Een geldprijs van een miljoen euro is voor het merendeel van de ondernemers geen enkele reden om te stoppen met werken. Slechts één op de tien (9%) zou meteen stoppen met werken na het winnen van een miljoen. Ruim een derde (35%) zou minder gaan werken en het prijzengeld gebruiken om het inkomen aan te vullen; een op de vijf zegt de helft opzij te zetten en het resterende deel te investeren in zijn onderneming. Dit blijkt uit ons onderzoek naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers. In het onderzoek werden 502 zzp’ers en mkb-ondernemers over hun ondernemerschap ondervraagd.

Opvolging als voorrecht

De sterke drang om te blijven ondernemen is in lijn met de drijfveren van veel ondernemers: meer vrijheid en onafhankelijkheid was voor 43% een van de belangrijkste redenen om een eigen bedrijf te starten. Ruim een derde (35%) zegt met ondernemen zijn hart te zijn gevolgd (bijvoorbeeld door van hobby of passie werk te maken), een iets kleiner deel (33%) deed dat om privé en werk beter te kunnen combineren. Ruim een op de vijf (22%) ondernemers is gaan ondernemen om de uitdaging.

Het geluk of voorrecht om het familiebedrijf op te volgen is vooral onder groot-mkb’ers een belangrijke drijfveer: ruim een op de vijf (22%) van hen zegt om deze reden te zijn gaan ondernemen. Van de klein-mkb’ers geeft slechts 7% die motivatie op.

Ouders als grootste voorbeeld

Het idee dat ondernemerschap ook risico’s met zich meebrengt, krijgt brede erkenning van ondernemers. Maar liefst 63% geeft aan dat de privésituatie wel eens onder het ondernemerschap lijdt. Onder groot-mkb’ers is dat zelfs 82%. En gevoel van spijt is minder breed vertegenwoordigd: slechts een op de tien ondernemers (11%) zegt dat hij met de kennis van nu nooit voor het ondernemerschap had gekozen.

Kijkend naar hun grootste voorbeelden noemen ondernemers het vaakst hun ouders, Bill Gates of Steve Jobs (alle 11%). Na deze gedeelde eerste plek volgen de Nederlandse onderneemster Annemarie van Gaal en Richard Branson, oprichter van de Virgin Group. Slechts 3% van de ondernemers zegt Donald Trump als voorbeeld te zien.

Infographic

Wilt u de opvallendste resultaten uit het onderzoek in één oogopslag zien? Bekijk dan deze infographic.

Over het onderzoek

In het onderzoek stelde Allianz zzp’ers en mkb-ondernemers uiteenlopende vragen over hun diepere drijfveren, zorgen en afwegingen ten aanzien van hun bedrijf en het ondernemerschap in bredere zin. Deelnemers kregen onder meer vragen over de werk-privébalans, werkstress en trends zoals robotisering en cybercriminaliteit. Er namen in totaal 502 zzp’ers en mkb-ondernemers deel aan het onderzoek.