Veelgestelde vragen en hoe wij jou van dienst zijn

Je pensioenregeling is altijd al een beschikbare premieregeling geweest. En geen uitkeringsovereenkomst. De pro forma bezwaren richten zich alleen op het voorgenomen “invaren” van oude pensioenrechten.

Dat doen we bij jouw pensioenrechten niet. Daarom hoef je geen pro forma bezwaar te maken tegen de transitie Wet Toekomst Pensioenen.

Heb je een vraag over je UPO klik dan hier.

Is er sprake van een huwelijk of geregistreerd partnerschap of woont u samen (samenlevingscontract of langer dan een half jaar samenwonend op hetzelfde woonadres)?

Dan kunt u uw partner aanmelden door de gegevens van uw partner en de aanvangsdatum van het huwelijk, geregistreerd partnerschap of het samenwonen door te geven aan uw werkgever. Uw werkgever kan uw partner dan aanmelden via het werkgeversportaal.

Afkoop van uw pensioenpolis is in principe niet toegestaan. Allianz werkt alleen mee aan afkoop als u een klein pensioen heeft.  

De afkoopgrens van een klein pensioen in 2024 is € 592,51 bruto per jaar. Ieder jaar verandert de hoogte van de afkoopgrens. Als uw jaarlijkse pensioenuitkering lager is dan dit bedrag, dan is afkoop mogelijk.

Of Allianz uw kleine pensioen (tussen €2 en € 592,51 bruto per jaar) aan u uit mag betalen, hangt af van uw situatie. Bekijk welke situatie op u van toepassing is door het uitklappen van het antwoord bij de volgende vraag ‘Ik heb een premievrije polis, maar het gaat om een klein pensioen. Wat kan ik met deze waarde?’

Per 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden, die regelt dat kleine pensioenen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Zo behouden werknemers met (meerdere) kleine pensioenen hun aanspraak voor een goede oudedagsvoorziening.

In de wet wordt het recht van de pensioenuitvoerder op tussentijdse afkoop vervangen door een recht op automatische waardeoverdracht. Een klein pensioen wordt dan niet langer afgekocht, maar gaat over naar de volgende pensioenuitvoerder.

Wanneer is afkoop van een klein pensioen toch mogelijk?

Of uw pensioenuitvoerder uw kleine pensioen (tussen €2 en € 592,51 bruto per jaar) aan u uit mag betalen, hangt af van uw situatie.

 • Eindigde uw dienstverband vóór 1 januari 2007?
  Dan mag de pensioenuitvoerder uw kleine pensioen alleen afkopen als u hiertegen geen bezwaar maakt.
 • Eindigde uw dienstverband tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2018?
  Dan mag de pensioenuitvoerder uw kleine pensioen alleen afkopen, als u hiermee instemt.
 • Eindigde uw dienstverband na 1 januari 2018?
  Er wordt 5 jaar bekeken of er een actieve polis te zien is in Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO). Is dat niet zo, dan is uw pensioenpolis afkoopbaar met instemming van u als deelnemer.

Als u actief deelneemt aan de pensioenregeling bij Allianz, dan kunt u de opgebouwde pensioen(en) bij uw vorige pensioenuitvoerder(s) aan ons laten overdragen. U kunt via uw persoonlijke pensioenportaal het verzoek voor inkomende waardeoverdracht aanvragen.

 • Log eerst in op uw persoonlijke pensioenportaal.
 • Scrol naar beneden met uw muis en kijk onder het kopje “Direct doen”.
 • Klik vervolgens op “Waardeoverdracht aanvragen”.

Houdt u er rekening mee dat de gemiddelde doorlooptijd voor waardeoverdracht tussen de drie en negen maanden kan duren.

Geef uw verhuizing door via onze website.

Heeft u nieuw adres in het buitenland? Wees u er dan van bewust dat het buitenlandse adres geen postbusadres mag zijn.

Maak dan een schermprint van uw pensioenoverzicht en mail dit onder vermelding van uw polisnummer naar [email protected]. Wij zullen onderzoeken waarom uw polis niet op uw pensioenoverzicht te zien is en sturen u een reactie binnen 5 werkdagen.

Ongeveer zes maanden voor de einddatum sturen wij u een vooraankondigingsbrief met een keuzeformulier. Het keuzeformulier stuurt u terug met daarop uw gemaakte keuze.

Heeft u gekozen voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen (een levenslange vaste pensioenuitkering bij Allianz)?

 • Dan moet u de offerte voor de pensioenuitkering zelf aanvragen via de website van Allianz.
 • Eerst maakt u een kennis- en ervaringstoets.
 • Als u deze met succes heeft afgerond vraagt u zelf een offerte aan.

Dit doet u door gebruik te maken van deze link

U kunt de pensioendatum van uw pensioenregeling vervroegen tot vijf jaar voor uw AOW-datum.

 • U kunt het verzoek per e-mail aan ons doorgeven door een mail te sturen naar [email protected] onder vermelding van uw polisnummer.
 • Vervolgens sturen wij u een keuzeformulier toe waarop u kunt aangeven wat u met uw opgebouwde pensioenkapitaal wil doen.

Een echtscheiding heeft mogelijke gevolgen voor uw pensioen. Voor het verwerken van de echtscheiding op uw polis hebben wij meer informatie van u nodig:

 • Stuur ons een kopie van het echtscheidingsconvenant;
  In het echtscheidingsconvenant staan de gemaakte afspraken vermeld over de verdeling en verdere verwerking van het pensioen. 

U kunt de documenten per mail opsturen naar  [email protected] onder vermelding van uw polisnummer.

Na de verwerking van de echtscheiding ontvangen u en uw ex-partner een bevestiging waarin de gevolgen voor uw pensioen worden toegelicht.

In het pensioenreglement is opgenomen of er een mogelijkheid is om extra in te leggen voor uw pensioen. Dit wordt ook wel bijsparen genoemd. Wilt u weten wat u maandelijks extra kunt bijsparen? Volgt u dan de volgende stappen:

 • Log eerst in op uw persoonlijke pensioenportaal.
 • Scrol naar beneden met uw muis en kijk onder het kopje “Direct doen”.
 • Klik vervolgens op “Bijsparen” en dan op “Verder”.
 • In het volgende scherm ziet u het maximale bedrag wat u maandelijks kunt bijsparen.
 • Wilt u minder bijsparen? Vul dan een lager bedrag in.

Ziet u het woord “Bijsparen” niet onder het kopje “Direct doen” staan? Dat betekent dat het in uw pensioenregeling niet mogelijk is om bij te sparen.

Dit vindt u overzichtelijk terug op uw persoonlijke pensioenportaal. U leest hieronder welke stappen u kunt doorlopen, om op de juiste pagina met deze informatie uit te komen:

 • Log eerst in op uw persoonlijke pensioenportaal.
 • Scrol naar beneden met uw muis en kijk onder het kopje “Meer informatie”.
 • Klik op “Wat gebeurt er bij…?”. Op de volgende pagina ziet u wat er gebeurt met uw pensioen bij verschillende scenario’s. Waaronder het scenario ‘als u overlijdt’. 

Het Allianz portaal werkt het beste als u gebruik maakt van Google Chrome en een laptop of desktop. Sommige functionaliteiten op het Allianz portaal werken namelijk niet optimaal met een tablet of telefoon.

Het Allianz portaal wordt niet door de webbrowser Internet Explorer ondersteund. Wij verzoeken u vriendelijk de webbrowser Google Chrome te gebruiken om in de portal in te loggen. Lukt het alsnog niet om in te loggen? Neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur op telefoonnummer 088-577 41 43.

Log eerst in op uw persoonlijke pensioenportaal.

 • Scroll naar beneden met uw muis en kijk onder het kopje “Direct doen”. Klik vervolgens op “Risicoprofiel bepalen of wijzigen”.
 • Beantwoord de vragen om te kijken of uw risicoprofiel nog past bij uw huidige situatie.
 • Bevestig uw risicoprofiel. Indien het nieuwe risicoprofiel afwijkt van het oude risicoprofiel, wordt dit automatisch gewijzigd. Wij passen dan ook uw beleggingen aan.

Log eerst in op uw persoonlijke pensioenportaal.

 • Rechts onderin ziet u “Mijn beleggingen”. Klik op de oranje button “Beleggingen bekijken”.
 • Hier kunt u zien hoeveel er maandelijks wordt ingelegd in uw polis en hoe de waarde zich ontwikkelt.
Neem dan contact met ons op. Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30.