Warning: You are using an outdated Browser, Please switch to a more modern browser such as Chrome, Firefox or Microsoft Edge.


 

Fondswijzigingen per 19 september 2019

U heeft een verzekering bij Allianz. De premie die u voor die verzekering betaalt, beleggen wij in een of meerdere beleggingsfondsen van Allianz. Een aantal beleggingsfondsen is onderdeel van het zogeheten Allianz Paraplufonds. Het Allianz Paraplufonds is opgeheven op 19 september 2019. Hieronder leggen wij uit waarom en informeren wij u wat dit voor u betekent.
Door een besluit van de Belastingdienst verliest het Allianz Paraplufonds in 2021 zijn status van fiscale beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Paraplufonds vanaf dat moment belasting moet afdragen en dat u daardoor minder overhoudt van uw beleggingen. Daarnaast stijgen de kosten van het beheer door de strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving. Wij willen de kosten van onze fondsen graag zo laag mogelijk voor u houden. Doorgaan met het Allianz Paraplufonds vinden wij vanuit kostenoogpunt daarom niet langer in het voordeel van u als belegger.

Alle beleggings- en pensioenverzekeringen die waarde / units hadden in de opgeheven fondsen zijn omgezet naar de nieuwe fondsen.

Op 19 september is de waarde van de beleggingen overgezet van het oude naar het nieuwe fonds. Dit vervangende fonds heeft een andere koers en daardoor is er ook sprake van andere units/participaties. De totale waarde van beleggingen (poliswaarde) is onveranderd op 19 september. De koersen zijn:

Scroll horizontaal om meer te zien

Fondsen van het opgeheven Allianz Paraplufonds  ISIN                      Laatste koers 19 september 2019
Allianz Europa Aandelen Fonds  NL0000286979  € 75,66
Allianz Europa Aandelen Fonds N  NL0012061055  € 77,25
Allianz Pacific Aandelen Fonds   NL0000286938  € 86,97
Allianz Pacific Aandelen Fonds N  NL0012061089  € 88,62
Allianz Geldmarkt Fonds  NL0012061121  € 94,61
Allianz Geldmarkt Fonds N  NL0012061105  € 94,98
Allianz Europa Obligatie Fonds  NL0000286904  € 78,31
Allianz Europa Obligatie Fonds N  NL0012061055  € 79,23
Allianz Selectiefonds  NL0000286912  € 112,30
Allianz Selectiefonds N  NL0012061048  € 114,62
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds  NL0009497965  € 63,67
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds N  NL0012061071  € 64,75
Allianz Amerika Aandelen Fonds  NL0000286896  € 30,67
Allianz Amerika Aandelen Fonds N  NL0012061097  € 30,99
Allianz Langlopend Obligatie Fonds N  NL0012061113   € 67,01

Scroll horizontaal om meer te zien

Nieuwe fondsen Allianz Global Investors en Lyxor  ISIN                      Introductie koers 19 september 2019
Allianz Best Styles Europe Equity I2   LU1992136280   € 50,00
Allianz Best Styles Europe Equity IT4  LU1901057841  € 50,00
Allianz Best Styles Pacific Equity I2   LU1992136959  € 50,00
Allianz Best Styles Pacific Equity IT4   LU1961092001  € 50,00
Allianz Treasury Short Term Plus Euro I2   LU1992136447  € 50,00
Allianz Treasury Short Term Plus Euro IT4   LU1901058229  € 50,00
Allianz Euro Government Bond I2    LU1992136876  € 50,00
Allianz Euro Government Bond IT4  LU1961091706  € 50,00
Allianz Euro Balanced I2  LU1997085466  € 100,00
Allianz Euro Balanced IT4  LU1961091458  € 100,00
Allianz Global Sustainability I2   LU1992136520  € 50,00
Allianz Global Sustainability IT4  LU1901058575  € 50,00
Allianz Best Styles US Equity I2  LU1992136363  € 25,00
Allianz Best Styles US Equity IT4  LU1901058062  € 25,00
Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF  LU1686832194  € 133,05
De vermogensbeheerders van Allianz Global Investors (onderdeel van de Allianz Groep) beheren al jaren onze beleggingsfondsen. Allianz Global Investors heeft eigen beleggingsfondsen die qua beleggingsbeleid, kosten, rendement en risico vergelijkbaar zijn met de beleggingsfondsen van het Allianz Paraplufonds. Daarom beleggen we per 19 september 2019 in de vergelijkbare beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en voor één fonds in een vergelijkbaar fonds van Lyxor.
Hieronder vindt u een overzicht van de oude beleggingsfondsen en de nieuwe beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en Lyxor.

