Allianz-volmachtkantoren

U kunt voor het afsluiten van een verzekering bij Allianz terecht bij het onafhankelijke intermediair. Daarnaast werkt Allianz voor schadeverzekeringen ook samen met gevolmachtigde agenten.

Een gevolmachtigd agent mag namens één of meerdere verzekeraars waarvoor hij volmacht heeft alle handelingen verrichten die anders voorbehouden zijn aan de verzekeraar zelf, zoals accepteren en afwijzen van verzekeringen, schade afwikkelen en de financiële afhandeling doen van premie en schadebedragen.
Dit alles uiteraard wel binnen afgesproken kaders en richtlijnen en wettelijke bepalingen.

De gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)  en een eigen aansluiting bij  het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid), doet dus bijna alles wat een verzekeraar zelf ook doet, maar de verzekeraar zelf blijft risicodrager.

Allianz werkt samen met ruim 36 volmachtkantoren. In het onderstaande overzicht staan de kantoren met hun web-adres vermeld. Indien uw verzekering  is afgesloten via een gevolmachtigd agent dient u voor vragen of schademeldingen betreffende die verzekering rechtstreeks met de gevolmachtigd agent contact op te nemen.

Overzicht volmachtkantoren