Direct Ingaand Keuze Pensioen

 • Variabel pensioen te combineren met een vast pensioen
 • Kans op hoger pensioen dan met vast pensioen
 • Keuze uit twee varianten
Ga je binnenkort met pensioen? En heb je een pensioenverzekering waarbij een bedrag (koopsom) beschikbaar komt? Dan kun je binnenkort je pensioenuitkering aankopen. Bij ons vind je daarvoor prima oplossingen. Zoals het Direct Ingaand Keuze Pensioen. Dit is een variabel pensioen. Met dit pensioen kies je voor de kans op een hogere uitkering en ben je bereid het risico op een lagere uitkering te lopen. Wil je dit risico beperken? Dan kun je kunt dit pensioen combineren met een vast pensioen.

Je kiest voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen als je kans wilt op een hogere uitkering dan bij een vast pensioen en gelooft in beleggen. En ook kun je dit pensioen combineren met een vast pensioen.

Met het Direct Ingaand Keuze Pensioen neem je een risico: ieder jaar berekenen wij je uitkering opnieuw. Je uitkering kan dus hoger of lager worden. Dat hangt af van de beleggingsresultaten, de actuele rente en de ontwikkeling van de levensverwachting. Na 20 jaar zetten wij de uitkering vast.

Je kunt ook een uitkering voor je partner (partnerpensioen) regelen als je overlijdt. 

Met een variabel pensioen heb je kans op een hogere uitkering dan bij een vast pensioen. Maar je loopt ook risico’s. Zo kunnen de beleggingsresultaten, de ontwikkeling van de rente en de levensverwachting tegenvallen. Je moet dit risico wel willen nemen én kunnen dragen. Wil je geen risico lopen met je pensioen? Dan is misschien het Direct Ingaand Zeker Pensioen geschikt voor jou.

Je kunt het Direct Ingaand Keuze Pensioen afstemmen op jouw wensen.

 • Je kunt je pensioenkapitaal gebruiken voor alleen een variabel pensioen. 
 • Je kunt je pensioenkapitaal gebruiken voor zowel een variabel als een vast pensioen.
 • Je kunt ervoor zorgen dat jouw partner ook pensioen krijgt als je overlijdt (partnerpensioen).
 • Je kunt kiezen uit 2 uitkeringsvarianten. 

De keuzes die je maakt staan vast. Je kunt ze later niet meer wijzigen. 
Bespreek de mogelijkheden en je keuzes met je financieel adviseur.

Vind je de risico’s van een volledig variabel pensioen te groot? Dan kun je naast het variabel pensioen ook een vast pensioen regelen op dezelfde polis. Je hoeft dan geen aparte verzekeringen af te sluiten en je betaalt ook maar één keer poliskosten. Je ontvangt je uitkering dan in één bedrag. Hiervoor kies je een vaste verdeling van de koopsom. 

Voor het variabele pensioen kun je kiezen tussen 2 varianten. 
 1. De uitkering begint hoger omdat we uitgaan van een vaste daling van de uitkering. Deze daling compenseren we met verwacht rendement. We nemen dus een voorschot op het nog te realiseren rendement. Als de verwachte beleggingsresultaten uitkomen, zal de uitkering ongeveer gelijk blijven. Met welke daling wij rekenen, kun je terugvinden in de offerte
 2. De uitkering begint lager. Hierdoor blijft er meer pensioenkapitaal over om mee te beleggen. De uitkering zal stijgen als de verwachte beleggingsresultaten uitkomen.
Bij het Direct Ingaand Keuze Pensioen kun je een partnerpensioen regelen. Je partner krijgt dan een uitkering als jij overlijdt. Het variabele pensioen wordt op het moment van overlijden opnieuw berekend. Je partner krijgt 70% van dat bedrag. Dit blijft daarna ook een variabel pensioen. 

De uitkering stopt als jij (en eventueel je partner) overlijdt. Je pensioenkapitaal is dan voor ons. Daar staat tegenover dat wij langer moeten uitkeren als je ouder wordt dan wij verwachten. Overlijd je eerder? Dan heb je mogelijk meer betaald dan je aan uitkeringen hebt ontvangen. Wil je dit voorkomen? Dan kun je een contraverzekering afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan je nabestaanden, bijvoorbeeld je kinderen, als jij overlijdt of als jij én je partner zijn overleden.

