Kapitaalverzekering eigen woning

U heeft in het verleden een kapitaalverzekering afgesloten die fiscaal bedoeld is om de eigenwoningschuld af te lossen (“kapitaalverzekering eigen woning”). Door het bereiken van de einddatum van uw kapitaalverzekering eigen woning, komt het opgebouwde kapitaal binnenkort beschikbaar. Bij het bereiken van de einddatum zijn er twee verschillende mogelijkheden om uw kapitaal aan te wenden.

De hoofdregel is dat het opgebouwde kapitaal wordt gebruikt om de eigenwoningschuld (geheel of gedeeltelijk) af te lossen. Wij verzoeken u om hiervoor het keuzeformulier in te vullen en naar Allianz te retourneren.

Neem contact op met uw financieel adviseur, hij kan u verder informeren over uw mogelijkheden en de fiscale aspecten.

Wanneer u een beleggingsverzekering heeft dan kunt u uw kapitaalverzekering eigen woning in bepaalde gevallen voortzetten. Na deze voortzetting zal het uiteindelijk opgebouwde kapitaal wel gebruikt moeten worden om de eigenwoningschuld (geheel of gedeeltelijk) af te lossen.

De voordelen van voortzetten zijn:

  • u continueert uw beleggingen
  • u bepaalt de verkoopdatum
  • u betaalt geen extra kosten
  • gratis polisverlenging

Voortzetting van uw kapitaalverzekering eigen woning is afhankelijk van de geldlening, de kapitaalverzekering eigen woning zelf en de afspraken met de geldverstrekker/pandhouder.

Neem hiervoor contact op met uw financieel adviseur, hij kan u verder informeren over uw mogelijkheden en de fiscale aspecten. Uw keuze kunt u invullen op het keuzeformulier dat u heeft ontvangen.

Sinds 2001 kunt u maximaal 30 jaar de hypotheekrente als aftrekpost opvoeren. Als u een ander huis koopt en een nieuwe hypotheek afsluit of als u uw bestaande hypotheek verhoogt voor bijvoorbeeld een verbouwing, begint voor dat nieuwe gedeelte dat hoger is dan uw oorspronkelijke hypotheek, de termijn van 30 jaar opnieuw te tellen. Als u al vóór 2001 een eigen woning had (en een hypotheek had afgesloten), dan start de 30-jaarstermijn voor u vanaf 1 januari 2001.

Neem contact op met uw financieel adviseur, hij kan u verder informeren over uw mogelijkheden en de fiscale aspecten. Uw keuze kunt u invullen op het keuzeformulier dat u heeft ontvangen.

Let op! U dient uw keuze uiterlijk vier weken voor de einddatum aan te geven en te retourneren op het keuzeformulier dat u heeft ontvangen. Om voor u eventuele fiscaal nadelige gevolgen te voorkomen, verzoeken wij u tijdig te reageren!

Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.