Fondswijzigingen per 19 september 2019

U heeft een verzekering bij Allianz. De premie die u voor die verzekering betaalt, beleggen wij in een of meerdere beleggingsfondsen van Allianz. Een aantal beleggingsfondsen is onderdeel van het zogeheten Allianz Paraplufonds. Het Allianz Paraplufonds is opgeheven op 19 september 2019. Hieronder leggen wij uit waarom en informeren wij u wat dit voor u betekent.
Door een besluit van de Belastingdienst verliest het Allianz Paraplufonds in 2021 zijn status van fiscale beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Paraplufonds vanaf dat moment belasting moet afdragen en dat u daardoor minder overhoudt van uw beleggingen. Daarnaast stijgen de kosten van het beheer door de strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving. Wij willen de kosten van onze fondsen graag zo laag mogelijk voor u houden. Doorgaan met het Allianz Paraplufonds vinden wij vanuit kostenoogpunt daarom niet langer in het voordeel van u als belegger.

Alle beleggings- en pensioenverzekeringen die waarde / units hadden in de opgeheven fondsen zijn omgezet naar de nieuwe fondsen.

Op 19 september is de waarde van de beleggingen overgezet van het oude naar het nieuwe fonds. Dit vervangende fonds heeft een andere koers en daardoor is er ook sprake van andere units/participaties. De totale waarde van beleggingen (poliswaarde) is onveranderd op 19 september. De koersen zijn:

Scroll horizontaal om meer te zien

Fondsen van het opgeheven Allianz Paraplufonds  ISIN                      Laatste koers 19 september 2019
Allianz Europa Aandelen Fonds  NL0000286979  € 75,66
Allianz Europa Aandelen Fonds N  NL0012061055  € 77,25
Allianz Pacific Aandelen Fonds   NL0000286938  € 86,97
Allianz Pacific Aandelen Fonds N  NL0012061089  € 88,62
Allianz Geldmarkt Fonds  NL0012061121  € 94,61
Allianz Geldmarkt Fonds N  NL0012061105  € 94,98
Allianz Europa Obligatie Fonds  NL0000286904  € 78,31
Allianz Europa Obligatie Fonds N  NL0012061055  € 79,23
Allianz Selectiefonds  NL0000286912  € 112,30
Allianz Selectiefonds N  NL0012061048  € 114,62
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds  NL0009497965  € 63,67
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N  NL0012061071  € 64,75
Allianz Amerika Aandelen Fonds  NL0000286896  € 30,67
Allianz Amerika Aandelen Fonds N  NL0012061097  € 30,99
Allianz Langlopend Obligatie Fonds N  NL0012061113   € 67,01

Scroll horizontaal om meer te zien

Nieuwe fondsen Allianz Global Investors en Lyxor  ISIN                      Introductie koers 19 september 2019
Allianz Best Styles Europe Equity I2   LU1992136280   € 50,00
Allianz Best Styles Europe Equity IT4  LU1901057841  € 50,00
Allianz Best Styles Pacific Equity I2   LU1992136959  € 50,00
Allianz Best Styles Pacific Equity IT4   LU1961092001  € 50,00
Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2   LU1992136447  € 50,00
Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT4   LU1901058229  € 50,00
Allianz Euro Government Bond I2    LU1992136876  € 50,00
Allianz Euro Government Bond IT4  LU1961091706  € 50,00
Allianz Euro Balanced I2  LU1997085466  € 100,00
Allianz Euro Balanced IT4  LU1961091458  € 100,00
Allianz Global Sustainability I2   LU1992136520  € 50,00
Allianz Global Sustainability IT4  LU1901058575  € 50,00
Allianz Best Styles US Equity I2  LU1992136363  € 25,00
Allianz Best Styles US Equity IT4  LU1901058062  € 25,00
Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF  LU1686832194  € 133,05
De vermogensbeheerders van Allianz Global Investors (onderdeel van de Allianz Groep) beheren al jaren onze beleggingsfondsen. Allianz Global Investors heeft eigen beleggingsfondsen die qua beleggingsbeleid, kosten, rendement en risico vergelijkbaar zijn met de beleggingsfondsen van het Allianz Paraplufonds. Daarom beleggen we per 19 september 2019 in de vergelijkbare beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en voor één fonds in een vergelijkbaar fonds van Lyxor.
Hieronder vindt u een overzicht van de oude beleggingsfondsen en de nieuwe beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en Lyxor.