Over de uitkering van de contraverzekering betalen de nabestaanden erfbelasting. Wil je dat voorkomen? Dan kunnen je nabestaanden de contraverzekering zelf afsluiten. 

Je kunt zelf bepalen hoe vaak je de uitkering krijgt: per maand, kwartaal, halfjaar of jaar. Hoe vaker wij uitkeren, hoe hoger de kosten: € 45,- per jaar, € 50,- per half jaar, € 55,- per kwartaal en € 65,- per maand.
 • Let op: de uitkeringen uit het Direct Ingaand Keuze Pensioen zijn in principe bruto uitkeringen. Jij betaalt hierover wel nog belasting en premies. Hierover lees je meer bij “Veel gestelde vragen”. 
 • Jij gaat (bijna) met pensioen en met het pensioenkapitaal dat jij op de pensioendatum krijgt, koopt jij de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger jouw uitkering. Net als bij een vast pensioen bepalen wij de hoogte van jouw variabele levenslange uitkering. Hierbij houden we rekening met de koopsom, de kosten, de rente, de gemiddelde levensverwachting én welke variant jij hebt gekozen.
Met het pensioengeld dat jij op de pensioendatum krijgt, koopt jij de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger jouw uitkering

Wij brengen kosten in rekening voor de administratie en het beheer van jouw pensioenuitkering. Daarnaast zijn er kosten die te maken hebben met jouw beleggingen.

Administratie- en poliskosten

De eenmalige administratiekosten aan het begin zijn € 275,- en de poliskosten zijn € 45,-, € 50,-, € 55,- of € 65,- per jaar. Deze jaarlijkse poliskosten zijn afhankelijk van de door jou gekozen uitkeringstermijn. Bij een maandelijkse uitbetaling betaal jij € 65,- per jaar en bij jaarlijkse uitbetaling € 45,- per jaar.

De eenmalige administratiekosten worden in het eerste jaar onttrokken uit de beleggingswaarde van jouw variabele pensioen door beleggingen te verkopen. De jaarlijkse poliskosten worden maandelijks onttrokken zolang jouw pensioen wordt uitgekeerd.

Beheer- en beleggingskosten.

De totale beleggingskosten bestaan uit twee delen: lopende kosten en beheerkosten. De lopende kosten zijn de kosten die de fondsbeheerder maakt voor het beheer van de fondsen. Deze lopende kosten worden binnen het beleggingsfonds geheven en komen tot uitdrukking in de koers van de fondsen.

Naast de kosten van de fondsbeheerder, brengt Allianz kosten in rekening voor onder andere het beheren van de beleggingsmix, de wijzigingen van de beleggingen binnen de beleggingsmix en het informeren over de beleggingen. Dit zijn de beheerkosten. De beheerkosten brengen we maandelijks in rekening door het verkopen van participaties. De totale beleggingskosten die jij betaalt zijn 0,43% van de belegde waarde per jaar. Deze blijven gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk, ook als de fondsbeheerder zijn kosten aanpast.

Belangrijk! Jij betaalt deze kosten niet apart. Ze zijn al in jouw pensioenuitkering verrekend.

In tegenstelling tot een vast pensioen blijft jouw variabele pensioen daarna niet gelijk. Ieder jaar op 1 januari bepalen wij de hoogte van jouw variabele uitkering. Of jouw variabele pensioen hoger of lager wordt dan het jaar ervoor, hangt van een aantal factoren af:

Variabel pensioen
Jouw uitkering uit jouw variabele pensioen wordt berekend met een door DNB voorgeschreven rentecurve. Dit is niet een vaste rente maar een renteverloop. Een lager dan verwacht renteverloop bij de jaarlijkse herrekening zal jouw pensioenuitkering in het volgende jaar verlagen. Een hoger dan verwacht renteverloop geeft een hogere uitkering.

Vast pensioen
We berekenen jouw uitkering uit jouw vaste pensioen op basis van een rekenrente. Deze is onder andere gebaseerd op de marktrente. Hoe hoger de rekenrente (en de marktrente), hoe hoger jouw uitkering uit het vaste pensioen is. Deze rente staat voor de rest van de looptijd vast.

Nederlanders leven steeds langer. Het pensioengeld moet daarom steeds langer worden uitgekeerd.

Variabel pensioen
Bij de vaststelling van de hoogte van jouw variabele uitkering gaan wij uit van een verwachte ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting van gepensioneerden in Nederland.

