Op deze pagina proberen wij u te helpen om antwoorden te krijgen op veelgestelde vragen over de overlijdenrisicoverzekering. Hiernaast vindt u informatie over hoe u een wijziging aan ons kunt doorgeven en hoe u contact met ons kunt opnemen. Mocht u verbetersuggesties hebben, dan horen wij dit uiteraard graag van u. Wij doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen.

Adres wijzigen
Wilt u uw nieuwe adres aan ons doorgeven? Vul dan dit formulier in.

Na ontvangst passen wij het adres aan en ontvangt u een nieuwe polis per e-mail ter bevestiging van de wijziging.

Rekeningnummer wijzigen
Voor het aanpassen van uw rekeningnummer maakt u gebruik van dit formulier. Na ontvangst passen wij uw rekeninggegevens aan en ontvangt u een nieuwe polis per e-mail ter bevestiging van de wijziging.

Opzeggen overlijdens­risicoverzekering
Als u een overlijdens­risicoverzekering bij ons heeft dan kunt u deze opzeggen. Dit kunt u aangeven op ons wijzigingsformulier. Als de verzekering is gekoppeld (verpand) aan een bank, dan hebben wij ook toestemming nodig van de bank.

Wijzigingen doorgeven voor uw overlijdenrisicoverzekering.
Met dit formulier kunt u veel wijzigingen aan ons doorgeven. Uiteraard kan het voorkomen dat uw wijziging hier niet bij staat. Neem dan contact met ons op via [email protected].

Begunstiging wijzigen
Allianz werkt met standaardbegunstiging*. U kunt deze standaardbegunstiging wijzigen. De voorwaarde hiervoor is wel dat de verzekering nog niet tot uitkering is gekomen (door overlijden van de verzekerde). Voor het wijzigen van de standaardbegunstiging van uw overlijdens­risicoverzekering kunt u gebruik maken van dit wijzigingsformulier.

*Alle informatie over begunstiging vindt u in de voorwaarden van de Allianz Overlijdens­risicoverzekering.

U kunt uw Allianz Overlijdens­risicoverzekering tussentijds kosteloos stoppen. U kunt dit op verschillende manieren aan ons doorgeven. U kunt dit aangeven op ons wijzigingsformulier of ons een bericht sturen.

Hieronder staat uitgelegd wat wij in dit geval nodig hebben.

  • Een ondertekend verzoek van de verzekeringnemer(s) met daarbij vermeld het polisnummer van de verzekering. In dit verzoek vraagt u ons de verzekering zo snel mogelijk of vanaf een bepaalde datum (deze datum moet in de toekomst liggen) te stoppen;
  • Een akkoord van de hypotheekverstrekker (bank) als de polis aan een hypotheek is gekoppeld (verpand).

U kunt dit mailen naar [email protected] of per post sturen naar:

Allianz Nederland Levensverzekering

Postbus 761

3000 AT ROTTERDAM

Nee. Als uw hypotheekverstrekker (bank) ons heeft laten weten dat de Allianz Overlijdens­risicoverzekering niet meer nodig is voor uw hypotheek, dan wijzigen wij alleen uw polis. Wij halen de zogenaamde verpanding van uw polis af. Wij gaan ervan uit dat u deze verzekering in uw privésfeer wilt door laten lopen. Wilt u de Allianz Overlijdens­risicoverzekering stoppen? Dan vernemen wij dit graag van u. Zie hiervoor ook “Kan ik mijn Allianz Overlijdens­risicoverzekering stoppen?”.
Als u in uw aanvraag een pandhouder (hypotheek-/geldverstrekker) heeft opgegeven, dan ontvangt u van ons een dekkingsbevestiging. Uw polis wordt niet direct verpand. Met deze dekkingsbevestiging gaat u naar uw pandhouder. Uw pandhouder stelt dan een pandakte op en laat deze door de verzekeringnemer(s) van de polis ondertekenen. Op het moment dat wij deze getekende pandakte ontvangen, wordt uw polis verpand.

