Ik ben met pensioen

Je bent met pensioen. Tijd om te genieten!  Heb je een vraag? Wij helpen je graag. Daarom vind je hier alle informatie over je pensioen bij Allianz.
Na je overlijden gaat het partnerpensioen in, als je dit hebt geregeld. Meestal is dit 70% van jouw pensioen. Heb je geen partner of geen partnerpensioen meeverzekerd? Dan vervalt je pensioen tenzij je een contraverzekering hebt. Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit aan je nabestaanden als je overlijdt of als jij én je partner zijn overleden.
Ja, je kunt koopsommen van andere verzekeringen toevoegen aan het Direct Ingaand Keuze Pensioen. Daarmee verhoog je het kapitaal waarvan je het pensioen koopt en daarmee ook de uitkeringen. Doe dit wel voordat je polis ingaat.

Ja, in principe betaal je belasting over je uitkeringen. Wij berekenen je bruto pensioenuitkering. Hierover moet je loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst. Die loonheffingen bestaan uit:

 • loonbelasting
 • premies volksverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De overheid bepaalt de hoogte van de heffingen. Wij houden deze heffingen in op je uitkeringen en dragen dit af aan de Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. Je ontvangt dus netto pensioenuitkeringen.

Het melden van een overlijden gaat heel gemakkelijk. Hier vind je de verschillende mogelijkheden om een overlijden aan ons door te geven. 
Nee, zodra je een uitkering hebt ontvangen kun je dit pensioen niet meer stopzetten of wijzigen.

Je regelt de verdeling van je pensioen in het echtscheidingsconvenant of je maakt hier samen afspraken over. Informeer ons als je gaat scheiden of als het geregistreerd partnerschap stopt. Want meestal moet het pensioen dan verdeeld worden. Gebruik hiervoor het mededelingsformulier.

Na ontvangst van het mededelingsformulier berekenen wij opnieuw de hoogte van het variabele pensioen. Daarna verdelen wij het pensioen zoals je met je ex-partner hebt afgesproken. Omdat je pensioen nu verdeeld is, zal je eerstvolgende uitkering lager worden.

Wij kunnen de verdeling als volgt voor je regelen:

 1. Er verandert niets. Je ontvangt als vanouds het variabele pensioen en jij zorgt ervoor dat je ex-partner het partnerdeel krijgt. Als je ex overlijdt, ontvang jij vanaf dat moment weer het volledige pensioen.
 2. Wij verdelen de uitkering over 2 polissen met jou als verzekeringnemer. De uitkering op de bestaande polis gaat omlaag naar het afgesproken bedrag. Op de nieuwe polis wordt je ex de ontvanger van het partnerdeel. Als je ex overlijdt, ontvang jij vanaf dat moment weer het volledige pensioen. Per polis brengen wij kosten in rekening.

Kies je voor optie 2? Mail dan - naast het mededelingsformulier - een kopie bankafschrift en een kopie identiteitsbewijs van je ex-partner naar [email protected]. Vermeld in de onderwerpregel je polisnummer.

Na 20 jaar zetten wij je variabele pensioen om naar een vaste gelijkblijvende uitkering. Je loopt dan geen risico’s meer als gevolg van beleggingen, renteontwikkelingen en de levensverwachting.

Na die 20 jaar staat je uitkering dus vast. Maar de hoogte van de uitkering is wel afhankelijk van de resterende beleggingswaarde en van de actuele rentecurve en levensverwachting. Je uitkering kan hierdoor lager worden dan je laatste variabele uitkering. Daarna blijft de uitkering gelijk. 

Bij ‘Mijn Beleggingen’ zie je, naast de beleggingswaarde, alle transacties die zijn toegevoegd en onttrokken aan de beleggingswaarde.

Bij aanvang zie je de volgende transacties:

 • De door ons ontvangen koopsom of bij een partnerpensioen de ingebrachte waarde, de invoerreserve.
 • Incidentele kosten. Dit zijn de eenmalige administratiekosten.

Daarna zie je iedere maand de volgende transacties:

 • Doorlopende kosten. Dit zijn de poliskosten. De hoogte van de poliskosten zijn afhankelijk van hoe vaak je het pensioen laat uitkeren. Bij een maandelijkse uitbetaling betaal je € 65,- per jaar en bij een jaarlijkse uitbetaling € 45,- per jaar.
 • Fondsbeheerkosten. Dit zijn de kosten die worden ingehouden voor het beheer van de fondsen. Een deel van deze kosten worden direct verwerkt in de koers en een deel wordt maandelijks in rekening gebracht door het verkopen van participaties. Dit deel zie je bij de transacties. De totale beleggingskosten zijn 0,43% van de beleggingswaarde per jaar. Deze blijven gedurende de gehele looptijd van de verzekering gelijk, ook als de fondsbeheerder zijn kosten aanpast.
 • Overlijdensrisico. Dit is de risicobonus. Wij voegen maandelijks een bedrag toe aan de beleggingswaarde. Dit doen we omdat als jij overlijdt, wij niet de volledige beleggingswaarde nodig hebben om (een deel van) de uitkering voort te zetten of te beëindigen. Het verschil tussen de beleggingswaarde en het bedrag dat wij nodig hebben om (een deel van) de uitkering voort te zetten, is voor Allianz. Daar staat tegenover dat wij een risicobonus toevoegen aan de beleggingswaarde zolang jij leeft.
 • Lijfrente. Dit is jouw pensioenuitkering. Als jouw pensioen niet per maand wordt uitgekeerd, zie jij de lijfrente een keer in de 3 maanden, 1 of 2 keer per jaar.
De hoogte en duur van de uitkeringen staan vast zodra je het Direct Ingaand Zeker Pensioen afsluit. Je uitkering is daarom gegarandeerd.
Je kunt kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te ontvangen en daarna een lagere. Dat heet een hoog-laag-uitkering. Je ontvangt dan een aantal jaren (1 tot 20 jaar) een hogere uitkering. Na afloop van die periode ontvang je een lagere uitkering. De verhouding tussen de hoge en de lage uitkering is ten minste 100:75. Een hoog-laag constructie kan handig zijn als je nog geen AOW ontvangt. Of omdat je nog hypotheeklasten hebt. Of omdat je reisplannen hebt. 
Heb je een vraag over jouw waardeoverdracht. De meeste vragen met antwoorden vind je hier.
autoschade-melden
Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30.