Renseignering

Levensverzekeraars zijn verplicht relevante gegevens van verzekeringen door te geven aan de Belastingdienst. Dit wordt renseignering genoemd. De Belastingdienst heeft deze gegevens nodig voor de controle van je aangifte inkomstenbelasting.
In bijgaande brochure vindt je uitgebreide informatie over de renseignering van de verschillende verzekeringsvormen.