Nee. Hieronder vindt u hier meer uitleg over.

Verzekeringnemers
Als u een Allianz Overlijdens­risicoverzekering aanvraagt met 2 verzekeringnemers, moeten beide verzekeringnemers ook verzekerden zijn op de polis.

Verzekerden
Als u een Allianz Overlijdens­risicoverzekering aanvraagt met 2 verzekerden, moeten beide verzekerden ook verzekeringnemers zijn op de polis.

Wel is het mogelijk om iemand anders dan uzelf de premie te laten betalen. U bent in dit geval de verzekerde. Iemand anders wordt dan verzekeringnemer en premiebetaler.

Ja, als er twee verzekeringnemers zijn is het is mogelijk om een verzekeringnemer van de polis te verwijderen. U kunt voor het doorgeven van deze wijziging  gebruik maken van het wijzigingsformulier. Wat is hierbij belangrijk?

  • Beide verzekeringnemers moeten voor deze wijziging tekenen. Door het verwijderen van een verzekerde is er geen sprake meer van een kruislingse verzekering (twee verzekeringnemers, die de verzekering op elkaars leven afsluiten).
  • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van beide verzekeringnemers. U kunt het BSN nummer en de foto doorhalen.
  • Toestemming van de pandhouder (hypotheek/geldverstrekker), als de polis verpand is. U kunt dit opvragen bij uw pandhouder.

Let op: Als ook het rekeningnummer gewijzigd moet worden waarvan wij de premie incasseren, dan kunt u dit ook op het wijzigingsformulier aangeven onder punt 8. Wijziging premiebetaler.

De verzekeringnemer is altijd de premiebetaler. Het is alleen mogelijk om een natuurlijk persoon als verzekeringnemer op de polis op te nemen.
U kunt uw adreswijziging aan ons doorgeven met ons adreswijzigingsformulier.
U kunt uw rekeningnummer wijzigen door het invullen van het rekeningwijzigingsformulier.
U kunt een wijziging van uw e-mailadres doorgeven via ons wijzigingsformulier. U wijzigt uw e-mailadres door ons een ondertekend wijzigingsverzoek te sturen/e-mailen waarin u uw huidige en uw nieuwe e-mailadres vermeld. Ook kunt u deze wijziging doorgeven met ons wijzigingsformulier.
Met persoonsgegevens bedoelen wij uw initialen, achternaam en/of geboortedatum. U kunt deze wijzigingen doorgeven via ons wijzigingsformulier.  
U kunt ons Customer Care Center bereiken via telefoonnummer 088 - 577 22 22. Voor vragen over uw overlijdens­risicoverzekering kunt u ook mailen naar [email protected] of contact opnemen met uw financieel adviseur. Ook kunt gebruik maken van ons contactformulier.

Ons Customer Care Center staat graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden. Zij zijn telefonisch, per e-mail en per post bereikbaar. Ook kunt u ons contactformulier invullen.

Telefonisch
U bereikt ons op werkdagen van 08.00 tot 17.30 uur, via telefoonnummer 088 - 577 22 22.

E-mail
Voor alle medische zaken kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Voor alle overige vragen kunt u uw vraag per e-mail sturen naar [email protected]. Vermeld hierbij in ieder geval uw naam en uw adresgegevens. Hebt u uw polisnummer bij de hand, dan ontvangen wij deze ook graag.

Post
Ons postadres is:
Allianz Nederland Levensverzekering
t.a.v. afdeling Allianz Overlijdensrisicoverzekeringen
Postbus 761
3000 AT Rotterdam

Kunt u de informatie die u zoekt niet vinden op deze servicepagina, kijkt u dan eens op www.allianz.nl/orv. Hier vindt u meer informatie en veelgestelde vragen over de Allianz Overlijdens­risicoverzekering