Onzichtbare ondernemer bespiedt graag de concurrent
 

  • Helft ondernemers maakt zich zorgen over concurrentie
  • Enkel groot mkb plukt vruchten van aantrekkende economie
  • Langdurig ziek of arbeidsongeschiktheid ergste wat ondernemer kan overkomen

Gluren bij de buren

Gluren bij de buren blijkt voor veel ondernemers een gekoesterde wens. Ruim een kwart van de ondernemers (27%) zegt binnen te willen kijken bij de concurrenten als hij of zij een dag onzichtbaar zou zijn. Een op de vijf ondernemers schuift met de onzichtbare superkracht liever aan bij het diner van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ronddolen in het Haagsche torentje is voor 14% een stille wens. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers. In het onderzoek werden 514 zzp’ers en mkb-ondernemers over hun ondernemerschap ondervraagd.

Zorgen over de concurrentie

Het bespieden van de concurrentie als de ondernemer onzichtbaar zou zijn, lijkt niet op zichzelf te staan. Bijna de helft van de ondernemers (48%) maakt zich zorgen over de concurrentie. Vooral de groot mkb’ers (73%) maken zich hier zorgen over. Jongere ondernemers van 18-34 jaar maken zich meer zorgen over de concurrentie (67%) dan oudere ondernemers.

Meer dan een op de vier ondernemers (27%) verwacht daarnaast dat de concurrentie het komende jaar toeneemt. Ruim de helft (57%) denkt dat de concurrentie gelijk blijft. Slechts 6% verwacht een afname van de concurrentie. Klein mkb’ers verwachten komend jaar een grotere afname in concurrentie dan zzp’ers.

Aantrekkende economie blijft achter

De helft van de ondernemers lijkt nog niets te merken van de aantrekkende economie. Met name zzp’ers merken hier weinig van (61%). De ondernemers die wel de vruchten plukken van de huidige economie en vooruitgang zien zijn de groot mkb’ers. Zij zijn positiever over de economie en geven aan dit vooral te merken aan een toename van het aantal opdrachten.

Grote veranderingen in investeringen blijven achter. Het merendeel van de ondernemers (52%) verwacht evenveel te investeren als het vorige kwartaal. Ruim een op de tien (14%) zegt dit kwartaal meer te investeren. De omzet blijft naar verwachting bij een groot aantal ondernemers stabiel. Iets meer dan een derde (35%) denkt dat deze zal groeien in de komende twee jaar.

Ondernemers blijven wel nieuw personeel aannemen; 47% geeft aan dat dit aantal gelijk zal zijn aan het afgelopen kwartaal. Gemiddeld denkt 18% van de ondernemers dit kwartaal meer mensen in dienst te nemen.

Op de been blijven eerste prioriteit

Langdurig ziek of arbeidsongeschikt raken is volgens de meeste ondernemers het ergste wat hen als ondernemer kan overkomen (62%). Vooral bij zzp’ers is dit een grote zorg (77%). Dit is opvallend omdat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheids­verzekering hebben. Op de tweede plek staat faillissement van het bedrijf (20%), waar mkb’ers zich meer zorgen over maken dan zzp’ers. Het merendeel van de ondernemers ziet zichzelf als de drijvende kracht van de onderneming (74%) en daarom is het ook niet vreemd dat arbeidsongeschiktheid of langdurige ziekte gekozen wordt als het ergste wat hen kan overkomen. Voor 70% van de ondernemers is de klant van groot belang om de onderneming te laten slagen en 44% wijst de levenspartner hiervoor aan. Zpp’ers uitgesloten, noemt 48% van de ondernemers de eigen medewerkers als drijvende kracht van de onderneming.

Over het onderzoek

In het onderzoek stelde Allianz zzp’ers en mkb-ondernemers uiteenlopende vragen over hun diepere drijfveren, zorgen en afwegingen ten aanzien van hun bedrijf en het ondernemerschap in bredere zin. Deelnemers kregen onder meer vragen over de werk-privébalans, werkstress en trends zoals robotisering en cybercriminaliteit. Er namen in totaal 514 zzp’ers en mkb’ers deel aan het onderzoek.

Infographic

Bovenstaande infographic is te downloaden in hoge resolutie door erop te klikken.