? Prijs? Na deze analyse weet jij direct hoe jouw product in de markt zal vallen. 

 • Product of dienst
  Wat doet jouw product of dienst precies? Maak een duidelijke omschrijving van datgene wat jij gaat leveren aan klanten. Doe dit  bijvoorbeeld met een stappenplan. 

 • Financiële gegevens
  Ook de financiën moet jij meenemen in jouw ondernemingsplan. Maak een realistische inschatting van jouw kosten en de omzet. Jij hebt in de vorige stappen waarschijnlijk al gekeken naar de kosten van jouw product. Voeg de verkoopprijs ook toe bij de financiële gegevens. Bovendien hoort hierbij een inschatting van de balans, de verlies-en-winst-rekening en wanneer jij verwacht het break-evenpoint te bereiken.
 • In jouw ondernemingsplan ordent jij jouw ideeën. Dit doet jij voor uzelf. Maar jij kunt ook externe investeerders of financiers overtuigen met een solide ondernemingsplan. Bedenk dus van tevoren voor wie jij het ondernemingsplan schrijft. 

 • Vermeld in jouw plan waarom jou deze onderneming start op dit moment en onderbouw dit met ontwikkelingen in jouw sector of branche. Of misschien specifieke lokale ontwikkelingen.  

 • Benoem personen, bedrijven of instanties die bij jouw bedrijf betrokken worden. Ook als jij zzp’er zijn er vaak meerdere partijen betrokken bij jouw onderneming. Bijvoorbeeld vennoten, eventuele financiers of de accountant. Geef duidelijk aan wat hun rol is en wat hun verantwoordelijkheden zijn.  

 • Vraag het oordeel van een bevriende ondernemer over jouw ondernemingsplan en sta open voor zijn kritiek of suggesties.  

 • Hou het kort. Een ondernemingsplan hoeft geen compleet boekwerk te zijn. Als jij alle relevante vragen heeft beantwoord, is jouw ondernemingsplan klaar.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.