Jaarlijks bij de herrekening van jouw uitkering uit jouw variabele pensioen bekijken wij opnieuw of de levensverwachting in Nederland is gewijzigd ten opzichte van wat er werd verwacht. Als de gemiddelde levensverwachting sneller stijgt dan waarvan we op dit moment uitgaan, dan hebt dit een negatieve invloed op de hoogte van het variabele pensioen in het volgende jaar van alle klanten bij Allianz met een Direct Ingaand Keuze Pensioen. Wil jij meer weten over hoe wij dit doen? Kijk dan bij de veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Vaste uitkering
Voor jouw uitkering uit het vaste pensioen gaan wij uit van de levensverwachting op het moment dat deze ingaat. Deze veranderen wij niet tijdens de looptijd.

Jouw uitkeringen uit het variabele pensioen zijn afhankelijk van de resultaten van de beleggingen. Is het resultaat tot 1 januari beter dan verwacht, dan heeft dit een positief effect op jouw variabele uitkering voor dat jaar. Is het slechter dan verwacht, dan zal dit jouw variabele uitkering negatief beïnvloeden.

 

Wil jij meer weten over hoe de verschillende onderdelen de uitkering kunnen beïnvloeden? Bekijk dan de impacttabel variabel pensioen. De impacttabel laat zien wat er gebeurt als één onderdeel verandert en de rest gelijk blijft. Wij hebben voor iedere variant een impacttabel gemaakt:

 • Voor meer uitleg over de varianten, kijk in onze offertetool  of op deze productpagina bij twee varianten.

Om een pensioen aan te kopen bij Allianz maak je een koopsom over. De koopsom kun je (deels) gebruiken voor een variabel pensioen. De koopsom die je nodig hebt voor het variabele pensioen  beleg je in een zogeheten lifecycle. In een lifecycle wordt het beleggingsrisico steeds kleiner naarmate je ouder wordt. Na 20 jaar is het risico volledig afgebouwd. Vanaf dat moment loopt u geen beleggingsrisico meer. De lifeycle bestaat volledig uit duurzame fondsen van Cardano (voorheen Actiam). Cardano is als asset manager vanaf 2023 verantwoordelijk voor het beheren van de beleggingen van de lifecycle.

Cardano is een Nederlandse specialist in Duurzaam Beleggen. De lifecycle van het Allianz Direct Ingaand Keuze Pensioen bestaat dan ook uit de duurzame fondsen van Cardano:

Het Allianz Return Fund bestaat uit een mix van duurzame aandelenfondsen en obligaties uit opkomende landen en heeft als doel om rendement te maken. 

Het Allianz Balanced Fund belegt gespreid in duurzame bedrijfsobligaties en Nederlandse woninghypotheken. En in bedrijven die actief bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's) zoals vastgesteld door de Verenigde Naties (VN). Dit fonds heeft als doel om het beleggingsrisico te dempen.

Het Allianz Matching Fund investeert in Euro staatsleningen en rentederivaten. De pensioenuitkering is afhankelijk van de rente. Dit fonds is met name bedoeld om de pensioenuitkering zo stabiel mogelijk te houden.

Deze en meer informatie kun je nalezen in onze brochure ‘Beleggingsinformatie Life Cycle ADIKP. Daar kan je ook zien hoe het beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate je ouder wordt

De hoogte van de uitkeringen staat vast. Je krijgt dus altijd hetzelfde bedrag. Ook al stijgt de rente, ook al stijgt de inflatie. Normaal gesproken stijgen de prijzen in ons land (inflatie). Daardoor kun je ieder jaar iets minder kopen van je uitkering. Je koopkracht neemt dus af. 
Als de beleggingsresultaten goed zijn of naar verwachting, dan kan je uitkering gelijk blijven of stijgen. Maar vallen de beleggingen tegen, dan kan je uitkering dalen. Die eventuele daling moet je kunnen dragen.
Als de gemiddelde levensverwachting meer stijgt dan verwacht, dan moeten wij langer uitkeren. Hierdoor kan je uitkering dalen.
Wij gaan uit van de renteontwikkeling op basis van de rentecurve van DNB. Maar de werkelijke marktrente kan zich anders ontwikkelen. Is die rente lager dan verwacht, dan kan je uitkering hierdoor dalen.

Je keuzes voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen staan vast zodra je pensioen is ingegaan. Je kunt die keuzes dus niet meer wijzigen. 