Scroll horizontaal om meer te zien

Oude fonds Nieuwe fonds* 
Allianz Amerika Aandelen Fonds Allianz Best Styles US Equity (EUR)
Allianz Europa Obligatie Fonds Allianz Euro Government Bond (EUR)
Allianz Selectie Fonds   Allianz Euro Balanced (EUR)
Allianz Langlopend Obligatie Fonds Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF (EUR)
Allianz Pacific Aandelen Fonds Allianz Best Styles Pacific Equity (EUR)
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Allianz Global Sustainability (EUR)
Allianz Europa Aandelen Fonds Allianz Best Styles Europe Equity (EUR)
Allianz Geldmarkt Fonds Allianz Treasury Short Term Plus Euro (EUR)
* Informatie over deze fondsen kunt u hier vinden. 
De wijzigingen in de beleggingsfondsen hebben plaats gevonden binnen de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioenproduct. Aan de wijzigingen zijn voor u geen kosten verbonden. Allianz neemt deze kosten voor haar rekening. De beleggingen in de oude beleggingsfondsen zijn per 19 september 2019 omgezet naar de nieuwe beleggingsfondsen. Op onze website, in waardeoverzichten, in een aangepaste polis of in uw portaal ziet u na de wijziging niet meer de naam van de oude beleggingsfondsen, maar de naam van de nieuwe beleggingsfondsen.
De Allianz Garantiefondsen en de Allianz huisfondsen blijven bestaan. In het overzicht hieronder ziet u per beleggingsfonds wat er voor u is veranderd.

Scroll horizontaal om meer te zien

Huidige fondsen

Belegde in

Belang in Fonds

Belegt nu in

Allianz Garantie Fonds 1%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Garantie Fonds 3%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Groen Rente fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

75%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

25%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Offensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

30%

Allianz Garantie Fonds 3%

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

70%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Defensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

65%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

35%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Combi Fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

50%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Europa Aandelen Fonds

50%

Allianz Best Styles Europe Equity (EUR)

Voor onderstaande fondsen is niets veranderd:

  • Allianz Garantiefonds 5%
  • Allianz Garantiefonds 4,75%
  • Allianz Garantiefonds 3,35%
  • Allianz Garantiefonds 2,75%
In het Informatie Memorandum vindt u informatie over de opheffing van het Allianz Paraplufonds en de wijziging van de beleggingsfondsen. Allianz Nederland Levensverzekering / Allianz Benelux, die voor haar klanten officieel eigenaar is van de beleggingen, heeft tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering op 4 juli toestemming geven voor het voorstel om het Allianz Paraplufonds op te heffen en de beleggingen om te zetten naar de eerder genoemde beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en Lyxor.
Een aantal fondsen van Allianz waren onderdeel van het zogeheten Allianz Paraplufonds. Door een besluit van de Belastingdienst verliest het Allianz Paraplufonds in 2021 zijn status van fiscale beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Paraplufonds vanaf dat moment belasting moet afdragen en dat u daardoor minder overhoudt van uw beleggingen. Daarnaast stijgen de kosten van het beheer door de strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving. Wij willen de kosten van onze fondsen graag zo laag mogelijk voor u houden. Doorgaan met het Allianz Paraplufonds vinden wij vanuit kostenoogpunt daarom niet langer in het voordeel van u als belegger.
Niet alle Allianz fondsen zijn vervangen. Een aantal Allianz garantiefondsen en de Allianz huisfondsen blijven bestaan. De Allianz huisfondsen zijn niet opgeheven, maar gaan soms wel beleggen in andere fondsen. Op deze pagina vind u een overzicht van de wijzigingen. 
Als u nu direct (bv via zelf beleggen of via uw beleggingsverzekering) belegt in een Allianz fonds, kunt u switchen naar een ander fonds. Het aanpassen van de fondsverdeling kan wel consequenties hebben voor uw doelkapitaal. Wij gaan er altijd vanuit dat u dit besproken heeft met uw financieel adviseur. Voor het aanpassen van uw fondskeuze, kunt u gebruik maken van ons switchformulier. U kan zowel de fondsverdeling van uw huidige beleggingen aanpassen, als ook de verdeling van uw toekomstige premiebetalingen over verschillende fondsen.

