Zonnepanelen op je bedrijfspand: zo doe je dat! 

Wil je als ondernemer kosten besparen én duurzaam ondernemen? Overweeg dan om zonnepanelen op je bedrijfspand te plaatsen. Het is een goede investering die je snel terugverdient dankzij de hoge energieprijzen, subsidies en belastingvoordelen. Bovendien draag je met zonne-energie bij aan een duurzame toekomst. Er zijn wel enkele aspecten waar je aan moet denken. In dit blog lees je hoe je op een veilige en verantwoorde manier je bedrijfsdak omtovert in een energiecentrale. 

Veel bedrijven en organisaties kampen met hoge energiekosten. Voor hen is het al snel lucratief om te investeren in zonnepanelen. Naast het financiële gewin zijn er voor ondernemers meer argumenten om over te stappen op zonne-energie, zoals maatschappelijke overwegingen of het groene imago. En als die wortels nog niet verleidelijk genoeg zijn, dan geeft de stok van de overheid wel het laatste zetje. De overheid dwingt je stapsgewijs over te stappen op duurzaam ondernemen. Zo geldt nu al minimaal energielabel C voor grotere kantoorgebouwen. En bij hoog energieverbruik (vanaf 50.000 kWh stroom of 25.000 m³ aardgas) ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die bovendien snel resultaat moeten hebben. Het is dus verstandig het laaghangend fruit nu al te plukken en over te stappen op zonne-energie.

Hieronder vindt je al wat tips. Doe je je voordeel mee!

 

Oké, je bent overtuigd van de voordelen van zonnepanelen op je bedrijfspand. Maar je ziet op tegen het gedoe. Toch valt dat reuze mee als je alles goed en op tijd regelt. Waar moet je aan denken voordat je overgaat tot plaatsing van zonnepanelen of een PV-installatie op je bedrijfspand? 

Check of je dak geschikt is voor zonnepanelen
Niet elk dak is geschikt voor zonnepanelen. Hoewel bij de bouw rekening is gehouden met het gewicht van neerslag, is niet elk dak berekend op het extra gewicht van zonnepanelen. Daarbij gaat het al snel om 30 kg per m2. Ook zorgen zonnepanelen voor extra belasting bij zware storm of hevige windstoten.

Dus, voordat je een grote hoeveelheid zonnepanelen op je bedrijfspand plaatst, laat je een constructieberekening maken door een constructeur. Je installateur kan je wellicht adviseren welke constructeur je kan inschakelen. Is de constructie niet sterk genoeg, dan zul je het dak moeten aanpassen. Want bij eventuele schade moet je met deze constructieberekening kunnen aantonen dat het dak voldoet.

Check of je een vergunning nodig hebt
Je mag niet zomaar overal zonnepanelen neerleggen. Vaak heb je te maken met een bestemmingsplan dat voorschrijft wat wel en niet gebouwd mag worden. Informeer daarom bij je gemeente of er een omgevingsvergunning nodig is. In veel gemeenten kun je daarvoor terecht bij een speciaal duurzaamheidsloket. Ook al heb je geen vergunning nodig, je moet wel voldoen aan de eisen van het landelijke Bouwbesluit. De gemeente of je installateur kan je hierover meer vertellen.

Zorg voor dakisolatie
Je wilt niet alleen stroom opwekken, je wilt ook zo weinig mogelijk warmteverlies. Als je dak nog niet geïsoleerd is, is dit het moment om dat te doen. Dus, voordat je de zonnepanelen plaatst.

Controleer de aanwezige dakisolatie
De aanwezigheid van zonnepanelen verhoogt het risico op brandgevaar. Om dit risico tot een minimum te beperken, is het vaak nodig om brandveilig isolatiemateriaal aan te brengen, zoals steenwol. Met dit isolatiemateriaal voorkom je dat het vuur zich snel kan verspreiden. 

Zoek een geschikte plek op het dak
Hou bij de keuze van de locatie rekening met brandgevaar en diefstal. Plaats de zonnepanelen minimaal 2,5 meter van brandwerende scheidingen of lichtstraten. Het dak met de PV-installatie moet bereikbaar zijn met een hoogwerker van de brandweer.

Je dak is geschikt voor zonnepanelen en je weet of er een vergunning nodig is. Dan wordt het tijd om een erkend installatiebedrijf met specialisme op zonnepanelen te selecteren. Vraag ten minste 3 offertes aan en kies de partij met wie je in zee gaat. Hou rekening met wachttijden tot wel 6 maanden. 

