6 November 2023

Marc Foppen nieuwe Directeur Zakelijk Schade bij Allianz in Nederland

Marc Foppen is de nieuwe Directeur Zakelijk Schade van Allianz en wordt tevens General Manager van de Nederlandse branche-office P&C. Hij neemt deze rollen over van Thom Mallant, die op 1 september is gestart als CEO van Allianz in Nederland.

Marc is al meer dan 20 jaar voor Allianz werkzaam en heeft diverse managersfuncties bekleed in Sales & Distributie. De laatste jaren was hij directeur van het Operations-team Schade in Nederland.

In zijn nieuwe functie ligt de focus op het verder uitbouwen van de groei van onze zakelijke schade-portefeuilles en het vasthouden van onze leidende rol in servicing van die portefeuilles.
Hierbij spelen het identificeren van nieuwe zakelijke kansen, het aantrekken van nieuwe klanten en business partners en het uitbouwen van bestaande relaties een belangrijke rol. 
Daarnaast zullen de teams continue verbetering blijven nastreven door innovatie ruim baan te geven.