Ja, de koers is anders. Op het moment van fondsaanpassing is de waarde van de beleggingen overgezet van het oude naar het nieuwe fonds. Dit vervangende fonds heeft een andere koers en daardoor is er ook sprake van andere units/participaties. De totale waarde van beleggingen (poliswaarde) blijft onveranderd.

Rekenvoorbeeld: als u 10 units/participaties had met een koers van € 75,- per aandeel dan is dat € 750,- waard. Bij het vervangende fonds worden deze € 750,- omgezet in 15 units/participaties met een koers van € 50,-.

De totale waarde blijft dus € 750,-.

Op 19 september zijn de fondswijzigingen doorgevoerd. U ontvangt hiervan geen nieuwe polis, maar u ziet het wel terug op uw jaarlijkse waardeoverzicht of als u een kopie polis opvraagt.
Wij hebben klanten ongeveer drie maanden voordat de wijzigingen zijn doorgevoerd geïnformeerd door middel van informatie op de website op deze pagina. Ook hebben wij op diverse product- en fondspagina’s tekst opgenomen met een verwijzing naar deze fondspagina voor meer informatie. De voorwaarden van de pensioen- en verzekeringsproducten zijn niet aangepast en de nieuwe fondsen zijn vergelijkbaar aan de oude fondsen voor wat betreft beleggingsbeleid, kosten, rendement en risico’s. Wij gaan er dan ook vanuit dat de fondswijziging voor u als klant (vrijwel) geen gevolgen heeft.

Behalve een naamswijziging verandert is er niet veel veranderd voor u. De fondsen zijn vergelijkbaar. Allianz biedt verschillende fondsen met verschillende risicoprofielen aan. Als een fonds een hoger rendement biedt, houdt dat vaak ook in dat er meer risico wordt gelopen. Een fonds met een lager risico biedt vaak een lager rendement.

Het aanpassen van de fondsverdeling kan consequenties hebben voor uw doelkapitaal. Wij gaan er altijd vanuit dat u dit besproken heeft met uw financieel adviseur. Voor het aanpassen van uw fondskeuze, kunt u gebruik maken van het switchformulier. U kunt de fondsverdeling van uw huidige waarde aanpassen en ook die van de toekomstige premiebetalingen.

Mocht u dit echt niet willen, dan kunt u de mogelijkheden die u heeft bespreken met uw financieel adviseur.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de fondsen.
De kosten in het fonds (de zogenaamde lopende kosten factor, voorheen total expense ratio (TER) van de vervangende fondsen is gelijk of soms iets lager.
Hier vindt u een overzicht van de rendementen van de oude en nieuwe fondsen.
De fondsomzettingen hebben plaats gevonden binnen de huidige voorwaarden van de verzekerings- en pensioenproducten. Aan de omzetting zijn voor u geen kosten verbonden. Allianz neemt deze kosten voor haar rekening. De nieuwe fondsen zijn vergelijkbaar in kosten, beleggingsbeleid, rendement en risico. Vanaf 19 september zijn uw beleggingen in de Allianz fondsen omgezet naar de nieuwe fondsen. Op overzichten, in een gewijzigde polis of in uw portaal ziet u na de omzetting niet meer de naam van het oude Allianz fonds, maar de naam van het nieuwe fonds van Allianz Global Investors of Lyxor. Verder is er voor u niets veranderd.
Een aantal Allianz fondsen was onderdeel van Allianz Paraplufonds. Allianz Paraplufonds is een vennootschap met een zogenaamde paraplustructuur. Dit betekent dat de aandelen zijn onderverdeeld in verschillende series. Elke serie aandelen wordt aangeduid als een afzonderlijk subfonds. Per subfonds kunnen meerdere aandelenklassen (ook wel share classes genoemd) worden gecreëerd om te kunnen variëren in de kosten- en vergoedingenstructuur voor verschillende typen beleggers.

Als polishouder van een beleggingsverzekering bij Allianz ontvangt u jaarlijks een waardeoverzicht. Het waardeoverzicht voldoet aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de commissie De Ruiter. Met dit overzicht heeft u inzicht in de kosten en de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering.