Hoewel je keuzes vast staan, kun je na het ingaan van jouw polis wel je pensioen bij Allianz opzeggen. Dat kan tot 30 dagen na afgifte van jouw polis

Het partnerpensioen volgt het variabele ouderdomspensioen. Kom je te overlijden en valt de hoogte van het variabele ouderdomspensioen tegen?  Dan ontvangt je partner ook maar 70% van het lagere ouderdomspensioen. Daarna blijft ook het partnerpensioen variabel, dus je partner krijgt ook te maken met de risico’s van een variabel pensioen.

Je variabele pensioen wordt na 20 jaar een vaste gelijkblijvende uitkering. Je loopt dan geen risico’s meer als gevolg van beleggingen, renteontwikkelingen en de levensverwachting.

Na die 20 jaar staat je uitkering dus vast. Maar de hoogte van de uitkering is wel afhankelijk van de resterende beleggingswaarde en van de actuele rentecurve en levensverwachting. Je uitkering kan hierdoor lager worden dan je laatste variabele uitkering. Daarna blijft de uitkering gelijk. 

Het Direct Ingaand Keuze Pensioen past wel bij je als je:

 • een variabele uitkering wilt met de kans op een hogere uitkering dan bij een vast pensioen door beleggingsresultaat op basis van één beleggingsmix
 • er niet wakker van ligt als de uitkering jaar op jaar schommelt
 • niet direct in geldproblemen komt als de uitkering tegenvalt doordat je bijvoorbeeld ook een vast pensioen hebt of gaat regelen.
 • na 20 jaar de zekerheid wilt van een vaste pensioenuitkering

Bovendien weet je dat je uitkering ieder jaar kan stijgen of dalen door:

 • meevallende of tegenvallende beleggingsresultaten
 • dalende of stijgende levensverwachting
 • dalende of stijgende marktrent

Het Direct Ingaand Keuze Pensioen past niet bij je als je:

 • geldproblemen krijgt als de uitkering lager wordt dan verwacht
 • eventueel teleurstellende beleggingsresultaten niet kunt opvangen
 • zekerheid wilt over de uitkering, nu en in de toekomst
 • een tijdelijke uitkering wilt, bijvoorbeeld als overbrugging tot je AOW
 • een pensioenuitkering wilt die ook na 20 jaar variabel is
 • een variabele uitkering wilt die niet afhankelijk is van de levensverwachting
 • een vast partnerpensioen wilt 
Na je overlijden gaat het partnerpensioen in, als je dit hebt geregeld. Meestal is dit 70% van jouw pensioen. Heb je geen partner of geen partnerpensioen meeverzekerd? Dan vervalt je pensioen tenzij je een contraverzekering hebt. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan je nabestaanden als je overlijdt of als jij én je partner zijn overleden.
Ja, je kunt koopsommen van andere verzekeringen toevoegen aan het Direct Ingaand Keuze Pensioen. Daarmee verhoog je het kapitaal waarvan je het pensioen koopt en daarmee ook de uitkeringen. Doe dit wel voordat je polis ingaat.

Ja, in principe betaal je belasting over je uitkeringen. Wij berekenen je bruto pensioenuitkering. Hierover moet je loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst. Die loonheffingen bestaan uit:

 • loonbelasting
 • premies volksverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De overheid bepaalt de hoogte van de heffingen. Wij houden deze heffingen in op je uitkeringen en dragen dit af aan de Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. Je ontvangt dus netto pensioenuitkeringen.

Nee, zodra je een uitkering hebt ontvangen kun je dit pensioen niet meer stopzetten of wijzigen.

Je regelt de verdeling van je pensioen in het echtscheidingsconvenant of je maakt hier samen afspraken over. Informeer ons als je gaat scheiden of als het geregistreerd partnerschap stopt. Want meestal moet het pensioen dan verdeeld worden. Gebruik hiervoor het mededelingsformulier.

Na ontvangst van het mededelingsformulier berekenen wij opnieuw de hoogte van het variabele pensioen. Daarna verdelen wij het pensioen zoals je met je ex-partner hebt afgesproken. Omdat je pensioen nu verdeeld is, zal je eerstvolgende uitkering lager worden.

