Overlijden melden

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Wij kunnen ons goed indenken dat uw gedachten nu niet uitgaan naar het afhandelen van financiële zaken. Daarom proberen we dit zo makkelijk mogelijk voor u te maken. Hier leest u hoe u een overlijden bij ons kunt melden en wat de vervolgstappen zijn.

Had de overledene producten en diensten bij Allianz Nederland? Dan kunt u het overlijden op de volgende manieren aan ons doorgeven:

 1. Digitaal
  Via dit formulier.
 2. Telefonisch
  Via 088 – 577 2222 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 uur).
 3. Per post
  Stuur een brief in een ongefrankeerde envelop naar:
  Antwoordnummer 5375
  3000 VB Rotterdam

Wij hebben in ieder geval het volgende van u nodig:

 • de naam en het adres van de overledene
 • de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene
 • polis- en/of contract- en/of rekeningnummer(s)
 • uw naam en adres
 • uw relatie tot de overledene
 • de burgerlijke staat van de overledene op het moment van overlijden (gehuwd of samenwonend)
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer

Specifieke documenten
Soms zijn er specifieke documenten noodzakelijk. Een van onze medewerkers zal u hierover informeren, nadat wij de melding hebben ontvangen.

Contact met adviseur
Neem ook contact op met de financieel of verzekeringsadviseur van de overledene. Deze adviseur kan u helpen bij de afwikkeling van de financiële zaken.

Als wij uw melding hebben ontvangen, nemen we contact met u op. We kunnen bijvoorbeeld vragen om een akte van overlijden of kopie van een identiteitsbewijs. Als wij alle documenten hebben, handelen wij alles af. U ontvangt hiervan een bevestiging.