Ultimate Benificial Owner (UBO)

Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is een uiteindelijk belanghebbende. Een persoon die voordeel heeft van het sluiten van een verzekering. Of met name het ontvangen van een uitkering uit een verzekering.

Sanctiewetgeving
De Sanctiewetgeving verbiedt bedrijven (dus ook verzekeraars) om zaken te doen met bedrijven of personen of landen die op een sanctielijst staan. Bedrijven en personen kunnen op een sanctielijst komen als ze bijvoorbeeld verdacht worden van het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. Daarom doen we bij iedere aanvraag eerst een klantenonderzoek. Pas na dit onderzoek kunnen we een zakelijke verzekering accepteren.

UBO check
Allianz is wettelijk verplicht om de Sanctiewetgeving uit te voeren. Zo moeten wij van al onze zakelijke relaties vastleggen welke personen uiteindelijk de zeggenschap hebben over de onderneming. Meestal zijn dat de aandeelhouders. Die personen noemen we de ultimate beneficial owners, oftewel UBO’s. Wij moeten voor iedere UBO nagaan of hij of zij op een sanctielijst staat. En als dat zo is, dan mogen wij de verzekering niet afsluiten en mogen wij geen uitkering doen.

Hoe werkt dat dan?
Bent u een zakelijke klant en vraagt u een verzekering bij ons aan, dan leggen we vast wie de UBO van uw onderneming is. Dat zoeken wij bijvoorbeeld op bij de kamer van Koophandel. Lukt het ons zelf niet om de UBO te vinden, dan zullen wij dit aan u vragen. U krijgt dan een e-mail van ons waarin wij u vragen de gegevens van de UBO’s aan ons door te geven. Wij sturen u daarvoor een zogenaamd UBO-formulier. Of u krijgt inloggegevens voor een beveiligde site.

PEP
Het kan ook zijn dat u of een belanghebbende bij de verzekering een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Bijvoorbeeld een parlementslid of een hoge ambtenaar. Of uw familielid of partner bekleedt zo’n functie. Zo iemand heet een politically exposed person, oftewel PEP. Als iemand die belang heeft bij de verzekering een PEP is, dan kan het zijn dat wij u extra vragen moeten stellen. Soms moeten wij de verzekering dan weigeren.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het UBO-team, telefoon: 088 - 577 66 55, of e-mail [email protected]. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.

Zonder UBO-verklaring kunnen wij de achtergrondgegevens van uw bedrijf niet controleren. Dit houdt ook in dat wij dan niet kunnen vaststellen of wij een relatie met u mogen aangaan. Om die reden is het van groot belang dat u de UBO-verklaring zo spoedig mogelijk invult en verstuurt, zodat wij zonder problemen de relatie voort kunnen zetten. 
De uiteindelijke belanghebbende is iedere natuurlijke persoon die direct of indirect een belang heeft van 25% of meer in (het vermogen van) een organisatie. Dit zijn vaak de ‘eigenaars’. Het kunnen ook personen zijn met zeggenschap in de organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld de bestuurders. Zijn er meerdere UBO’s, dan vragen wij u om aan te geven hoe de belangen onderling zijn verdeeld. Er dient altijd minimaal één UBO opgegeven te worden. Onderaan treft u een overzicht om u te helpen bij het vaststellen van de UBO’s van uw organisatie. 
  • Het UBO-register dient niet ter vervanging van het eigen onderzoek. Ondanks dat wij toegang hebben tot het UBO-register, moeten wij ons eigen UBO-onderzoek blijven uitvoeren.
    Dit betekent dat wij verplicht zijn de UBO-gegevens bij u op te vragen wanneer wij de gegevens niet uit andere bronnen kunnen verkrijgen.
  • Wij volgen de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) waarbij het UBO-formulier twee jaar geldig is en de UBO check minstens 1 keer per twee jaar wordt uitgevoerd. Als wij eenmaal over de juiste KvK-gegevens en de UBO’s beschikken hoeft de informatie meestal niet voor alle klanten iedere twee jaar opnieuw te worden aangeleverd. Wij doen ons best om deze informatie zoveel mogelijk uit andere bronnen te verzamelen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat wij u opnieuw benaderen over een UBO.
De gegevens die wij van u ontvangen verwerken wij uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ons privacyreglement. Ons actuele privacyreglement vindt u op https://www.allianz.nl/service/privacy