Ondernemer, let op uw zaak! Voorkom overvallen, bescherm je medewerkers! 

Een overval is een heftige gebeurtenis, een high impact crime. Gelukkig daalt het aantal geregistreerde overvallen al jaren op rij, maar aan die positieve trend heb je niet zoveel als je zelf slachtoffer wordt van een beroving. En de kans op een overval is het grootst voor winkels, horecazaken en tankstations én voor koeriers en bezorgers. Het zijn gemakkelijke doelwitten voor criminelen. Wat kun je doen om je zaak en medewerkers te beveiligen?

Je wilt uit alle macht voorkomen dat jezelf, je medewerkers of je klanten slachtoffer van een overval worden, want de impact is enorm. Soms fysiek, vrijwel altijd geestelijk. Getroffen medewerkers zijn angstig en voelen zich niet meer veilig. Soms duurt het dagen of weken voordat ze weer aan het werk durven te gaan. En soms keren ze helemaal niet terug en zoeken ze een veiliger werkplek.

Overvallers kiezen plekken en prooien die snel en gemakkelijk veel buit opleveren met zo weinig mogelijk risico. Goede beveiliging schrikt hen af. En dus is preventie het beste wapen tegen criminelen. Neem daarom veiligheidsmaatregelen om jezelf, je medewerkers, je klanten en je zaak te beschermen tegen een overval.
 

Overvallers hebben zo hun voorkeuren. Ze kiezen bepaalde momenten van de dag, bepaalde momenten van het jaar, dagen dat je veel omzet draait en bepaalde situaties om toe te slaan: het liefst in de schemer of het donker en als er weinig volk op straat is. En dus ben je extra kwetsbaar tijdens het openen en sluiten van je zaak. Wat kun je eraan doen?

 • Kijk samen met andere winkeliers of de omgeving veilig, goed verlicht en overzichtelijk is.
 • Zorg voor goede verlichting bij de ingang van je winkel.
 • Controleer of je goed zicht hebt op de straat en verwijder ‘schuilplekken’.
 • Open en sluit je zaak samen met je medewerkers of met andere winkeliers.
 • Praat bij het openen of afsluiten in je telefoon of doe alsof.
 • Laat de particuliere meldkamer meekijken bij het openen en afsluiten.
 • Maak met medewerkers afspraken over hoe ze zich melden bij het binnenkomen.
 • Ga pas open voor klanten als je alle voorbereidingen gedaan hebt.

De achterdeur kan een achilleshiel zijn in je veiligheidsbeleid. Het liefst zou je de deur helemaal afsluiten, maar dat is niet altijd mogelijk. Wat kun je doen?

 • Wijs je medewerkers erop dat ze de achterdeur consequent afsluiten, ook tijdens een rookpauze.
 • Weet wie er aanbelt; check de bezoeker of bezorger via een camera, deurspion, kijkgat of ruit.
 • Maak op de achterdeur kenbaar dat bezoekers zich melden aan de voorzijde van de winkel.
 • Plaats automatische deursluiters of drangers bij personeels- en leveranciersingangen. 

Sommige overvallers begeven zich onder je klanten. Vaak doen ze dat om de boel te verkennen, hun kansen in te schatten of om het juiste moment af te wachten. Jij moet het van je klanten hebben en dus ben je gastvrij. Maar wees niet naïef. Hoe benader je je klanten?

 • Geef aandacht aan al je klanten. Laat merken dat je hen ziet.
 • Spreek klanten aan als ze zich afwijkend gedragen.
 • Plaats een duidelijk zichtbare monitor met camerabeelden zodat ‘gasten’ met snode plannen weten dat ze gezien worden. 

Een greep in de kassa is snel gedaan. Welke hindernissen kun je opwerpen?

 • Stimuleer pinnen of contactloos betalen.
 • Room regelmatig het kasgeld af via een afroomkluis. Geef dit ook met een zichtbare tekst aan.
 • Plaats de kassa’s ver van de uitgang om grijpgrage dieven te ontmoedigen.
 • Zorg dat je vanaf de kassa goed zicht hebt op de hele winkel.
 • Plaats een monitor met camerabeelden achter de kassa zodat bezoekers zien dat zij in beeld zijn.
 • Scherm de kassa af, bijvoorbeeld met een scherm of een verhoogde toonbank.
 • Maak de kas pas op als de winkel dicht is en doe dat in een afsluitbare ruimte.
 • Als je het geld telt, mag niemand het pand verlaten en is de buitendeur gesloten.
 • Stort alleen overdag af bij de bank en wissel tijd, dag en route af. 

Tijdens de opening ben je kwetsbaar. Dat geldt ook bij het afsluiten van je zaak. Wat kun je doen?

 • Loop voordat je gaat sluiten een controleronde door de zaak.
 • Laat een medewerker na de laatste klant de deur op slot doen.
 • Zorg dat de in- en uitgang goed verlicht is.
 • Sluit af en verlaat het pand met meerdere personen. 

Inbraak- en overvalbeveiliging wordt steeds geavanceerder en effectiever dankzij de technische en digitale vooruitgang. En die beveiligingsapparatuur is tegenwoordig ook zeer betaalbaar. Welke mogelijkheden heb je?

 • Plaats camera’s en monitoren in het zicht en opnameapparatuur in een afgesloten ruimte.
 • Plaats overvalknoppen en laat deze aansluiten op de particuliere alarmcentrale.
 • Laat de meldcentrale meekijken bij het openen en sluiten van de zaak.
 • Laat het beveiligingsbedrijf de voorziening ‘uitschakeling onder dwang’ installeren.
 • Gebruik een kluis met tijdvertraging en/of een tweede sleutelhouder of openingscode. Meld duidelijk op de kluis hoelang het duurt voordat de kluis opengaat om overvallers te ontmoedigen.
 • Sluit voorraadkasten met een los tijdslot of gebruik een kluis met een tijdslot zodat ‘ie tussen bepaalde tijden niet geopend kan worden. Denk eventueel aan een afstortvoorziening.
 • Laat je camerasysteem koppelen aan Live View voor real time politietoezicht. De meldkamer kijkt dan mee tijdens onraad of een overval op je zaak. Zo kan de politie direct de situatie beoordelen en in actie komen. 

Dat je ondernemer of bedrijfsleider bent, wil niet zeggen dat je er alleen voorstaat. Of dat je alles het beste weet. Er schuilt veel kennis en ervaring onder je medewerkers.

 • Betrek je medewerkers bij het inventariseren van de risico’s en het uitwerken van de veiligheidsmaatregelen.
 • Bespreek regelmatig het thema ‘veilig werken’ met je mensen.
 • Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het veiligheidsplan en de protocollen.
 • Organiseer een overvaltraining voor jezelf en je medewerkers. 
Als verzekeringsspecialisten kennen wij de laatste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van risico’s, preventie en beveiliging. Die kennis delen we graag met jou. Zo voorkomen we met z’n allen vermijdbare schade. Met de juiste maatregelen kun je een overval voorkomen of de kans erop beperken. Wil je meer weten over hoe je je risico’s kan beperken? Volg dan de gratis e-learning die het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid voor ondernemers in de detailhandel heeft ontwikkeld. Of neem contact op met je verzekeringsadviseur of een financieel adviseur bij jou in de buurt.

PS
Als ondernemer in de detailhandel heb je ook te maken met andere risico's. Wil je hier meer over weten? En wat je daar tegen kunt doen? Bekijk dan deze pagina.