Stamrechtverzekering

U heeft in het verleden een stamrechtverzekering (gouden handdrukstamrecht) afgesloten. Door het bereiken van de einddatum van uw stamrechtverzekering, komt het opgebouwde kapitaal binnenkort beschikbaar. Het is daarom belangrijk dat u voor de besteding van uw stamrechtkapitaal de juiste keuze maakt.

Voordat u uw AOW-leeftijd heeft bereikt moet u een periodieke uitkering aankopen. Heeft u deze leeftijd nog niet bereikt en uw stamrechtverzekering is op basis van beleggingen, dan kunt u de ingangsdatum van de periodieke uitkering uitstellen. Wij willen u er op wijzen dat door het uitstellen van de ingangsdatum er fiscaal strengere eisen van toepassing kunnen zijn.

Bij voortzetting van uw lijfrenteverzekering bedraagt het verzekerd bedrag bij overlijden 110% van de poliswaarde. De voordelen van voortzetten zijn:
 

  • u continueert uw beleggingen
  • u bepaalt de verkoopdatum
  • u betaalt geen extra kosten
  • u kunt altijd overgaan tot (gedeeltelijke) aankoop van een lijfrente-uitkering
  • gratis polisverlenging
Indien u een periodieke uitkering aankoopt, hoeft dit niet een van de voorgeschreven lijfrentevormen te zijn. Van belang is slechts dat wordt voldaan aan het 1%-sterftekanscriterium. Bij een periodieke uitkering kunt u kiezen voor een gegarandeerde levenslange uitkering of voor uitkering gedurende een bepaalde periode. U kunt daarbij kiezen voor een uitkering per maand, kwartaal, half jaar en jaar.

Komt het kapitaal beschikbaar van een bij Allianz afgesloten lijfrenteverzekering, dan kunnen wij u een aantrekkelijke aanbieding doen voor een Allianz Direct Ingaande Lijfrente. Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met uw financieel adviseur.

Meer informatie over een lijfrente-uitkering: Allianz Direct Ingaande Lijfrente
Het (gedeeltelijk) afkopen van een stamrechtverzekering is sinds 1 januari 2014 wettelijk toegestaan. Het afgekochte deel wordt progressief belast in box 1. Allianz is inhoudingsplichtige en moet de loonheffing inhouden, aangeven en afdragen. Er is bij afkoop geen 20% revisierente meer verschuldigd.

Dit betekent niet dat in alle gevallen afkoop mogelijk is. Het hangt mede af van de productvoorwaarden die van toepassing zijn en de vormgeving van het gouden handdrukproduct. Neem daarom contact op met uw financieel adviseur, hij kan u verder informeren over uw mogelijkheden en de fiscale aspecten. Uw keuze kunt u invullen op het keuzeformulier.

Let op! U dient uw keuze uiterlijk vier weken voor de einddatum aan te geven en te retourneren op het keuzeformulier dat u heeft ontvangen. Om voor u eventuele fiscaal nadelige gevolgen te voorkomen, verzoeken wij u tijdig te reageren!