Wij kunnen de verdeling als volgt voor je regelen:

 1. Er verandert niets. Je ontvangt als vanouds het variabele pensioen en jij zorgt ervoor dat je ex-partner het partnerdeel krijgt. Als je ex overlijdt, ontvang jij vanaf dat moment weer het volledige pensioen.
 2. Wij verdelen de uitkering over 2 polissen met jou als verzekeringnemer. De uitkering op de bestaande polis gaat omlaag naar het afgesproken bedrag. Op de nieuwe polis wordt je ex de ontvanger van het partnerdeel. Als je ex overlijdt, ontvang jij vanaf dat moment weer het volledige pensioen. Per polis brengen wij kosten in rekening.

Kies je voor optie 2? Mail dan - naast het mededelingsformulier - een kopie bankafschrift en een kopie identiteitsbewijs van je ex-partner naar [email protected]. Vermeld in de onderwerpregel je polisnummer.

Na 20 jaar zetten wij je variabele pensioen om naar een vaste gelijkblijvende uitkering. Je loopt dan geen risico’s meer als gevolg van beleggingen, renteontwikkelingen en de levensverwachting.

Na die 20 jaar staat je uitkering dus vast. Maar de hoogte van de uitkering is wel afhankelijk van de resterende beleggingswaarde en van de actuele rentecurve en levensverwachting. Je uitkering kan hierdoor lager worden dan je laatste variabele uitkering. Daarna blijft de uitkering gelijk. 

Bij ‘Mijn Beleggingen’ zie je, naast de beleggingswaarde, alle transacties die zijn toegevoegd en onttrokken aan de beleggingswaarde.

Bij aanvang zie je de volgende transacties:

 • De door ons ontvangen koopsom of bij een partnerpensioen de ingebrachte waarde, de invoerreserve.
 • Incidentele kosten. Dit zijn de eenmalige administratiekosten.

Daarna zie je iedere maand de volgende transacties:

 • Doorlopende kosten. Dit zijn de poliskosten. De hoogte van de poliskosten zijn afhankelijk van hoe vaak je het pensioen laat uitkeren. Bij een maandelijkse uitbetaling betaal je € 65,- per jaar en bij een jaarlijkse uitbetaling € 45,- per jaar.
 • Fondsbeheerkosten. Dit zijn de kosten die worden ingehouden voor het beheer van de fondsen door de fondsbeheerder en de kosten die wij hebben voor het onderhouden van de beleggingsmix en het informeren over de beleggingen. Deze fondsbeheerkosten brengen we maandelijks in rekening door het verkopen van beleggingen. De totale beleggingskosten zijn 0,43% van de beleggingswaarde per jaar. Deze blijven gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk, ook als de fondsbeheerder zijn kosten aanpast.
 • Overlijdensrisico. Dit is de risicobonus. Wij voegen maandelijks een bedrag toe aan de beleggingswaarde. Dit doen we omdat als jij overlijdt, wij niet de volledige beleggingswaarde nodig hebben om (een deel van) de uitkering voort te zetten of te beëindigen. Het verschil tussen de beleggingswaarde en het bedrag dat wij nodig hebben om (een deel van) de uitkering voort te zetten, is voor Allianz. Daar staat tegenover dat wij een risicobonus toevoegen aan de beleggingswaarde zolang jij leeft.
 • Lijfrente. Dit is jouw pensioenuitkering. Als jouw pensioen niet per maand wordt uitgekeerd, zie jij de lijfrente een keer in de 3 maanden, 1 of 2 keer per jaar.

Voor het Direct Ingaand Keuze Pensioen betaal je fondsbeheerkosten. Deze kosten worden in rekening gebracht voor het beheren van de fondsen door de fondsbeheerder en de kosten die wij hebben voor het onderhouden van de beleggingsmix en het rapporteren en informeren over de beleggingen. Deze beheerkosten brengen we maandelijks in rekening door het verkopen van beleggingen. 

De totale beleggingskosten die je betaalt zijn 0,43% van de belegde waarde per jaar. Deze blijven gelijk over de gehele looptijd, ook als de fondsbeheerder zijn kosten verhoogt of verlaagt.

Bij het variabele pensioen stellen wij vooraf de hoogte van de levenslange uitkering vast. Hiervoor gebruiken wij de Prognosetafel: een statistisch overzicht met sterftecijfers dat rekening houdt met de stijgende levensverwachting. Deze Prognosetafel wordt iedere 2 jaar door het Actuarieel Genootschap vastgesteld.

Daarnaast gebruiken wij de ervaringssterfte. Daarbij kijken we naar de levensverwachting van de gepensioneerden in Nederland. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) bepaalt deze ervaringssterfte elk jaar voor de pensioenpopulatie van verzekerden. 

autoschade-melden
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.