Direct Ingaand Pensioen

 • Pensioen dat bij je past
 • Vast of variabel pensioen
 • Op de hoogte via jouw Persoonlijk Pensioen Portaal 
Ga je binnenkort met pensioen? En heb je pensioen via je werkgever? Of een pensioenverzekering waarbij het opgebouwde pensioenkapitaal vrijkomt? Dan valt er wat te kiezen. Doe dat tijdig. En zorgvuldig. Want je keuzes hebben invloed op de hoogte van je pensioen.
Als je pensioenkapitaal vrijkomt, kun je een pensioenuitkering aankopen. Je kunt zelf kiezen bij wie je de pensioenuitkering aankoopt. Doe je dit bij Allianz, dan kun je rekenen op een aantrekkelijk pensioen. Bij ons kun je bovendien kiezen voor een vast pensioen of een variabel pensioen. Voor welke verzekeraar je ook kiest, het is belangrijk dat je kiest voor een pensioen dat bij je past.

Wij helpen je graag bij de keuzes voor je pensioenuitkering. Via Pensioenkeuzes krijg je meer inzicht in: 

 • de mogelijkheden voor je pensioenuitkering
 • de risico’s die je bij je pensioenuitkering wilt lopen
 • wat je met je pensioenuitkering wilt doen
 • wat je aan pensioenuitkering nodig hebt

Zo kun je snel zien welke pensioenuitkering bij je past: een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie van vast en variabel pensioen. Wil je ook meer inzicht in deze pensioenzaken? Ga dan naar de pagina Pensioenkeuzes

Bij Allianz kun je kiezen voor een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie van vast en variabel pensioen. Maar wanneer kies je een vast pensioen? En wanneer een variabel pensioen? 

Vast pensioen - Bij een vast pensioen krijg je elke maand hetzelfde bedrag aan pensioen. Je hebt dus zekerheid over wat je per maand te besteden hebt. 

Bij je pensioen speelt de marktrente een belangrijke rol. Een lage marktrente betekent een lagere vaste pensioenuitkering die na ingang niet meer wijzigt. Ook als de marktrente later weer stijgt.  Geeft een vast pensioen voor jou een te lage uitkering? Dan is er ook een variabel pensioen.

Variabel pensioen - Bij een variabel pensioen beleg je met (een deel van) je pensioengeld. Daardoor is je uitkering minder afhankelijk van de marktrente als je de uitkering aankoopt. En als het goed gaat met de beleggingen, kun je een hogere uitkering verwachten. Maar de resultaten kunnen ook tegenvallen. En dan heb je juist een lagere uitkering.

Vast en variabel pensioen - Kiezen tussen een vast pensioen en een variabel pensioen is dus kiezen tussen de zekerheid van een vaste (lagere) uitkering of de onzekerheid dat je uitkering hoger of lager wordt. Daarom kiezen steeds meer mensen voor een combinatie van vast en variabel pensioen. 

Allianz heeft een vast pensioen en een variabel pensioen:

Vergelijk vast pensioen en variabel pensioen op basis van het Standaardmodel. Dit model laat de belangrijkste verschillen tussen een vast en een variabel pensioen zien. Dit model wordt ook door andere aanbieders van variabel pensioen gebruikt. Zo kan je dus ook verzekeraars onderling vergelijken. Dit is op basis van een voorbeeld. Bij de offerte ontvang je een persoonlijke vergelijking.

Binnenkort valt er nog meer te kiezen. Je kunt dan een deel van je pensioenkapitaal in één keer uit laten keren. Dit heet het ‘bedrag ineens’ en wordt ook wel ‘lumpsum’ genoemd. Met dat geld mag je doen wat je wilt. Maar als je hiervoor kiest heeft dit wel invloed op de hoogte van je pensioenuitkering. En je betaalt gewoon belasting over dit bedrag ineens. Hoe dit werkt en waar je rekening mee moet houden leggen we hierna uit. 
Normaal gesproken koop je met je hele pensioenkapitaal een pensioenuitkering (ouderdomspensioen) voor de rest van je leven.  Met de keuze voor een bedrag ineens kun je binnenkort maximaal 10% van je kapitaal in een keer ontvangen. Dit mag dus ook minder zijn. Het pensioen dat je daarna met de rest van het kapitaal aankoopt wordt hierdoor uiteraard wel lager. Met het geld dat je na belasting overhoudt van het bedrag ineens, mag je doen wat je wilt. 

Je kunt pas kiezen voor een bedrag ineens als de nieuwe regels daarvoor zijn ingegaan. De verwachte ingangsdatum van de Wet bedrag ineens is 1 juli 2024. Ga je met pensioen nadat deze wet inwerking is getreden? Dan kan je kiezen of je een bedrag ineens wilt opnemen op het moment dat je een pensioenuitkering aankoopt.

Ga je met pensioen in de maand waarop je de AOW gerechtigde leeftijd bereikt of op de eerste dag volgend op de maand waarin je AOW-gerechtigd wordt? Dan heb je de mogelijkheid om het bedrag ineens later tot uitbetaling te laten komen. Je kunt het bedrag ineens dan laten uitbetalen in januari van het jaar volgend op het jaar waarin je de AOW-leeftijd hebt bereikt. Je betaalt dan minder belasting over je bedrag ineens.

Heb je meer dan één pensioen? Dan kun je bij ieder pensioen apart kiezen voor het bedrag ineens. Je kunt de keuze voor het bedrag ineens voor ieder pensioen maar één keer maken. Daarna kun je die keuze niet meer veranderen.