Het waardeoverzicht verandert niet door de fondswijziging. U ziet alleen wel dat u aan het begin van het jaar in een ander fonds belegde dan aan het einde van het jaar. Via deze link komt u bij vragen over het waardeoverzicht voor uw levensverzekering. Voor uw pensioenverzekering vindt u de veelgestelde vragen hier.

Vanaf 19 september zijn de fondsen en beleggingen opgeheven en verhuisd naar andere fondsen met andere koersen. De totale waarde van uw beleggingen blijft onveranderd. Wel is het zo dat het aantal units daarmee verandert.
Als u een limietkoers heeft opgegeven aan Allianz, dan blijft die bestaan en wordt die omgerekend in de conversieverhouding van het oude naar het nieuwe fonds.
Als er op uw polis sprake is van Dividend garantie of Dividend inhouding dan wordt die ongewijzigd voortgezet met de nieuwe fondsen.
Hier vindt u alle informatie over de fondsen. 
De Allianz fondsen die op onze website zijn aangegeven kunnen onderdeel zijn van de lifecycles of Einddatum Gericht Beleggen waarin u belegt. In dit geval wordt het aandeel van het oude Allianz fonds vervangen door hetzelfde aandeel (%) in het vervangende fonds. Verder verandert er voor u niets. De passieve lifecycles veranderen niet. Binnen de actieve lifecycles werden drie oude fondsen gebruikt. De beleggingscategorie Aandelen ontwikkelde markten (wereld) maakte gebruik van het Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds. De beleggingscategorie Staatsobligaties EUR maakte gebruik van het Allianz Europa Obligatie Fonds. De beleggingscategorie Staatsobligaties long Duration ten slotte maakte gebruik van het Allianz Langlopend Obligatie Fonds. Omdat de gebruikte actieve Allianz fondsen zijn omgezet, raakt het dus wel de actieve lifecycles. Daarnaast raakte het ook de klanten die zelf beleggen. Zij hebben immers wellicht gekozen voor fondsen die zijn omgezet in september.
Als uw vraag er niet bij staan, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag! U kunt ons Customer Care Center bereiken via telefoonnummer 088 - 577 22 22. Voor vragen over uw levensverzekering kunt u ook mailen naar [email protected] of contact opnemen met uw financieel adviseur. Ook kunt natuurlijk gebruik maken van ons contactformulier.
Allianz adviseert zelf niet. Voor advies verzoeken wij u om contact op te nemen met uw financieel adviseur. Uw financieel adviseur is op de hoogte van uw persoonlijke situatie en kan daarmee rekening houden in zijn advies. Heeft u geen financieel adviseur? Via onze website vindt u een financieel adviseur bij u in de buurt.
Allianz Nederland Levensverzekering belegt uw premie als professioneel belegger in de Allianz Global Investors fondsen. Daarmee staat de fondsinformatie ook op het professionele deel van de website van Allianz Global Investors.
Voor de waardebepaling van uw polis en voor alle transacties hanteert Allianz Nederland Levensverzekering de slotkoers van het fonds van de dag ervoor. De koers die u aan het einde van de dag ziet op de website van Allianz Global Investors en Lyxor, is de koers die u de dag daarna (vanaf ca 12.00 uur) vindt op onze website.
De KIID is de internationale naam voor de essentiële beleggersinformatie (EBI).
Dit verschil heeft te maken met systeembeperkingen. Het is niet mogelijk om de vaak erg lange naam van een fonds in een systeem over te nemen. Daarom is een fondsnaam ingekort of een deel hiervan afgekort. De fondsen waarin u belegt zijn precies die fondsen waarnaar wij verwijzen vanaf een fondspagina via https://www.allianz.nl/particulier/koersen/beleggingsverzekering.
Voor beleggers die met hun beleggingen overgaan van een van de fondsen van Allianz Paraplufonds naar de Luxemburgse fondsen van Allianz Global Investors en Lyxor, zijn er enige verschillen in de samenstelling van belastingen en kosten. Dit is onder andere het gevolg van de verschillen in de fiscale en financiële behandeling in Nederland en in Luxemburg. Per saldo zal het totaal van kosten en belastingen voor beleggers naar verwachting vergelijkbaar of lager zijn.
Heeft u vragen over de fondswijziging? Neem dan contact op met uw financieel adviseur of ons Customer Care Center. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.30 uur via 088 – 577 22 22. Ook kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.