Overlijden melden

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Wij kunnen ons goed indenken dat uw gedachten nu niet uitgaan naar het afhandelen van financiële zaken. Daarom proberen we dit zo makkelijk mogelijk voor u te maken. Hier leest u hoe u een overlijden bij ons kunt melden en wat de vervolgstappen zijn.

Had de overledene producten en diensten bij Allianz Nederland? Dan kunt u het overlijden op de volgende manieren aan ons doorgeven:

 1. Digitaal
  Via dit formulier.
 2. Telefonisch
  Overlijdensrisicoverzekering: 088 - 577 2222
  Particuliere schadeverzekering: 088 - 577 2510 
  Zakelijke schadeverzekering: 088 - 577 2828 
  Inkomensverzekering: 088 - 577 1949
  Pensioenverzekering: 088 - 577 41 43

  (bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 uur).
 3. Per post
  Stuur een brief in een ongefrankeerde envelop naar:
  Antwoordnummer 5375
  3000 VB Rotterdam

Wij hebben in ieder geval het volgende van u nodig:

 • de naam en het adres van de overledene
 • de geboorte- en overlijdensdatum van de overledene
 • polis- en/of contract- en/of rekeningnummer(s)
 • uw naam en adres
 • uw relatie tot de overledene
 • de burgerlijke staat van de overledene op het moment van overlijden (gehuwd of samenwonend)
 • uw e-mailadres
 • uw telefoonnummer

Specifieke documenten
Soms zijn er specifieke documenten noodzakelijk. Een van onze medewerkers zal u hierover informeren, nadat wij de melding hebben ontvangen.

Contact met adviseur
Neem ook contact op met de financieel of verzekeringsadviseur van de overledene. Deze adviseur kan u helpen bij de afwikkeling van de financiële zaken.

Als wij uw melding hebben ontvangen, nemen we contact met u op. We kunnen bijvoorbeeld vragen om een akte van overlijden of kopie van een identiteitsbewijs. Als wij alle documenten hebben, handelen wij alles af. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Allianz heeft verschillende verzekeringsproducten. Elk product kent bij overlijden andere voorwaarden. Het kan gaan om de volgende producten en diensten:

 • Levensverzekeringen: Levensverzekeringen hebben vaak een uitkering na overlijden. Dit is afhankelijk van wat in de voorwaarden hierover staat vermeld en wat de rol van de overledene is: verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde.
 • Hypotheek: De incasso voor betaling van de hypotheek loopt na het overlijden door. Er moet worden bepaald wat er met het huis moet gebeuren: aanhouden of verkopen? De hypotheekadviseur kan u hierbij helpen.
 • Schadeverzekeringen: Bijvoorbeeld een auto-, inboedel- of reisverzekering. Deze verzekeringen lopen door tot de erfgenamen laten weten wat ermee moet gebeuren.
 • Vermogensvorming: Bijvoorbeeld een spaar-of beleggingsrekening, een lijfrente(spaar)rekening, een uitkerende lijfrenterekening of een hypotheekrekening. Na overlijden moet er worden vastgesteld wie recht heeft op het geld van de rekening.
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Telefonisch
0900 – 255 4269 (bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.30 uur).

Per post
Stuur een brief in een ongefrankeerde envelop naar:
Antwoordnummer 5375
3000 VB Rotterdam

Per e-mail
[email protected]