We sponsoren Sea Shepherd voor bescherming van de zee 

We komen op voor biodiversiteit, schone zeeën en duurzame visserij. Daarom sponsoren we Sea Shepherd Global, de organisatie die wereldwijd het leven in zee wil beschermen. Allianz financiert het nieuwe schip Sea Eagle dat ingezet wordt bij het schoonmaken van de Middellandse Zee. 
  • Afval en overbevissing vormen een grote bedreiging voor al het leven in zee. Elk jaar dumpen we duizenden kilo’s plastic en honderden miljoenen kilo’s visnetten in de oceanen. En door industriële vispraktijken dreigen tientallen vissoorten uit te sterven. Maar niet alleen mariene ecosystemen staan onder druk. Ook miljoenen mensen ervaren de gevolgen van vervuiling en overbevissing. Zij zijn afhankelijk van een gezond zeeklimaat voor het toerisme, de handel en hun voedsel. 
  • Sea Shepherd is al jaren actief voor natuurbehoud in de Middellandse Zee. Met het nieuwe schip Sea Eagle kan de bemanning gedumpte vismaterialen opruimen en vervuilde kusten schoonmaken. “Allianz en Sea Shepherd delen een missie, en dat is een schone Middellandse Zee”, aldus Kapitein Alex Cornelissen. “We willen samenwerken om plastic afval aan te pakken en het bewustzijn over illegaal achtergelaten visnetten te vergroten. We zijn ook van plan om nieuwe en nuttige producten te maken van het opgeviste plastic en vistuig.” 
  • De samenwerking met Sea Shepherd past binnen de duurzaamheidsagenda van Allianz met ambitieuze klimaat- en milieudoelstellingen. Zo wil Allianz dat de beleggingsportefeuille tegen 2050 emissievrij is. En in 2025 moet de uitstoot van broeikasgassen 30% lager liggen dan in 2019. Ook vervangt Allianz plastic verpakkingen door milieuvriendelijke alternatieven. In Nederland werkt Allianz aan een schoner milieu door onder andere het partnership met het Watersportverbond.