8 tips over beroepsaansprakelijkheid
bij inhuur

De arbeidsmarkt is in beweging en dat leidt onder andere tot meer zzp'ers. Zeker in de zakelijke dienstverlening zijn veel zzp'ers werkzaam, die zich tijdelijk laten inhuren door grote organisaties. Dit brengt een nieuwe dimensie in beroepsaansprakelijkheidsrisico’s. Want waar ligt het aansprakelijkheidsrisico als de zzp'er tijdens zijn werkzaamheden voor de inlenende organisatie een beroepsfout maakt? Laten we ons richten op de beroepsaansprakelijkheid in de sector zakelijke dienstverlening, zoals voor ICT-adviseurs, organisatieadviseurs, consultants en interimmanagers.
In een onderhandeling rond dit type inhuur zien we vaak dat de inlenende organisatie inkoopvoorwaarden oplegt aan de zzp'er. Dit kan leiden tot een onrealistisch hoog risico voor de zzp'er. Of tot onmogelijke eisen aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de zzp'er, bijvoorbeeld over het bedrag van de maximale aansprakelijkheid, de aansprakelijkheidsduur en het soort aansprakelijkheden. Juist bij dit type inhuur is het van belang om met elkaar te komen tot heldere en evenwichtige contractvoorwaarden met betrekking tot beroepsaansprakelijkheid. 
  1. Als inhurende partij is het van belang de kennis en kunde van de zzp'er van tevoren goed te onderzoeken. Als de opdracht niet goed aansluit bij de kandidaat kan er een verhoogd risico ontstaan op beroepsfouten. Kan actuele vakkennis aangetoond worden en heeft de kandidaat voldoende ervaring?
  2. Stel een helder contract op met een opdrachtomschrijving, inclusief bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.
  3. Kom met elkaar redelijke en billijke limieten overeen over de aansprakelijkheid inzake de duur, de omvang (het maximale bedrag) en de aard van de aansprakelijkheid (welke schadesoorten er wel en niet in vallen). Dit moet passen bij de aard en de omvang van de opdracht. Neem deze aansprakelijk afspraken op in het overeengekomen contract. Bij twijfel kan het verstandig zijn om juridisch advies in te winnen.
  4. De zzp'er dient een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben, te checken of deze aansluit bij de opdracht en deze eventueel/indien mogelijk daarop af te stemmen. De inhurende partij mag hiernaar vragen en vragen stellen over het eventuele schadeverleden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  5. De inhurende partij zorgt voor duidelijke informatie en communicatie over de kwaliteit van het werk, de geldende processen, belangrijke deadlines en toegang tot de benodigde kennis/systemen, die nodig zijn om de opdracht correct uit kunnen voeren.  Denk hierbij ook aan (wijzigingen in) processen rond dossiervorming, cyberveiligheid en klantidentificatie.
  6. Leg alle (belangrijke) afspraken schriftelijk vast, zowel bij de contractering als tijdens de werkzaamheden.
  7. Besteed aandacht aan vertrouwen, cultuur en transparantie binnen de organisatie. Bespreek met elkaar de procedure indien er onverhoopt toch een beroepsfout wordt gemaakt.
  8. Komt de opdracht tot stand met tussenkomst van een detacheerder? Zorg dan voor heldere communicatie en goede afspraken over alle genoemde tips tussen de drie betrokken partijen (de inlenende partij, de detacheerder en de zzp'er). Schenk extra aandacht aan de beperking van de aansprakelijkheidsrisico's van de zzp'er ten opzichte van de detacheerder én ten opzichte van de inlenende partij. 
Met deze tips kom je tot een evenwichtig set voorwaarden met betrekking tot beroepsaansprakelijkheid, die voor alle partijen prettig werkt. Ben je zzp'er, detacheerder of bij de inlenende partij verantwoordelijk voor de inhuur van zzp'ers en loopt de contractering moeizaam? Spar dan met je adviseur: eventueel kan hij of zij nadere afstemming zoeken met de verzekeraar.  Heb je geen verzekeringsadviseur? Klik dan op deze link voor een onafhankelijke verzekeringsadviseur bij jou in de buurt.