Allianz Simplicity

 

Vraag een offerte aan via een adviseur

 

Allianz Simplicity

Facturen die nog niet betaald zijn vormen een grote belasting voor u als ondernemer. Door deze uitgestelde betalingen heeft u minder financiële armslag en kan de continuïteit van uw bedrijf zelfs in gevaar komen. Het is dus belangrijk dit debiteurenrisico af te dekken. Allianz Simplicity is een betaalbare, eenvoudige en toegankelijke kredietverzekering voor mkb’ers, zonder administratieve rompslomp.
Voor de Allianz Simplicity betaalt u een vaste premie per jaar. Die baseren we op uw omzet, maar ook op de maximale schadeloosstelling. Daarin kunt u zelf een keuze maken. U heeft al een Allianz Simplicity vanaf € 3.800,- per jaar. Wilt u weten wat de Allianz Simplicity voor u kost? Vraag het een adviseur.
 • U krijgt ondersteuning bij zakelijke transacties in binnen- en buitenland. Deze kredietservice bestaat uit drie componenten:
 • Kredietwaardigheid toetsen. Daarmee ontvangt u actuele bedrijfsinformatie waarmee u instaat bent de risico’s van uw afnemers op de juiste manier in te schatten.
   
 • Verzekeren van een transactie. Deze verzekering biedt u de garantie van betaling tot het percentage dat u verzekerd heeft.
   
 • Incassoservice. Betaalt een afnemer uiteindelijk niet? Dan zorgen wij voor het incasso.
 • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
 • Vorderingen op particulieren en overheidsinstellingen.
 • Vorderingen die niet betaald zijn door iets wat u zelf heeft gedaan. Of die niet betaald zijn door iets wat iemand heeft gedaan die door u is ingeschakeld.
 • Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden.
Allianz Simplicity is vooral bedoeld voor startende bedrijven en mkb’ers met een omzet tot € 5.000.000,-
Het dekkingspercentage is altijd 60%, maar u kunt dat verhogen naar 90%. Dit wordt berekend over het netto-factuurbedrag, dus exclusief btw. Het dekkingspercentage is het percentage van het bedrag van de factuurwaarde dat we uitkeren.
Een schadeclaim kunt u alleen indienen voor facturen die onder de verzekering vallen. Als u het incasso daarvan aan ons heeft overgedragen, hoeft u verder geen  actie te ondernemen. Wij nemen het dossier automatisch in behandeling als de datum van vermoedelijke insolventie bereikt is, om u daarna schadeloos stellen. Als een schade zich voordoet en het dossier nog niet ter incasso is aangeboden, bijvoorbeeld omdat de debiteur ineens failliet gaat, moet u wel een schade-aangifteformulier in vullen.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.