Op deze pagina proberen wij jou te helpen om antwoorden te krijgen op veelgestelde vragen over de overlijdenrisicoverzekering. Hiernaast vindt je informatie over hoe je een wijziging aan ons kunt doorgeven en hoe je contact met ons kunt opnemen. Mocht je verbetersuggesties hebben, dan horen wij dit uiteraard graag van jou. Wij doen ons best om jou zo goed mogelijk te helpen.

Je kan je Allianz Overlijdens­risicoverzekering tussentijds kosteloos stoppen. Je kan dit op verschillende manieren aan ons doorgeven. Je kan dit aangeven op ons wijzigingsformulier of ons een bericht sturen.

Hieronder staat uitgelegd wat wij in dit geval nodig hebben.

  • Een ondertekend verzoek van de verzekeringnemer(s) met daarbij vermeld het polisnummer van de verzekering. In dit verzoek vraag je ons de verzekering zo snel mogelijk of vanaf een bepaalde datum (deze datum moet in de toekomst liggen) te stoppen;
  • Een akkoord van de hypotheekverstrekker (bank) als de polis aan een hypotheek is gekoppeld (verpand).

Je kan dit mailen naar [email protected] of per post sturen naar:

Allianz Nederland Levensverzekering

Postbus 761

3000 AT ROTTERDAM

Nee. Als je hypotheekverstrekker (bank) ons heeft laten weten dat de Allianz Overlijdens­risicoverzekering niet meer nodig is voor je hypotheek, dan wijzigen wij alleen je polis. Wij halen de zogenaamde verpanding van je polis af. Wij gaan ervan uit dat je deze verzekering in je privésfeer wilt door laten lopen. Wil je de Allianz Overlijdens­risicoverzekering stoppen? Dan vernemen wij dit graag van je. Zie hiervoor ook “Kan ik mijn Allianz Overlijdens­risicoverzekering stoppen?”.
Als je in de aanvraag een pandhouder (hypotheek-/geldverstrekker) heeft opgegeven, dan ontvang je van ons een dekkingsbevestiging. Je polis wordt niet direct verpand. Met deze dekkingsbevestiging ga je naar je pandhouder. Je pandhouder stelt dan een pandakte op en laat deze door de verzekeringnemer(s) van de polis ondertekenen. Op het moment dat wij deze getekende pandakte ontvangen, wordt je polis verpand.

Nee. Hieronder vindt je hier meer uitleg over.

Verzekeringnemers
Als je een Allianz Overlijdens­risicoverzekering aanvraagt met 2 verzekeringnemers, moeten beide verzekeringnemers ook verzekerden zijn op de polis.

Verzekerden
Als je een Allianz Overlijdens­risicoverzekering aanvraagt met 2 verzekerden, moeten beide verzekerden ook verzekeringnemers zijn op de polis.

Wel is het mogelijk om iemand anders dan jezelf de premie te laten betalen. Je bent in dit geval de verzekerde. Iemand anders wordt dan verzekeringnemer en premiebetaler.

Ja, als er twee verzekeringnemers zijn is het is mogelijk om een verzekeringnemer van de polis te verwijderen. Je kan voor het doorgeven van deze wijziging  gebruik maken van het wijzigingsformulier. Wat is hierbij belangrijk?

  • Beide verzekeringnemers moeten voor deze wijziging tekenen. Door het verwijderen van een verzekerde is er geen sprake meer van een kruislingse verzekering (twee verzekeringnemers, die de verzekering op elkaars leven afsluiten).
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van beide verzekeringnemers. Je kan het BSN nummer en de foto doorhalen.
  • Toestemming van de pandhouder (hypotheek/geldverstrekker), als de polis verpand is. Je kan dit opvragen bij uw pandhouder.

Let op: Als ook het rekeningnummer gewijzigd moet worden waarvan wij de premie incasseren, dan kan je dit ook op het wijzigingsformulier aangeven onder punt 8. Wijziging premiebetaler.

De verzekeringnemer is altijd de premiebetaler. Het is alleen mogelijk om een natuurlijk persoon als verzekeringnemer op de polis op te nemen.
Je kan jouw adreswijziging aan ons doorgeven met ons  adreswijzigingsformulier.
Je kan je rekeningnummer wijzigen door het invullen van het rekeningwijzigingsformulier.
Je kan een wijziging van je e-mailadres doorgeven via ons wijzigingsformulier. Je wijzigt je e-mailadres door ons een ondertekend wijzigingsverzoek te sturen/e-mailen waarin je jouw huidige en je nieuwe e-mailadres vermeld. Ook kan je deze wijziging doorgeven met ons wijzigingsformulier.
Met persoonsgegevens bedoelen wij je initialen, achternaam en/of geboortedatum. Je kan deze wijzigingen doorgeven via ons wijzigingsformulier.  
Je kan ons Customer Care Center bereiken via telefoonnummer 088 - 577 73 00. Voor vragen over je overlijdens­risicoverzekering kan je ook mailen naar [email protected] of contact opnemen met je financieel adviseur. Ook kan je gebruik maken van ons contactformulier.
Je kunt de huidige voorwaarden hier vinden. Ben je op zoek naar eerdere voorwaarden? klik dan hier.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.