Schade aan opstal en/of inboedel melden

Bent u bij Allianz Nederland verzekerd en is er schade aan uw opstal en/of inboedel ontstaan, dan kunt u onderstaand formulier gebruiken om de schade bij ons te melden.

Heeft u direct hulp nodig?
Geef bij spoedeisende schaden (bijvoorbeeld brandschade, waterschade) de schademelding direct telefonisch door aan Allianz op 088 - 577 25 52. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met onze 24-uurs service op 088 - 577 11 11.

Glasschade?
Heeft u alleen schade aan het raam van uw woning, dan hoeft u dit formulier niet in te vullen. U kunt contact opnemen met onze aangesloten glasherstellers via Service Glasherstel op 0800 - 020 05 07. Zij zullen de schade met u afwikkelen.

Vragen?
Heeft u vragen over het formulier of andere schade gerelateerde vragen dan kunt u contact op nemen met het Claims Contact Center op 088 – 577 25 52.