Waardeoverdracht bij Allianz Nederland Asset Management

Heeft u bij Allianz Nederland Asset Management B.V. een kapitaal opgebouwd via een bankspaarrekening? U kunt het opgebouwde kapitaal, zowel gedurende de looptijd van een product, als bij expiratie of overlijden, overdragen naar een andere verzekeraar of bank van uw keuze waar u een nieuw financieel product gesloten heeft. Daarbij werken we volgens het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).
  • De exacte inhoud van het protocol en de deelnemers aan het PSK vindt u op de consumentenwebsite van het Verbond van Verzekeraars.

    Kiest u voor overdracht naar een andere verzekeraar of bank, die niet deelneemt aan het PSK, dan zijn de bepalingen van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten niet van toepassing. Dan is er een vrijwaringsverklaring van de andere verzekeraar of bank noodzakelijk.
  • Allianz Lijfrenterekening
  • Allianz Lijfrentespaarrekening
  • Allianz Hypotheekrekening
  • Allianz Bankspaarhypotheekrekening
  • Allianz Uitkerende Lijfrenterekening
  • Om de overdracht in gang te kunnen zetten, is het belangrijk dat u alle gegevens en benodigde documenten juist en volledig bij Allianz Nederland Asset Management B.V. hebt aangeleverd. Zodra wij alle benodigde documenten hebben ontvangen maken wij het bedrag uiterlijk binnen 14 dagen over aan de verzekeraar of bank van uw keuze. Mocht de 14de dag in een weekend of op een feestdag vallen, dan doen wij dit op de eerstvolgende werkdag.
  • Hebt u vragen over uw waardeoverdracht? Neem hiervoor contact op met uw financieel adviseur of maak gebruik van ons contactformulier.
Neem contact met ons op. 
Bekijk de contact mogelijkheden
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij u in de buurt.
Zoek een adviseur