Laat je eerst een deel van je pensioen ingaan, en daarna pas de rest (deeltijdpensioen)? Dan kun je op beide momenten kiezen voor een bedrag ineens: maximaal 10% van het deel van je pensioen dat op dat moment ingaat.

Wil je kiezen voor een bedrag ineens? Dan is het goed om met een paar spelregels rekening te houden:

 • De meeste mensen hebben een pensioen voor zichzelf (ouderdomspensioen) én een pensioen voor hun partner als zijzelf overlijden (partnerpensioen). Doordat door opname van het bedrag ineens het ouderdomspensioen lager wordt, wordt ook het partnerpensioen lager. Dit is de reden waarom een partner mee moet tekenen voor opname van een bedrag ineens.
 • Je kunt vaak bij de aankoop van je pensioen ook kiezen om de eerste paar jaar een hogere uitkering te krijgen. Daarna krijg je dan een lagere uitkering. Dit heet ‘hoog-laag’. Je kunt niet kiezen voor hoog-laag én een bedrag ineens. Voor ieder pensioen dat ingaat mag je maar één van beide kiezen.
 • Je kunt niet kiezen voor een bedrag ineens bij een AOW-overbrugging.
 • Je levenslange pensioen moet na opname van een bedrag ineens hoger zijn dan de grens voor afkoop van klein pensioen. In 2022 bedraagt deze afkoopgrens €520,35 per jaar. Anders mag je geen bedrag ineens opnemen.
 • Heb je een ex-partner die recht heeft op een deel van jouw ouderdomspensioen? Dan kun je zelf de keuze maken voor een bedrag ineens. Je hebt geen toestemming nodig van je ex-partner. Maar deze heeft dan wel recht op een deel van je bedrag ineens. Heb je aan ons doorgegeven dat wij je ex-partner direct zijn of haar deel van je ouderdomspensioen betalen? Dan betalen we ook dat deel van het bedrag ineens aan je ex-partner. Heb je dit niet doorgegeven? Dan moet je dit deel zelf aan je ex-partner betalen.

Over je bedrag ineens betaal je, net als over je pensioenuitkeringen, belasting (loonheffingen). Bij het bedrag ineens gebeurt dat in één keer. Wij houden die belasting in voordat we het aan je betalen. In Nederland betaal je een hoger percentage (‘tarief’) aan belasting over je inkomen boven een bepaald bedrag. Ook is het laagste tarief gunstiger in het jaar nadat je de AOW-leeftijd bereikt.  Door het bedrag ineens op te nemen, betaal je dus misschien meer belasting. Het is goed om hier rekening mee te houden.

De hoogte van je inkomen in een jaar kan ook invloed hebben op toeslagen van de overheid. Denk aan huur- of zorgtoeslag. Is je inkomen door je bedrag ineens in het jaar dat je met pensioen gaat opeens hoger? En krijg je een toeslag van de overheid? Dan wordt je toeslag in dat jaar mogelijk lager. Of je hebt helemaal geen recht meer op de toeslag. Heb je al een toeslag gekregen, dan moet je die mogelijk terugbetalen.

Het wel of niet opnemen van een bedrag ineens is een belangrijke keuze. Je krijgt in één keer een groter bedrag, maar je pensioenuitkering wordt wel lager. Een adviseur kan je helpen de gevolgen van deze keuze goed in kaart te brengen. Misschien biedt je werkgever hulp van een adviseur aan. Je kunt ook zelf een adviseur zoeken.

Stel jezelf alvast de volgende vragen:

 • Heb je voldoende inkomen als je met pensioen gaat en kun je een deel daarvan missen?
 • Kun je met een lagere pensioenuitkering ook nog steeds alles betalen wat nodig is? Oók als je kiest voor een variabele pensioenuitkering (met beleggen), en deze uitkering daalt? Bijvoorbeeld omdat de beleggingen het minder goed doen dan verwacht.
 • Ga je meer belasting betalen als je een bedrag ineens opneemt? En vind je dat erg?
 • Loop je hierdoor toeslagen mis? En wat betekent dit voor jouw inkomen na pensionering?
Als pensioenklant van Allianz, of je bij ons pensioen opbouwt of door ons je pensioen laat uitkeren, krijg je toegang tot het Persoonlijk Pensioen Portaal. Hierin kan je zien wat er wordt uitgekeerd én kies je voor een variabel pensioen, hoe het staat met jouw beleggingen. Ook kan je jouw polis eenvoudig in het portaal bekijken.

Of je nu een vast of variabel pensioen kiest, je uitkering stopt als jij (en eventueel je partner) komt te overlijden. De rest van je pensioenkapitaal is dan voor ons. Daar staat tegenover dat wij langer moeten uitkeren als je ouder wordt dan wij verwachten. Overlijd je eerder? Dan heb je mogelijk meer betaald dan je aan uitkeringen hebt ontvangen. Wil je dit voorkomen? Dan kun je een contraverzekering afsluiten. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan je nabestaanden, bijvoorbeeld je kinderen, als jij overlijdt of als jij én je partner zijn overleden.

Je kan een contraverzekering alleen in combinatie met een direct ingaand pensioen afsluiten. Laat je adviseren door je adviseur of door een  adviseur bij jou in de buurt.

autoschade-melden
Wil je contact met ons? Via de chat krijg je het snelst je antwoord. Wil je toch liever telefonisch een medewerker spreken? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.