Je hebt in het verleden een stamrechtverzekering (gouden handdrukstamrecht) afgesloten. Door het bereiken van de einddatum van jouw stamrechtverzekering, komt het opgebouwde kapitaal binnenkort beschikbaar. Het is daarom belangrijk dat je voor de besteding van jouw stamrechtkapitaal de juiste keuze maakt.

Uiterlijk aan het einde van het jaar waarin je jouw AOW gerechtigde leeftijd (heeft) bereikt moet je een periodieke uitkering aankopen. Heb je deze leeftijd nog niet bereikt en is jouw stamrechtverzekering op basis van beleggingen, dan kan je de ingangsdatum van de periodieke uitkering uitstellen.

Let op: Bij voortzetting van jouw lijfrenteverzekering bedraagt het verzekerd bedrag bij overlijden 110% van de poliswaarde. De voordelen van voortzetten zijn:

  • je continueert jouw beleggingen
  • je bepaalt de verkoopdatum
  • je betaalt geen extra kosten
  • je kan altijd overgaan tot (gedeeltelijke) aankoop van een lijfrente-uitkering
Indien je een periodieke uitkering aankoopt, hoeft dit niet een van de voorgeschreven lijfrentevormen te zijn.  Bij een periodieke uitkering kan je kiezen voor een gegarandeerde levenslange uitkering of voor uitkering gedurende een bepaalde periode. Er geldt wel een minimum looptijd die gebaseerd is op de sterftekans. Je kunt daarbij kiezen voor een uitkering per maand, kwartaal, half jaar en jaar. Op de uitkeringen houden wij loonheffing in. Neem contact op met jouw financieel adviseur, hij kan je verder informeren over jouw mogelijkheden en de fiscale aspecten.

Wij kunnen je een Allianz Direct Ingaande Lijfrente aanbieden. Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met jouw financieel adviseur.

Meer informatie over een lijfrente-uitkering: Allianz Direct Ingaande Lijfrente
  • Het (gedeeltelijk) afkopen van een stamrechtverzekering is sinds 1 januari 2014 wettelijk toegestaan. Het afgekochte deel wordt progressief belast in box 1. Allianz is inhoudingsplichtige en moet de loonheffing inhouden, aangeven en afdragen. Er is bij afkoop geen 20% revisierente meer verschuldigd.

    Dit betekent niet dat in alle gevallen afkoop mogelijk is. Het hangt mede af van de productvoorwaarden die van toepassing zijn en de vormgeving van het gouden handdrukproduct. Neem daarom contact op met jouw financieel adviseur, hij kan je verder informeren over de mogelijkheden en de fiscale aspecten. Je keuze kan je invullen op het keuzeformulier.

    Let op! Je dient jouw keuze uiterlijk vier weken vóór de einddatum aan te geven, te ondertekenen en te retourneren op het keuzeformulier dat je hebt ontvangen. Om voor je eventuele fiscaal nadelige gevolgen te voorkomen, verzoeken wij je tijdig te reageren!