Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor complexe- en impactvolle producten die nieuw worden gesloten. Geldstromen van verzekeraars aan een onafhankelijk adviseur zijn daardoor verboden. Vanwege deze nieuwe wetgeving is per 1 januari 2013 de herstelkostenregeling van kracht geworden, welke op verzoek van het Ministerie van Financiën door het Verbond van Verzekeraars is opgesteld. De herstelkostenregeling zorgt ervoor dat een vergoeding aan de klant wordt uitgekeerd om de door de adviseur in rekening gebrachte herstelkosten te betalen alsmede dat de relatie tussen de klant en de adviseur én de relatie tussen verzekeraar en adviseur niet onnodig onder druk komt te staan.

Herstelkosten zijn kosten die door de adviseur bij de klant in rekening worden gebracht als gevolg van een tekortkoming door de verzekeraar. Onder de reikwijdte van de regeling vallen uitsluitend toerekenbare en door de verzekeraar niet betwiste tekortkomingen in offertes of contracten met betrekking tot de complexe- en impactvolle producten die onder het provisieverbod vallen.

Een adviseur gaat na of de output van de verzekeraar correct is. Als dit niet het geval is, geeft de adviseur hierover een signaal af aan de verzekeraar. Dit vindt plaats in het reguliere contact met de verzekeraar. De verzekeraar corrigeert de tekortkoming. In tweede instantie voert de adviseur een (marginale) controle uit op de door de verzekeraar herstelde output. Herstelkosten zijn de kosten die de adviseur voor de na de 2e correctie en controle verrichte werkzaamheden, verband houdende met deze correctie in rekening brengt. 

  • Als jouw adviseur kosten voor herstelwerkzaamheden in rekening heeft gebracht, neem dan contact op met jouw adviseur over de mogelijkheid deze kosten te declareren bij Allianz Nederland. De kosten die je kan declareren zijn maximaal de uren en het uurtarief die de adviseur jou in rekening brengt.

  • Je kan een kennisgeving van een vermoedelijke tekortkoming sturen aan Allianz Nederland als na de tweede (marginale) controle blijkt dat een offerte of contract niet voldoet aan de uitgangspunten. Vanaf de ontvangst van deze kennisgeving komen de herstelkosten voor vergoeding door de verzekeraar in aanmerking. Je komt in aanmerking voor een uitkering als na de tweede herstelpoging nog steeds sprake is van een tekortkoming en Allianz Nederland heeft bepaald dat die tekortkoming te verwijten valt aan Allianz. Na inzending door jou of jouw adviseur van  een verzoek tot betaling van herstelkosten, tezamen met een gespecificeerde kopienota, zal Allianz Nederland dit verzoek in behandeling nemen.

De hoogte van de maximale vergoeding is afhankelijk per situatie. Uiteraard dienen in ieder geval de herstelkosten redelijk en billijk te zijn en in verhouding te staan met de aard en omvang van de verrichte werkzaamheden door de adviseur 

Betaling van herstelkosten aan jouw adviseur door Allianz Nederland is niet toegestaan. Uitbetaling van herstelkosten vindt altijd rechtstreeks via jou plaats.
Wil je meer informatie over herstelkosten? Bezoek dan de website van het Verbond van Verzekeraars of de AFM.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.