Duurzame toekomst

Met meer dan 100 miljoen klanten en 147.000 medewerkers is Allianz een van de grootste verzekeraars, investeerders en hulpverleners ter wereld. Wij zetten ons in voor het verzekeren van een zorgeloze toekomst en willen met onze activiteiten meerwaarde bieden aan al onze stakeholders.

Het aanbieden van een duurzame toekomst gaat verder dan het aanbieden van eersteklas producten en diensten ter bescherming van u, uw gezin en uw levensonderhoud. Het betekent ook dat wij met onze activiteiten de juiste beslissingen moeten nemen ten gunste van het milieu en de maatschappij en dat we deel willen uitmaken van de oplossing voor de grote problemen die onze wereld kent.

Door klimaatproblemen aan te pakken, duurzaam te investeren, producten te ontwerpen met een positieve impact op milieu en maatschappij, en jongeren vooruit te helpen, willen wij een bijdrage leveren aan een gezondere wereld met minder verspilling, waar we als mensen op een eerlijke en duurzame manier samenleven. Het is niet voor niets dat Allianz al 3x op rij als hoogste scorende verzekeraar de 1ste plek van de Dow Jones Sustainability index heeft behaald.  

Deze pagina geeft u een inkijkje in de manier waarop we vorm geven aan deze duurzame toekomst, door antwoord te geven op enkele vragen van klanten zoals u. Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. Samen kunnen we onze doelen bereiken

We moeten nú handelen om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Allianz heeft het tegengaan van klimaatverandering een belangrijke plek gegeven in de duurzaamheidsstrategie. Dit heeft invloed op de manier waarop we zaken doen, de wijze waarop we investeren en de producten en diensten die we aanbieden.
Hoe we omgaan met de klimaatcrisis
We hebben als doel gesteld om in 2023 volledig gebruik te maken van duurzame energie en we hebben onze uitstoot sinds 2010 al met 35% teruggedrongen
Omdat de kolenbranche de grootste veroorzaker van uitstoot van broeikasgassen is, verzekeren we geen kolenmijnen meer en geen energiecentrales die alleen op kolen draaien. We hebben gedetailleerde plannen opgesteld om kolen volledig uit te faseren in onze investeringen en verzekeringen. Dit moet in 2040 gerealiseerd zijn.  
Wij willen dat onze wereldwijde investeringen in 2050 netto CO2- neutraal zijn. Dat is een van de grootste kansen die we hebben om te helpen klimaatverandering tegen te gaan
Ons doel is overheden een betaalbare klimaatrisicoverzekering te bieden en daarmee in 2020 dekking te bieden aan zo’n 400 miljoen mensen in ontwikkelingslanden.
Allianz is specialist in het verzekeren van duurzame energie en we ondersteunen overal ter wereld CO2-arme ontwikkelingen.
U verwacht van ons dat wij uw premie op een verantwoordelijke en winstgevende manier beheren. Wij doen altijd ons best om inzicht te krijgen in de belangrijkste economische vraagstukken en duurzaamheidskwesties, zodat we deze in onze besluitvorming kunnen betrekken.

De manier waarop wij duurzaamheid beoordelen bij de investering van uw geld en de ontwikkeling van onze producten wordt als toonaangevend in de branche beschouwd.
Duurzaam gebruik premies
Wanneer we een probleem met een van onze investeringen ontdekken, bespreken we zo’n lastige kwestie met het betreffende bedrijf om positieve verandering te stimuleren. Bepaalde bedrijven en sectoren sluiten we volledig van onze activiteiten uit. We investeren bijvoorbeeld niet in controversiële wapens en we zijn bezig kolen uit te faseren.
Wij lopen voorop met onze benadering van duurzaamheidsvraagstukken bij onze wereldwijde investeringsbeslissingen, zoals met betrekking tot mensenrechten, ontbossing en corruptie. Bij het overwegen van een investering beoordelen we deze op  meer dan 35 essentiële aspecten, variërend van milieuvervuiling en grondstoffenbeheer tot mensenrechten, verantwoordelijke beleidsvoering en de belangen van stakeholders.
Allianz is specialist in het verzekeren van duurzame energie en we ondersteunen overal ter wereld CO2-arme ontwikkelingen.

Onze producten en diensten worden voortdurend verder ontwikkeld om de kwaliteit van leven van de mens te verbeteren, bij te dragen aan een beter milieu en klimaatverandering tegen te gaan.

We stimuleren de volgende generatie van CO2-arme mobiliteit met verzekeringsoplossingen voor elektrische voertuigen en autodelen.

Hoe onze producten en diensten bijdrage leveren aan een betere toekomst
Hoe draagt Allianz bij aan duurzame ontwikkelingen?
  • In samenwerking met de VN maken we zorgverzekeringen voor 1 miljoen Syrische vluchtelingen
  • We dragen bij aan het dichten van de beschermingskloof voor mensen met een laag inkomen. Meer dan 43,8 miljoen klanten in opkomende economieën hebben al geprofiteerd van onze betaalbare microverzekerings- en microspaarproducten.
  • Meer dan 24 miljoen mensen die eerder van traditionele financiële diensten waren uitgesloten, kunnen dankzij onze digitale verzekeringsproducten hun gezin, huis en levensonderhoud beschermen.
  • We zetten onze wereldwijde ervaring in om kwetsbare gemeenschappen, bedrijven en de landbouw te verzekeren tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Jongeren zijn de toekomst en we begrijpen voor welke uitdagingen zij staan. Met onze ondersteuningsprogramma’s, die erop gericht zijn hen te helpen om te geloven in een betere toekomst, nemen we ze mee in de ontwikkeling naar de leiders van morgen.

Sinds 2017 werken onze kantoren over de hele wereld met het Allianz Social Innovation Fund om jongeren te ondersteunen op het gebied van onderwijs, training en werkgelegenheid.

In 2018 won het Picha Project in Maleisië de Future Generations Award. Het Picha Project is een initiatief voor en door vluchtelingen, dat is geïnspireerd op lokale keukens en specerijen en dat is uitgegroeid tot een succesvol Aziatisch cateringbedrijf.

In 2019 was de winnaar Wise Griekenland, dat 40.000 euro ontving. Dit project promoot Griekse producten van topkwaliteit en gebruikt de winst om voedsel te kopen voor mensen in nood. 

Hoe zorgt Allianz voor jongeren?
Sponsoring van sos kinderdorpen

Elk jaar trekken duizenden Allianz-medewerkers hun hardloopschoenen aan om deel te nemen aan de Allianz World Run en daarmee geld op te halen voor SOS Kinderdorpen. In de afgelopen vier jaar hebben meer dan 30.000 hardlopers uit meer dan 120 landen € 1,7 miljoen opgehaald.