Direct Ingaand Zeker Pensioen

 • Zekerheid van een vast pensioen
 • Zelf te regelen of via een onafhankelijk adviseur
 • Keuze voor gelijkblijvend of hoger en daarna lager pensioen
Ga je binnenkort met pensioen? En heb je een pensioenverzekering waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan kun je binnenkort je pensioenuitkering aankopen. Bij ons vind je daarvoor prima oplossingen. Zoals het Direct Ingaand Zeker Pensioen. Dit is een vast pensioen. Met dit pensioen weet je precies welk bedrag je iedere maand krijgt. Je kunt dit pensioen zelf regelen bij Allianz of via een onafhankelijk adviseur.

Je kiest voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen als je precies wilt weten hoeveel pensioen je krijgt. Met dit vaste pensioen heb je die zekerheid. Nu én in de toekomst. De hoogte van je uitkering staat namelijk vooraf vast.

Je weet dus hoeveel pensioen je elke maand krijgt. Maar dat pensioen hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Zo kun je kiezen voor een uitkering die de eerste jaren hoger is dan de jaren daarna. Dat kan een goede keuze zijn als je denkt dat je aan het begin hogere uitgaven hebt en later minder pensioen nodig hebt. 

Je kunt uiteraard ook kiezen voor een uitkering die altijd even hoog blijft. Ook kun je een uitkering voor je partner (partnerpensioen) regelen als je overlijdt.

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen weet je wat je krijgt. Want je uitkering staat vast. Maar als de prijzen stijgen, kun je minder doen met je pensioen. Als bijvoorbeeld de prijzen elk jaar met 2 procent stijgen, dan heb je elk jaar opnieuw 2 procent minder te besteden. Wil je het effect van koopkrachtverlies kunnen opvangen met beleggingsrendement? Dan is misschien het Direct Ingaand Keuze Pensioen geschikt voor jou. Je loopt dan wel meer risico dan bij het Zeker Pensioen.

Je kunt het Direct Ingaand Zeker Pensioen zelf regelen. Dus zonder advies als dat jouw voorkeur heeft. Omdat wij jou niet adviseren, moeten wij toetsen of je voldoende weet over het product en genoeg ervaring hebt met het zelf afsluiten van soortgelijke producten. Dit stellen wij vast met een kennis- en ervaringstoets. Als je de pensioenuitkering berekent en uiteindelijk aan gaat vragen, kom je vanzelf bij de kennis- en ervaringstoets. Ook betaal je dan € 150,- aan distributiekosten. Dit zijn kosten voor het maken van de offerte, het afnemen van de toets en het verwerken van de aanvraag. In ons Dienstverleningsdocument lees je wat je van ons kunt verwachten. 
Heb je een pensioenkapitaal dat binnenkort bij Allianz vrijkomt? Dan heb je een brief van ons ontvangen met daarin kort uitgelegd wat je kunt doen met je opgebouwde pensioen. Heb je een goed beeld van jouw mogelijkheden? Geef dan jouw keuze zo snel mogelijk aan ons door. Daarna helpen wij je graag verder.
Wij kunnen ons ook voorstellen dat je liever advies krijgt. Neem dan contact op met een adviseur die samenwerkt met Allianz. Je betaalt de adviseur voor zijn of haar dienstverlening. Maak hierover vooraf goede afspraken. Heb je nog geen adviseur? 

Vind dan eenvoudig een onafhankelijke adviseur bij jou in de buurt.

Je kunt het Direct Ingaand Zeker Pensioen afstemmen op jouw wensen. 

 • Je kunt kiezen voor een uitkering die altijd gelijk blijft of uitkeringen die de eerste jaren hoger zijn en de jaren daarna lager.
 • Je kunt het pensioen laten ingaan op je pensioendatum, maar ook al voordat je AOW krijgt.
 • Je kunt ervoor zorgen dat je partner ook pensioen krijgt als je overlijdt (partnerpensioen).
 • In Binnenkort met pensioen lees je welke voordelen en nadelen dit pensioen heeft. En met onze rekentool zie je hoe hoog dit pensioen is.

Pensioen voor je partner 

Bij het Direct Ingaand Zeker Pensioen kun je een partnerpensioen regelen. Je partner krijgt dan een uitkering als jij overlijdt. Meestal is die uitkering 70% van jouw pensioen. Kies je voor een lager percentage, dan wordt je ouderdomspensioen hoger. Dit kan overigens alleen als je partner daarmee akkoord gaat.

