10 November 2023

Allianz: Partner in de strijd tegen verkeersongevallen

 

In de afgelopen jaren is het aantal verkeersongevallen in Nederland schrikbarend gestegen. De cijfers tonen een zorgwekkende situatie aan, met jaarlijks maar liefst 430.000 betrokkenen bij verkeersongelukken.

De overheid heeft aangegeven haar doelstelling om het aantal verkeersongevallen vóór 2030 te halveren niet te kunnen halen. In reactie daarop is de Alliantie Stop Verkeersongevallen opgezet om daar verandering in te brengen. Op dinsdag 7 november werd de alliantie officieel gelanceerd, waarmee het startschot voor een gezamenlijke strijd om onze Nederlandse wegen veiliger te maken, is ingezet.
De Alliantie Stop Verkeersongevallen is een initiatief van de Verkeersveiligheid Groep Nederland en e-Driver Solutions dat tot doel heeft om jaarlijks 10.000 verkeersongevallen te voorkomen. Deze actie wordt gedragen door een diverse samenwerking van maatschappelijk betrokken partners, waaronder Allianz. Wij hebben de handen ineen geslagen met andere partijen om deze ambitieuze doelstelling te realiseren.
Als toegewijde partner van de Alliantie heeft Allianz een cruciale rol in dit initiatief. Wij dragen bij aan het bevorderen van verkeersveiligheid door kwetsbare risicogroepen in het verkeer, zoals schoolgaande kinderen, autorijdende senioren, fietsers en e-bikers. Dit wordt gedaan door kosteloos op maat gemaakte online verkeersveiligheidstrainingen aan te bieden. Deze trainingen worden gefinancierd vanuit de licenties die wij afnemen bij e-Driver: online trainingen om veiliger te rijden. Voor elke werknemer die wordt getraind, kunnen maar liefst 20 personen uit de genoemde risicogroepen veiliger aan het verkeer deelnemen. Wanneer jij dus deelneemt, help je indirect 20 anderen uit een risicogroep. 
Om de doelstelling van 10.000 verkeersongevallen per jaar te voorkomen, wordt het online trainingsplatform e-Driver ingezet. Werkgevers kunnen hun medewerkers trainen in veiliger rijgedrag. Deelnemers ontvangen regelmatig korte videotrainingen, en dankzij interactiviteit worden de trainingen leuk en effectief. Allianz draagt bij aan het verspreiden van deze online trainingen om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren.
De Alliantie Stop Verkeersongevallen roept alle maatschappelijk betrokken werkgevers en organisaties op om zich aan te sluiten bij dit nobele initiatief. Door gezamenlijk onze krachten te bundelen, kunnen we concrete en effectieve stappen zetten in de richting van veiligere wegen in Nederland. Help ons om jaarlijks 10.000 verkeersongevallen te voorkomen!! Wil jij met jouw organisatie samen met Allianz impact maken voor meer veiligheid op de weg, neem dan contact op met [email protected]. Elke betaalde e-Driver licentie levert twintig gratis licenties op voor de kwetsbare verkeersdeelnemer.  Meer informatie over hoe jij kunt bijdragen aan dit initiatief is te vinden op de website van de Alliantie Stop Verkeersongevallen. Samen kunnen we een verschil maken voor de verkeersveiligheid in Nederland.