Nederland staat op een vierde plek op de Europese ranglijst van financiële geletterdheid. Oostenrijk scoort het beste op financiële kennis, gevolgd door Duitsland en Zwitserland. België neemt een vijfde plek in.

Met de financiële basiskennis van Nederlanders is het goed gesteld, maar dit geldt niet voor het inschatten van financiële risico’s. Daar scoort Nederland juist lager dan het Europese gemiddelde. Dat terwijl Nederlanders zichzelf zeer bekwaam achten als het op hun financiële kennis aankomt. In de vergelijking met andere Europese landen schatten Nederlanders hun kennis het hoogste in.

Dat blijkt uit een onderzoek van Allianz naar de financiële geletterdheid onder consumenten in tien West-Europese landen waaraan Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk deelnamen.

Minder open voor financieel advies

Zelfkennis op het gebied van financiële geletterdheid blijkt niet de sterkste kant van Nederlanders en Spanjaarden. Waar Nederlanders hun kennis te hoog inschatten, schatten Spanjaarden hun kennis juist te laag in. Nederlanders staan daardoor minder open voor professioneel advies. Fransen zijn zich er daarentegen wel van bewust dat hun financiële geletterdheid te wensen over laat en geven aan professioneel advies juist wel nuttig te vinden. 

Kloof tussen jongeren en ouderen

De financiële kennis van personen neemt toe naar mate de leeftijd stijgt. Zo beantwoorden ouderen financiële vraagstukken beter dan personen onder de 35. Dit is in alle onderzochte landen merkbaar, maar in Nederland en Engeland is deze kloof het grootst. Daar presteren consumenten onder de 35 bijzonder slecht in vergelijking met de andere Europese collega’s, terwijl de vijftigplussers juist bovengemiddeld scoren. In Italië zijn het juist de jongeren die beter presteren dan hun generatiegenoten in Frankrijk, Nederland en Engeland. 

Invloed op financiële beslissingen

Hoe hoger de financiële geletterdheid, hoe beter mensen een oplossing kunnen vinden voor financiële vraagstukken. Het onderzoek naar financiële geletterdheid toont aan dat mensen met een goed begrip van financiële risico's en concepten twee keer zoveel kans hebben om betere financiële beslissingen te maken. Zo is het aantal pensioenplanners hoger onder mensen die financieel bekwaam zijn ongeacht diens leeftijd.

Professor Annamaria Lusardi, wetenschappelijk directeur van het Global Financial Literacy Excellence Center van de George Washington University over het onderzoek: “Er zijn maar weinig studies die een vergelijking maken van financiële geletterdheid tussen Europese landen. Ik ben daarom blij dat deze studie niet alleen bestaat uit een uitgebreide maatstaf voor de financiële geletterdheid, maar de financiële kennis ook koppelt aan besluitvorming.”

“Dit onderzoek laat zien dat financieel bewustzijn geen gegeven is. Het grote verschil in financiële kennis tussen jongeren en ouderen is en blijft een aandachtspunt,” aldus Henk Boeve, managing director Allianz Nederland Levensverzekering. “Onze ervaring leert dat zeker jongeren de behoefte hebben om zelf regie te nemen in hun financiën. Een wens die Allianz respecteert en zoveel mogelijk faciliteert. Dat neemt niet weg dat het verstandig is om bij impactvolle financiële beslissingen onafhankelijk advies in te winnen.”