Wij hechten veel waarde aan uw feedback!

Wij hechten sterk aan een goede relatie met al onze klanten. De dienstverlening die wij aanbieden is erop gericht om die relatie in stand te houden en verder te verstevigen. Wij vinden het leuk om te horen wat u goed vindt gaan. Maar wij horen ook graag van u als u niet tevreden bent over de door ons verrichtte diensten.

Er is sprake van een klacht als de indiener (een klant of derde) ontevreden is met betrekking tot het verzekeringscontract of de verzekeringsdienst die hij/zij heeft ontvangen en zijn/haar ongenoegen uit bij Allianz.

Laat het ons weten, zodat wij uw klacht op een juiste manier kunnen behandelen, en ervan kunnen leren voor de toekomst.

Alternatieve manieren om een klacht in te dienen. Naast het klachtenformulier kunt u op een aantal andere manieren klachten indienen.

Wat wij met uw klachten doen

  • Binnen twee werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging van uw klacht.
  • We nemen telefonisch contact op om uw klacht te bespreken. Niet alle klachten lenen zich voor een telefonische aanpak. In dat geval verloopt het contact per mail of brief.
  • Binnen tien werkdagen ontvangt u van ons een eerste inhoudelijke reactie.
  • Is het voor ons niet mogelijk om binnen deze termijn uw klacht te beantwoorden, dan laten we u dat schriftelijk of per e-mail weten. Natuurlijk leest u in dit bericht ook op welke termijn u dan wel een reactie van ons kunt verwachten.
  • U bepaalt of u tevreden bent met de afhandeling van de klacht. Dat vragen wij steekproefsgewijs na via een kort online onderzoek.
  • Bent u niet tevreden met onze reactie? Dan kunt u een verzoek om een nieuwe beoordeling indienen.

Als wij er onvoldoende in zijn geslaagd om uw ontevredenheid weg te nemen kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD):

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag

Meer informatie over het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening vindt u op www.kifid.nl

Gaat u klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u ook terecht bij een bevoegde rechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bent u onlangs goed geholpen door (een medewerker van) Allianz laat het ons dan weten. Wij horen graag van u wat goed gaat en stellen uw reactie zeer op prijs.
Regelmatig vragen wij zelf ook feedback van onze klanten over onze dienstverlening. Dat doen we op verschillende manieren. Zo willen wij bijvoorbeeld graag weten of u Allianz zou aanbevelen bij vrienden, familie of collega’s op basis van uw recente ervaring met onze dienstverlening. Verder geven wij onze klanten ook de mogelijkheid om een review te plaatsen. Bent u benieuwd naar hoe onze klanten de producten van Allianz reviewen.
Hieronder leest u welke verbeteringen wij hebben doorgevoerd met uw feedback:
Wij hebben de melding voor uw autoschade sterkt vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Naast het melden via telefoon, mail en/of brief kunt u uw autoschade nu ook via een applicatie op uw telefoon melden. Makkelijk, toegankelijk en snel.
Op een aantal punten hebben we het gebruik van uw pensioenportal makkelijker gemaakt. Zo hebben we al uw nota’s gedigitaliseerd en zijn deze beschikbaar in uw pensioenportal. U heeft ook sneller inzicht in nieuwe nota’s omdat er een sorteerfunctie is aangebracht. De notificatiemails zijn nu ook in het Engels beschikbaar den dus ook toegankelijk voor onze buitenlandse klanten.
Wij hebben een aantal wijzigingen doorgevoerd in ons verwerkingsproces waardoor de totale doorlooptijd van de medische acceptatie is verkort. Zo zijn de keuringsgrenzen aangepast en is een bloedonderzoek in bepaalde gevallen niet meer strikt noodzakelijk.
Wanneer u schade heeft, is dat altijd vervelend. Wij doen er daarom alles aan om de schade zo snel mogelijk te regelen. Wanneer u uw schade bij ons meldt ontvangt u van ons een brochure waarin precies is opgenomen wat wij van u verwachten om uw schade goed en snel af te handelen. In de brochure staat ook opgenomen wat u van ons kunt verwachten: het schadeproces in stappen.
Regelmatig beoordelen wij of onze informatie begrijpelijk is voor al onze klanten. Zo vinden doorlopend aanpassingen plaats op onze website en in de brieven naar onze klanten.