Opstartcoach

Allianz biedt werkgevers een nieuwe, gratis pensioenservice aan: de Opstartcoach. Deze coach verwelkomt de werkgever bij Allianz Nederland en geeft onder andere een rondleiding in de Allianz Pensioen Portal. Een relevant en onderscheidend argument waarmee u werkgevers zorgen uit handen neemt.
  • Een nieuwe pensioenregeling sluiten is voor veel werkgevers een ingewikkelde procedure. Dus als ze uiteindelijk een keuze hebben gemaakt en een overeenkomst hebben gesloten, zouden ze wat te vieren moeten hebben. Maar uit onderzoek dat we hebben uitgevoerd, blijkt dat werkgevers dit helemaal niet als een feest ervaren. In veel gevallen zijn ze teleurgesteld omdat na hun beslissing een periode volgt met veel administratieve rompslomp. Ook blijkt dat werkgevers het gevoel hebben dat verzekeraars geen moeite doen om de afstand tussen verzekeraar en werkgever te overbruggen. Allianz biedt daar nu een oplossing voor met de Opstartcoach. U kunt deze service kosteloos aan uw klanten bieden.
  • De Opstartcoach neemt alle zorgen uit handen, zonder extra kosten. Hij maakt in overleg met u een afspraak met de klant. Een productspecialist van Allianz gaat dan letterlijk naast de klant zitten om samen met hem de Allianz Pensioen Portal te doorlopen. Ook geeft hij een toelichting op zaken als de rekening-courant en de inhouding van de werknemerspremie. Na afloop weet de klant hoe alles werkt en hoe hij zelf zijn status kan inzien. Als u dat wenst, kunt u bij het gesprek aanwezig zijn.
  • Met een pensioenregeling van Allianz biedt u een onderscheidende propositie. U biedt gemak, deskundigheid en betaalbaarheid. Dat houdt dus niet op na het afsluiten van de Allianz-pensioenregeling. Ook daarna laten we samen zien waar het om gaat: blijvend ontzorgen. Met de Opstartcoach helpen we werkgevers persoonlijk. Het bevestigt dat ze een goede keuze hebben gemaakt. Op uw advies. En we houden u regelmatig op de hoogte. U houdt dus de regie, zonder dat het u extra tijd hoeft te kosten.