Nieuw regime lijfrenteverzekering

Vanaf 1 januari 1992 (dus ook voor een lijfrente gesloten onder de Wet inkomstenbelasting 2001) moet voor premieaftrek op het inkomen sprake zijn van een gerichte lijfrente. Dit wordt een ‘nieuw regime lijfrenteverzekering’ genoemd.

Het kan zijn dat u op dit moment uw lijfrentekapitaal niet nodig heeft. Wanneer u een beleggingsverzekering heeft, dan kunt u uw lijfrenteverzekering voortzetten. Bij voortzetting van uw lijfrenteverzekering bedraagt het verzekerd bedrag bij overlijden 110% van de poliswaarde. De voordelen van voortzetten zijn:

  • u continueert uw beleggingen
  • u bepaalt de verkoopdatum
  • u betaalt geen extra kosten
  • u kunt altijd overgaan tot (gedeeltelijke) aankoop van een lijfrente-uitkering
  • gratis polisverlenging
Is het nieuw regime van toepassing op uw lijfrenteverzekering, dan gelden de volgende fiscale spelregels. Van het opgebouwde lijfrentekapitaal dient u bij een verzekeraar één van onderstaande lijfrenten aan te kopen:

Oudedagslijfrente
Bij een oudedagslijfrente kiest u zelf de ingangsdatum van uw lijfrente-uitkeringen, maar uiterlijk in het jaar waarin u de leeftijd van 70 jaar bereikt. De looptijd van de oudedagslijfrente is levenslang.

Tijdelijke oudedagslijfrente
U kunt ook kiezen voor een tijdelijke oudedagslijfrente. De minimale looptijd is 5 jaar. De uitkering gaat niet eerder in dan het jaar waarin u 65 jaar wordt en uiterlijk in het jaar waarin u 70 jaar wordt. De hoogte van de uitkering is wel gebonden aan een wettelijk maximum.

Overbruggingslijfrente tot uw pensioendatum of 65 jaar
Wanneer u extra inkomen nodig heeft in de periode tot aan uw pensioen, dan kunt een overbruggingslijfrente afsluiten. Echter dan dient u wel uw lijfrenteverzekering afgesloten te hebben vóór 1 januari 2006.

Combinatie
Daarnaast kunt u ook kiezen voor een combinatie van een overbruggings- en een oudedagslijfrente, of voor een combinatie van een oudedagslijfrente en een tijdelijke oudedagslijfrente. U kunt kiezen uit verschillende direct ingaande lijfrentes.

Komt het kapitaal beschikbaar van een bij Allianz afgesloten lijfrenteverzekering, dan kunnen wij u een aantrekkelijke aanbieding doen voor een Allianz Direct Ingaande Lijfrente. Neem voor een vrijblijvende offerte contact op met uw financieel adviseur.

Meer informatie over een lijfrente-uitkering: Allianz Direct Ingaande Lijfrente
De hoofdregel is dat een nieuw regime lijfrenteverzekering niet zonder fiscale sancties afgekocht kan worden. Hierop bestaat wel een uitzondering. Indien de opgebouwde waarde op einddatum van uw lijfrenteverzekering minder is dan € 4.351,- dan kan de lijfrenteverzekering worden afgekocht. U dient dan wel in box 1 belasting te betalen over de uitkering.
U kunt in plaats van een lijfrente-uitkering bij een verzekeraar ook een ‘bancaire’ lijfrente aankopen. Kijk voor meer informatie over een ‘bancaire’ lijfrente op: Allianz Plus Lijfrenterekening.

Neem contact op met uw financieel adviseur, hij kan u verder informeren over uw mogelijkheden en de fiscale aspecten. Uw keuze kunt u invullen op het keuzeformulier.

Let op! U dient uw keuze uiterlijk vier weken voor de einddatum aan te geven en te retourneren op het keuzeformulier dat u heeft ontvangen. Om voor u eventuele fiscaal nadelige gevolgen te voorkomen, verzoeken wij u tijdig te reageren!