Ultimate Benificial Owner (UBO)

Een Ultimate Beneficial Owner (UBO) is een uiteindelijk belanghebbende. Een persoon die voordeel heeft van het sluiten van een verzekering. Of met name het ontvangen van een uitkering uit een verzekering.

Sanctiewetgeving
De Sanctiewetgeving verbiedt bedrijven (dus ook verzekeraars) om zaken te doen met bedrijven of personen of landen die op een sanctielijst staan. Bedrijven en personen kunnen op een sanctielijst komen als ze bijvoorbeeld verdacht worden van het witwassen van geld of het financieren van terrorisme. Daarom doen we bij iedere aanvraag eerst een klantenonderzoek. Pas na dit onderzoek kunnen we een zakelijke verzekering accepteren.

UBO check
Allianz is wettelijk verplicht om de Sanctiewetgeving uit te voeren. Zo moeten wij van al onze zakelijke relaties vastleggen welke personen uiteindelijk de zeggenschap hebben over de onderneming. Meestal zijn dat de aandeelhouders. Die personen noemen we de ultimate beneficial owners, oftewel UBO’s. Wij moeten voor iedere UBO nagaan of hij of zij op een sanctielijst staat. En als dat zo is, dan mogen wij de verzekering niet afsluiten en mogen wij geen uitkering doen.

Hoe werkt dat dan?
Bent u een zakelijke klant en vraagt u een verzekering bij ons aan, dan leggen we vast wie de UBO van uw onderneming is. Dat zoeken wij bijvoorbeeld op bij de kamer van Koophandel. Lukt het ons zelf niet om de UBO te vinden, dan zullen wij dit aan u vragen. U krijgt dan een e-mail van ons waarin wij u vragen de gegevens van de UBO’s aan ons door te geven. Wij sturen u daarvoor een zogenaamd UBO-formulier. Of u krijgt inloggegevens voor een beveiligde site.

PEP
Het kan ook zijn dat u of een belanghebbende bij de verzekering een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Bijvoorbeeld een parlementslid of een hoge ambtenaar. Of uw familielid of partner bekleedt zo’n functie. Zo iemand heet een politically exposed person, oftewel PEP. Als iemand die belang heeft bij de verzekering een PEP is, dan kan het zijn dat wij u extra vragen moeten stellen. Soms moeten wij de verzekering dan weigeren.

Meer informatie?
Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met het UBO-team, telefoon: 088 - 577 66 55, of e-mail [email protected]. U kunt ons bereiken op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur.