Direct Ingaand Zeker Pensioen

 
 
  • Zekerheid van een vast pensioen
  • Zelf te regelen of via een onafhankelijk adviseur
  • Keuze voor gelijkblijvend of hoger en daarna lager pensioen

Bij het Direct Ingaand Zeker Pensioen weet je hoeveel pensioen je elke maand krijgt. Maar dat pensioen hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Zo heb je kunnen kiezen voor een uitkering die de eerste jaren hoger is dan de jaren daarna. Je kon ook kiezen voor een uitkering die altijd even hoog blijft. Ook kon je een uitkering voor je partner (partnerpensioen) regelen voor als je overlijdt.

Met het Direct Ingaand Zeker Pensioen weet je dus wat je krijgt. Want je uitkering staat vast. Maar als de prijzen stijgen, kun je minder doen met je pensioen. Als bijvoorbeeld de prijzen elk jaar met 2 procent stijgen, dan heb je elk jaar opnieuw 2 procent minder te besteden.  

Wij kunnen ons ook voorstellen dat je liever advies krijgt. Neem dan contact op met een adviseur die samenwerkt met Allianz. Je betaalt de adviseur voor zijn of haar dienstverlening. Maak hierover vooraf goede afspraken. Heb je nog geen adviseur? 

Vind dan eenvoudig een onafhankelijke adviseur bij jou in de buurt.

Je pensioenkapitaal

Met het pensioenkapitaal dat je kreeg toen je met pensioen ging, kocht je de uitkering aan. Dit noemen we de koopsom. Hoe hoger de koopsom, hoe hoger je uitkeringen. Je kon ook verschillende koopsommen samenvoegen zodat je uitkeringen nog hoger zouden worden. 

De kosten

Voor dit pensioen betaal je kosten voor de administratie en het beheer van je pensioenuitkering. Dit zijn jaarlijkse poliskosten die verschillen per uitkeringstermijn:

  • € 45,- bij een uitkering per jaar
  • € 50,- bij een uitkering per half jaar
  • € 55,- bij een uitkering per kwartaal
  • € 65,- bij een uitkering per maand

Daarnaast betaalde je eenmalige administratiekosten van € 275,-. 

De kosten betaal je niet apart, maar worden verrekend met je koopsom. Dat geldt voor de eenmalige kosten en voor de jaarlijkse kosten. 

De rekenrente

Voor het berekenen van je uitkering gebruiken we een rekenrente. Hoe hoger de rekenrente, hoe hoger de uitkering. Welke rente we hanteren hangt af van hoe lang we jou moeten uitkeren, of de uitkering alleen voor jou is of ook voor je partner en hangt af van de actuele marktrente. Wij stellen jouw uitkering vooraf vast.  Je uitkering verandert dus niet als de rente in de loop van je uitkering verandert.

Hoe lang keren we uit

In sommige situaties kon je kiezen voor een tijdelijke pensioenuitkering (bijvoorbeeld een overbruggingspensioen), maar meestal kies je voor een uitkering zolang je leeft. We leven met z’n allen steeds langer. Dat betekent ook dat we steeds langer pensioen krijgen. En dus wordt het pensioen duurder. Hoe hoger de gemiddelde levensverwachting, hoe lager de uitkering. Voor je uitkering gingen we uit van de levensverwachting op het moment dat je uitkering inging. Deze blijft gelijk tijdens de looptijd.

Je koopkracht kan dalen

De hoogte van de uitkeringen staat vast. Je krijgt dus altijd hetzelfde bedrag. Ook al stijgt de rente, ook al stijgt de inflatie. Normaal gesproken stijgen de prijzen in ons land (inflatie). Daardoor kun je ieder jaar iets minder kopen van je uitkering. Je koopkracht neemt dus af. 

Je keuzes staan vast

Je keuzes voor het Direct Ingaand Zeker Pensioen staan vast zodra je pensioen is ingegaan. Je kunt die keuzes dus niet meer wijzigen. 

De belangrijkste keuzes die je maakt zijn: de pensioenvorm, de duur van de uitkeringen, wel of geen partnerpensioen, de hoogte van het partnerpensioen, een gelijkblijvende of een uitkering die enkele jaren hoger is en daarna lager wordt. 

Hoewel je keuzes vast staan, kun je na het ingaan van de uitkeringen wel je pensioen bij Allianz opzeggen. Dat kan tot 30 dagen nadat je de polis hebt ontvangen. 

Je overlijdt tijdens de periode van de lagere uitkeringen 

Kies je voor hogere uitkeringen aan het begin van je pensioen? Dan beweegt het partnerpensioen mee met de hoogte van de uitkeringen. Dus als je overlijdt in de periode van de lagere uitkeringen, dan ontvangt je partner ook maar 70% van het lagere pensioen. 

De hoogte en duur van de uitkeringen staan vast zodra je het Direct Ingaand Zeker Pensioen afsluit. Je uitkering is daarom gegarandeerd.
Ja, je kunt koopsommen van andere verzekeringen toevoegen aan het Direct Ingaand Zeker Pensioen. Daarmee verhoog je het kapitaal waarvan je het pensioen koopt en daarmee ook de uitkeringen. Regel dit wel voordat je uitkering is ingegaan.

Ja, in principe betaal je belasting over je uitkeringen. Wij berekenen je bruto pensioenuitkering. Hierover moet je loonheffingen afdragen aan de Belastingdienst. Die loonheffingen bestaan uit:

  • loonbelasting
  • premies volksverzekeringen
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

De overheid bepaalt de hoogte van de heffingen. Wij houden deze heffingen in op je uitkeringen en dragen dit af aan de Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. Je ontvangt dus netto pensioenuitkeringen.

Het melden van een overlijden gaat heel gemakkelijk. Hier vind je de verschillende mogelijkheden om een overlijden aan ons door te geven
Nee, zodra je een uitkering hebt ontvangen kun je dit pensioen niet meer stopzetten of wijzigen.
Je kunt kiezen om de eerste jaren een hogere uitkering te ontvangen en daarna een lagere. Dat heet een hoog-laag-uitkering. Je ontvangt dan een aantal jaren (1 tot 20 jaar) een hogere uitkering. Na afloop van die periode ontvang je een lagere uitkering. De verhouding tussen de hoge en de lage uitkering is ten minste 100:75. Een hoog-laag constructie kan handig zijn als je nog geen AOW ontvangt. Of omdat je nog hypotheeklasten hebt. Of omdat je reisplannen hebt. 
autoschade-melden
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.