Je hoeft geen partnerpensioen te kiezen. Een partnerpensioen heeft immers geen zin als je geen partner hebt. Je pensioenuitkering wordt dan hoger. 

Uitkering nabestaanden (contraverzekering)

De uitkering stopt als jij (en eventueel je partner) overlijdt. Je pensioenkapitaal is dan voor ons. Daar staat tegenover dat wij langer moeten uitkeren als je ouder wordt dan wij verwachten. Overlijd je eerder? Dan heb je mogelijk meer betaald dan je aan uitkeringen hebt ontvangen. Wil je dit voorkomen? Dan kun je een contraverzekering afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan je nabestaanden, bijvoorbeeld je kinderen, als jij overlijdt of als jij én je partner zijn overleden.

Over de uitkering van de contraverzekering betalen de nabestaanden erfbelasting. Wil je dat voorkomen? Dan kunnen je nabestaanden de contraverzekering zelf afsluiten.

Hoger pensioen aan het begin

Je kunt ervoor kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te krijgen. Op een afgesproken datum, bijvoorbeeld na 5, 10 of 20 jaar, wordt je uitkering lager. Dit kan handig zijn als je aan het begin van je pensioen nog hoge hypotheeklasten hebt. Of als je reisplannen hebt. 

Je kiest zelf hoelang je een hogere uitkering wilt ontvangen. Dat is minimaal 1 jaar en maximaal 20 jaar. Ook kies je zelf de verhouding tussen de hogere en lagere uitkering. Die verhouding is ten minste 100:75. De lagere uitkering moet dus ten minste 75% van de hoge uitkering zijn. 

Dus: bij een hogere uitkering van € 1.000,- moet je lagere uitkering ten minste € 750,- zijn. En andersom: bij een lagere uitkering van € 750,- kan je hogere uitkering niet meer dan € 1.000,- zijn.

Heb je een partnerpensioen meeverzekerd? Dan volgt het partnerpensioen de verhouding tussen de hoge en lage uitkering die je hebt gekozen. 

Kies je voor een verhouding van 100:80 voor je uitkering, dan geldt ook voor je partnerpensioen de verhouding 100:80. Stel je hogere uitkering is € 1.000,n san is je lagere uitkering € 800,-. Als het partnerpensioen 70% is van jouw uitkering en je overlijdt als je lagere uitkering al is ingegaan, dan ontvangt je partner 70% van € 800,-. Dat is € 560,-.

Uitkering per maand of anders

Je kunt zelf bepalen hoe vaak je de uitkering krijgt: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Hoe vaker wij uitkeren, hoe hoger de kosten: € 45,- per jaar, € 50,- per half jaar, € 55,- per kwartaal en € 65,- per maand.

Levenslange of tijdelijke uitkering

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen krijg je een uitkering zolang je leeft. Maar je kunt ook kiezen voor een tijdelijke pensioenuitkering. Dit kan alleen als je overbruggingspensioen of prepensioen hebt opgebouwd. 

U gaat (bijna) met pensioen en met het pensioenkapitaal dat u op de pensioendatum krijgt, koopt u de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger uw uitkering. Daarnaast houden we rekening met de kosten, de rente, en hoe lang we jou moeten uitkeren..

Je pensioenkapitaal

Met het pensioenkapitaal dat je krijgt, koop je de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger je uitkeringen. Je kunt ook verschillende koopsommen samenvoegen zodat je uitkeringen nog hoger worden. 

De kosten

Voor dit pensioen betaal je kosten voor de administratie en het beheer van je pensioenuitkering. Dit zijn jaarlijkse poliskosten die verschillen per uitkeringstermijn:

 • € 45,- bij een uitkering per jaar
 • € 50,- bij een uitkering per half jaar
 • € 55,- bij een uitkering per kwartaal
 • € 65,- bij een uitkering per maand

Daarnaast betaal je eenmalige administratiekosten van € 275,-. 

De kosten betaal je niet apart, maar worden verrekend met je koopsom. Dat geldt voor de eenmalige kosten en voor de jaarlijkse kosten. 

De rekenrente

Voor het berekenen van je uitkering gebruiken we een rekenrente. Hoe hoger de rekenrente, hoe hoger de uitkering. Welke rente we hanteren hangt af van hoe lang we jou moeten uitkeren, of de uitkering alleen voor jou is of ook voor je partner en hangt af van de actuele marktrente. Wij stellen jouw uitkering vooraf vast.  Je uitkering verandert dus niet als de rente in de loop van je uitkering verandert.

