Meer dan de helft van de ondernemers maakt zich zorgen over zijn inkomen (63%) en het risico om arbeidsongeschikt te raken (59%). Daarentegen zijn zij wel positief gestemd over hun verwachtte omzet voor 2017 en 2018. Bijna de helft (43%) voorspelt de komende twee jaar hogere omzetcijfers te halen.

Dat blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz naar de financiële verwachtingen en bedrijfszorgen van ondernemers voor de komende maanden en jaren. In het onderzoek werden in totaal 502 zzp’ers en mkb-ondernemers ondervraagd.

Groot mkb’ers investeren meer

Slechts 10% verwacht de komende twee jaar minder omzet te draaien. De positieve omzetverwachtingen zijn in lijn met de investeringscijfers die ondernemers voor het eerste kwartaal van 2017 voorzien. Over de gehele linie verwachten ondernemers evenveel te investeren als in het laatste kwartaal van 2017. Met name groot-mkb’ers zijn ambitieus: bijna een derde (31%) van hen zegt in het eerste kwartaal van 2017 meer te gaan investeren.

Ruim de helft van de ondernemers (56%) verwacht dat de concurrentie in 2017 gelijk blijft. Bijna een kwart (23%) van de ondernemers denkt daar anders over en voorziet dit jaar juist meer concurrentie. De werving van personeel blijft belangrijk, maar niet meer of minder dan de afgelopen maanden. Ondernemers zeggen in het eerste kwartaal van dit jaar waarschijnlijk evenveel personeel aan te zullen nemen.

Wakker liggen over inkomen

Ondernemen is een vak apart. De zelfvoorziening in arbeid brengt risico’s met zich mee waar ondernemers ’s nachts weleens van wakker liggen. Voldoende inkomen en het risico op arbeidsongeschiktheid zijn de grootste ondernemerszorgen. Het is daarom opvallend dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheids­verzekering hebben. Daarnaast piekert ruim de helft van de ondernemers (53%) over de gevolgen van een faillissement voor de financiële privésituatie.

Ook maken ondernemers zich ook wel eens zorgen over cybercriminaliteit (47%), concurrenten (45%) en de financiële staat van de onderneming (44%). Voor 39% van de ondernemers is het meekomen met trends en ontwikkelingen iets waar ze zich zorgen over maken. Hetzelfde geldt voor de financierings- en/of verzekeringsmogelijkheden (39%).

Beeldmateriaal

Bovenstaande infographic is te downloaden in hoge resolutie door erop te klikken.

Over het onderzoek

In het onderzoek stelde Allianz zzp’ers en mkb-ondernemers uiteenlopende vragen over financiële verwachtingen en bedrijfszorgen voor de komende maanden en jaren. In totaal deden 502 zzp’ers en mkb-ondernemers aan het onderzoek mee.