Allianz Simplicity

 

Vraag een offerte aan via een adviseur

 

Allianz Simplicity

Facturen die nog niet betaald zijn vormen een grote belasting voor jou als ondernemer. Door deze uitgestelde betalingen heb je minder financiële armslag en kan de continuïteit van jouw bedrijf zelfs in gevaar komen. Het is dus belangrijk dit debiteurenrisico af te dekken. Allianz Simplicity is een betaalbare, eenvoudige en toegankelijke kredietverzekering voor mkb’ers, zonder administratieve rompslomp.
Je kunt de Allianz Simplicity-kredietverzekering voor jouw bedrijf afsluiten via je adviseur. Jouw adviseur kent jou en helpt jou de verzekering af te sluiten bij Allianz Trade, wereldmarktleider in kredietverzekeringen.
Voor de Allianz Simplicity betaal je een vaste premie per jaar. Die baseren we op je omzet, maar ook op de maximale schadeloosstelling. Daarin kan je zelf een keuze maken. Je hebt al een Allianz Simplicity vanaf € 3.800,- per jaar. Wil je weten wat de Allianz Simplicity voor jouw bedrijf kost? Vraag het je adviseur. 
  • Je krijgt ondersteuning bij zakelijke transacties in binnen- en buitenland. Deze kredietservice van Allianz Trade bestaat uit drie componenten:
  •  
  • Kredietwaardigheid toetsen. Daarmee ontvang je actuele bedrijfsinformatie waarmee je instaat bent de risico’s van jouw afnemers op de juiste manier in te schatten.
  • Verzekeren van een transactie. Deze verzekering biedt je de garantie van betaling tot het percentage dat je verzekerd hebt.
  • Incassoservice. Betaalt een afnemer uiteindelijk niet? Dan zorgen wij voor het incasso.
  • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wil je meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
  • Vorderingen op particulieren en overheidsinstellingen.
  • Vorderingen die niet betaald zijn door iets wat je zelf hebt gedaan. Of die niet betaald zijn door iets wat iemand heeft gedaan die door jouw bedrijf is ingeschakeld.
  • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
Allianz Simplicity is vooral bedoeld voor startende bedrijven en mkb’ers met een omzet tot € 5.000.000,-
Het dekkingspercentage is altijd 60%, maar je kunt dat verhogen naar 90%. Dit wordt berekend over het netto-factuurbedrag, dus exclusief btw. Het dekkingspercentage is het percentage van het bedrag van de factuurwaarde dat we uitkeren.
Een schadeclaim kan je alleen indienen voor facturen die onder de verzekering vallen. Als je het incasso daarvan aan ons hebt overgedragen, hoef je verder geen actie te ondernemen. Wij nemen het dossier automatisch in behandeling als de datum van vermoedelijke insolventie bereikt is, om je daarna schadeloos stellen. Als een schade zich voordoet en het dossier nog niet ter incasso is aangeboden, bijvoorbeeld omdat de debiteur ineens failliet gaat, moet je wel een schade-aangifteformulier in vullen.
Wil je contact met ons? Via de chat krijg je het snelst je antwoord. Wil je toch liever telefonisch een medewerker spreken? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.