Allianz Benelux heeft solide resultaten behaald in 2020, een jaar dat zich kenmerkte door de gezondheids-, sociale en economische gevolgen van de Covid-19-pandemie. De omzet bedroeg 4,2 miljard euro.1 Het operationeel resultaat steeg met 4,1% naar 295 miljoen euro. Het nettoresultaat daalde met 2,2% naar 201 miljoen euro. In Leven steeg de New Business Margin tot 2,2%, onder andere door een sterke verbetering in Nederland en de business-mix.  De combined ratio kwam uit op 89,8%  door kostenverlagende maatregelen.

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 19-02-2021.

  • Premie-inkomen: 4,2 miljard euro (2019: 4,1 miljard euro)
  • Operationeel resultaat: 295 miljoen euro (2019: 284 miljoen euro)
  • Nettoresultaat: 201 miljoen euro (2019: 205 miljoen euro)
  • New Business Margin: 2,2% (2019: 1,9%)
  • Combined ratio: 89,8% (2019: 93,7%)
  • Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde jaarcijfers van Allianz SE (www.allianz.com).
Het premie-inkomen van de Leven-activiteiten in de Benelux bedroeg 2,6 miljard euro, een stijging van 1,3% vergeleken met 2019. In het Leven-bedrijf lieten Nederland en België een omzetgroei zien, in Luxemburg was er sprake van een daling, mede door de effecten van Covid-19. Het premie-inkomen van de Schade-activiteiten in de Benelux bedroeg 1,5 miljard euro, een stijging van 3,1% vergeleken met 2019. Deze groei is met name toe te schrijven aan auto- en brandverzekeringen in de zakelijke markt. 
In het Leven-bedrijf was het operationeel resultaat 148 miljoen euro, een daling van 9% vergeleken met vorig jaar. Bij het Schade-bedrijf steeg het operationeel resultaat van 121 naar 147 miljoen euro door het positieve effect van een structurele focus op gerichte verzekeringstechnische en prijstechnische maatregelen.
Het nettoresultaat voor Leven was  98 miljoen euro, een daling van 23% vergeleken met 2019 (126,9 miljoen euro). Voor Schade was het nettoresultaat 102,9 miljoen euro, een stijging van 31% vergeleken met vorig jaar (2019:  78,6 miljoen euro). 
Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: "Ondanks de pandemie die ons leven op z’n kop zette, zijn we vorig jaar met het hele team de uitdagingen aangegaan. Met meer dan 90% van de medewerkers die thuis werkten, stond het welzijn van henzelf en hun familie voorop. De serviceniveaus voor onze distributiepartners bleven op een hoog niveau. We streven er vastberaden naar om de complexiteit aan te pakken en zo onze systemen te verbeteren. De transformatieprogramma’s van de afgelopen 3 jaar hebben ons ervan overtuigd dat onze organisatie alle uitdagingen aankan, nu en in de toekomst, met nog groter succes.”

Scroll horizontaal om meer te zien

Premie-inkomen

 
Leven                                                              2.627 (2019: 2.593)
Schade 1.536 (2019: 1.489) 
Totaal 4.163 (2019: 4.083) 

Scroll horizontaal om meer te zien

Operationeel resultaat

 
Leven 147,7 (2019: 162,0)
Schade 147,5 (2019: 121,5)
Totaal 295,2 (2019: 283,5)

Scroll horizontaal om meer te zien

Netto resultaat

 
Leven  98,0 (2019: 126,9)
Schade 102,9 (2019: 78,6)
Totaal  200,9 (2019: 205,5)