Schakel een erkend bedrijf in
Laat zonnepanelen aanleggen door een erkend installatiebedrijf. We zien regelmatig dat er branden ontstaan door ondeugdelijke installaties. De installatie en montage van zonnepanelen moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen: de NEN-normering. Die hoef jij niet te kennen, je installatiebedrijf wel. Spreek met de installateur een opleveringskeuring af volgens SCIOS Scope 12.

Let op de bekabeling en omvormers
Bij zonlicht staat er spanning op de panelen én op de bekabeling tot aan de omvormer(s). Het is daarom verstandig om de kabels van de PV-installatie zo veel mogelijk (beschut) buiten het gebouw aan te brengen. Die bekabeling mag niet belast worden door invloeden van buitenaf, moet stevig vastzitten en mag niet strak komen te staan. Ook mag bekabeling niet direct op de bitumineuze dakbedekking, onder het niveau van de noodoverstort of in kruipruimtes liggen. 

Omvormers zetten opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom en produceren warmte. Daarom moet er voldoende ventilatie zijn rondom de omvormers. Om brandgevaar te voorkomen, zorg je voor een veilige plek voor de omvormers en plaats je deze tegen een onbrandbare ondergrond. Ook moeten de omvormers makkelijk toegankelijk zijn voor toezicht en onderhoud. Het is verstandig om in de ruimte van de omvormers rookmelders te plaatsen. 

Regel een eindinspectie
Schakel voor de eindoplevering een onafhankelijk bureau in voor een finale inspectie op basis van de nieuwste SCIOS Scope 12 norm. Verzekeraars vragen ook om periodieke inspecties om te zien of de PV-installatie nog voldoet aan de Scope 12-richtlijnen en de eisen van de verzekeraar. 

Laat je informeren over veiligheid en preventie
Het installeren en het gebruik van je PV-installatie of zonnepanelen gaat samen met veiligheidsrisico’s en technische aspecten. De belangrijkste risico’s heb je hierboven kunnen lezen. Wil je meer informatie over het veilig plaatsen en gebruiken van een PV-installatie? Lees dan de Preventiebrochure Zonnepanelen/PV-installaties van het Verbond van Verzekeraars.

Zonnepanelen op je bedrijfspand brengen risico’s met zich mee: tijdens de installatie en tijdens het gebruik. In de Allianz Infosheet Zonnepanelen lees je wat de risico’s kunnen zijn, wat je eraan kunt doen. 

Uiteraard wil je de kostbare PV-installatie goed verzekeren. Bij Allianz is je PV-installatie van maximaal 49 zonnepanelen via de Allianz Gebouwenverzekering standaard verzekerd voor dezelfde risico’s als je bedrijfspand. Vanaf 50 zonnepanelen gelden enkele voorwaarden:

  • Je PV-installatie is binnen 3 maanden gekeurd volgens een SCIOS Scope 12 Eerste of Bijzondere inspectie. 
  • Je laat elke 5 jaar de installatie keuren volgens een SCIOS Scope 12 Periodieke Inspectie.     
  • Je kunt van elke inspectie zo nodig het keuringsrapport overhandigen. 
  •  Je laat geconstateerde tekortkomingen binnen 4 maanden verhelpen.

Let op; in bijzondere situaties kunnen aanvullende voorwaarden gelden. Denk bijvoorbeeld aan specifieke situaties zoals de omvang van het gebouw en het vermogen van de PV-installatie. Neem daarom voordat je start met verduurzaming eerst contact op met je verzekeringsadviseur. Je weet dan zeker dat je verzekeringen goed geregeld zijn. Ook als je je bedrijfsdak beschikbaar stelt voor zonnepanelen van anderen moet je je verzekeringsadviseur daarvan op de hoogte brengen. Heb je geen verzekeringsadviseur? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.

Als je alles hebt voorbereid en ook je verzekeringsadviseur op de hoogte is, is het tijd om te kijken welke financiële mogelijkheden er zijn om je investering te verlagen. Voor het verduurzamen van je bedrijf, en dus ook voor het plaatsen van zonnepanelen, kun je profiteren van belastingvoordeel en subsidies. Ook kom je mogelijk in aanmerking voor de Energie-Investeringsaftrek (EIA) daarmee kun je 45,5% van de investeringskosten aftrekken van je winst. Met al deze regelingen heb je je investering in een duurzame toekomst snel terugverdiend.
Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. Heb je geen verzekeringsadviseur? Klik dan op deze link voor een onafhankelijke verzekeringsadviseur bij jou in de buurt.