Hoe lang keren we uit

In sommige situaties kan je kiezen voor een tijdelijke pensioenuitkering (bijvoorbeeld een overbruggingspensioen), maar meestal zal je kiezen voor een uitkering zolang je leeft. We leven met z’n allen steeds langer. Dat betekent ook dat we steeds langer pensioen krijgen. En dus wordt het pensioen duurder. Hoe hoger de gemiddelde levensverwachting, hoe lager de uitkering. Voor je uitkering gaan we uit van de levensverwachting op het moment dat je uitkering ingaat. Deze blijft gelijk tijdens de looptijd.

Je koopkracht kan dalen

De hoogte van de uitkeringen staat vast. Je krijgt dus altijd hetzelfde bedrag. Ook al stijgt de rente, ook al stijgt de inflatie. Normaal gesproken stijgen de prijzen in ons land (inflatie). Daardoor kun je ieder jaar iets minder kopen van je uitkering. Je koopkracht neemt dus af. 

Je keuzes staan vast

Je keuzes voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen staan vast zodra je pensioen is ingegaan. Je kunt die keuzes dus niet meer wijzigen. 

De belangrijkste keuzes die je maakt zijn: de pensioenvorm, de duur van de uitkeringen, wel of geen partnerpensioen, de hoogte van het partnerpensioen, een gelijkblijvende of een uitkering die enkele jaren hoger is en daarna lager wordt. 

Hoewel je keuzes vast staan, kun je na het ingaan van de uitkeringen wel je pensioen bij Allianz opzeggen. Dat kan tot 30 dagen nadat je de polis hebt ontvangen. 

Je overlijdt tijdens de periode van de lagere uitkeringen 

Kies je voor hogere uitkeringen aan het begin van je pensioen? Dan beweegt het partnerpensioen mee met de hoogte van de uitkeringen. Dus als je overlijdt in de periode van de lagere uitkeringen, dan ontvangt je partner ook maar 70% van het lagere pensioen. 

Het Direct Ingaand Zeker Pensioen past wel bij je als je:

 • van te voren wil weten hoeveel pensioen je krijgt en dit kan afstemmen op je uitgaven.
 • een vaste uitkering wilt voor een tijdelijk pensioen (overbruggingspensioen of prepensioen), bijvoorbeeld voor de periode dat je nog geen AOW ontvangt
 •  een vaste uitkering wilt voor een levenslang ouderdomspensioen
 • je een aantal jaren een hoger pensioen wil ontvangen dat later omlaag gaat zolang je leeft.

Het Direct Ingaand Zeker Pensioen past niet bij je als je:

 • de kans op een hogere uitkering belangrijker vindt dan de zekerheid van een vast pensioen
 • een stijgend vast pensioen wenst
De hoogte en duur van de uitkeringen staan vast zodra je het Direct Ingaand Zeker Pensioen afsluit. Je uitkering is daarom gegarandeerd.
Ja, je kunt koopsommen van andere verzekeringen toevoegen aan het Direct Ingaand Zeker Pensioen. Daarmee verhoog je het kapitaal waarvan je het pensioen koopt en daarmee ook de uitkeringen. Regel dit wel voordat je uitkering is ingegaan.

Ja, in principe betaal je belasting over je uitkeringen. Wij berekenen je bruto pensioenuitkering. Hierover moet je loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst. Die loonheffingen bestaan uit:

 • loonbelasting
 • premies volksverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De overheid bepaalt de hoogte van de heffingen. Wij houden deze heffingen in op je uitkeringen en dragen dit af aan de Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. Je ontvangt dus netto pensioenuitkeringen.

Het melden van een overlijden gaat heel gemakkelijk. Hier vind je de verschillende mogelijkheden om een overlijden aan ons door te geven
Nee, zodra je een uitkering hebt ontvangen kun je dit pensioen niet meer stopzetten of wijzigen.
Je kunt kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te ontvangen en daarna een lagere. Dat heet een hoog-laag-uitkering. Je ontvangt dan een aantal jaren (1 tot 20 jaar) een hogere uitkering. Na afloop van die periode ontvang je een lagere uitkering. De verhouding tussen de hoge en de lage uitkering is ten minste 100:75. Een hoog-laag constructie kan handig zijn als je nog geen AOW ontvangt. Of omdat je nog hypotheeklasten hebt. Of omdat je reisplannen hebt. 
autoschade-melden
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.