Scroll horizontaal om meer te zien

Oude fonds Nieuwe fonds* 
Allianz Amerika Aandelen Fonds Allianz Best Styles US Equity (EUR)
Allianz Europa Obligatie Fonds Allianz Euro Government Bond (EUR)
Allianz Selectie Fonds   Allianz Euro Balanced (EUR)
Allianz Langlopend Obligatie Fonds Lyxor Ultra Long Duration Govt Bond ETF (EUR)
Allianz Pacific Aandelen Fonds Allianz Best Styles Pacific Equity (EUR)
Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds Allianz Global Sustainability (EUR)
Allianz Europa Aandelen Fonds Allianz Best Styles Europe Equity (EUR)
Allianz Geldmarkt Fonds Allianz Treasury Short Term Plus Euro (EUR)
* Informatie over deze fondsen kunt u hier vinden. 
De wijzigingen in de beleggingsfondsen hebben plaats gevonden binnen de voorwaarden van uw verzekerings- of pensioenproduct. Aan de wijzigingen zijn voor u geen kosten verbonden. Allianz neemt deze kosten voor haar rekening. De beleggingen in de oude beleggingsfondsen zijn per 19 september 2019 omgezet naar de nieuwe beleggingsfondsen. Op onze website, in waardeoverzichten, in een aangepaste polis of in uw portaal ziet u na de wijziging niet meer de naam van de oude beleggingsfondsen, maar de naam van de nieuwe beleggingsfondsen.
De Allianz Garantiefondsen en de Allianz huisfondsen blijven bestaan. In het overzicht hieronder ziet u per beleggingsfonds wat er voor u is veranderd.

Scroll horizontaal om meer te zien

Huidige fondsen

Belegde in

Belang in Fonds

Belegt nu in

Allianz Garantie Fonds 1%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Garantie Fonds 3%

Allianz Europa Obligatie Fonds

100%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

Allianz Groen Rente fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

75%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

25%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Offensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

30%

Allianz Garantie Fonds 3%

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

70%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Defensief Mix Fonds

Allianz Garantie Fonds 3%

65%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Duurzaam Wereld Aandelen Fonds

35%

Allianz Global Sustainability (EUR)

Allianz Combi Fonds

Allianz Europa Obligatie Fonds

50%

Allianz Euro Government Bond (EUR)

 

Allianz Europa Aandelen Fonds

50%

Allianz Best Styles Europe Equity (EUR)

Voor onderstaande fondsen is niets veranderd:

  • Allianz Garantiefonds 5%
  • Allianz Garantiefonds 4,75%
  • Allianz Garantiefonds 3,35%
  • Allianz Garantiefonds 2,75%
In het Informatie Memorandum vindt u informatie over de opheffing van het Allianz Paraplufonds en de wijziging van de beleggingsfondsen. Allianz Nederland Levensverzekering / Allianz Benelux, die voor haar klanten officieel eigenaar is van de beleggingen, heeft tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering op 4 juli toestemming geven voor het voorstel om het Allianz Paraplufonds op te heffen en de beleggingen om te zetten naar de eerder genoemde beleggingsfondsen van Allianz Global Investors en Lyxor.
Heeft u vragen over de fondswijziging? Neem dan contact op met uw financieel adviseur of ons Customer Care Center. Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.30 uur via 088 – 577 22 22. Ook kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.