Goed operationeel resultaat Allianz Benelux in eerste halfjaar

Allianz Benelux heeft in het eerste halfjaar van 2020 een operationeel resultaat behaald van 178,1 miljoen euro (2019: 134,4 miljoen euro). 1 Het premie-inkomen bedraagt 1,9 miljard euro (2019: 2,2 miljard euro). Het nettoresultaat komt uit op 97,7 miljoen euro (2019: 111,6 miljoen euro). De combined ratio voor het eerste halfjaar is 85,5% (2019: 94,7%) met name door lagere kosten en de gunstige ontwikkeling van de schadefrequentie. 

(1) Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 05-8-2020.

  • Premie-inkomen: 1,9 miljard euro (2019: 2,2 miljard euro)
  • Operationeel resultaat: 178,1 miljoen euro (2019: 134,4 miljoen euro)
  • Nettoresultaat: 97,7 miljoen euro (2019: 111,6 miljoen euro)
  • Combined ratio: 85,5 % (2019: 94,7 %)
  • Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde Q2-cijfers van Allianz SE (www.allianz.com).
Het premie-inkomen van Allianz Benelux nam met 15,6% af tot 1,9 miljard euro (2019: 2,2 miljard euro). In het Leven-segment daalde het premievolume op Benelux-niveau met 27,6% tot 992 miljoen euro ten opzichte van vorig jaar, met name door het fors gedaalde premievolume in Luxemburg. In het Schade-segment steeg het premie-inkomen in de Benelux met 3,5% tot 885 miljoen euro. Deze groei is vooral toe te schrijven aan auto- en brandverzekeringen in de zakelijke markt. 
Het totale operationeel resultaat is met 32,5% gestegen van 134,4 miljoen in 2019 naar 178,1 miljoen in het eerste halfjaar van 2020. Bij Schade gaat het om een stijging met 74% van 55 naar 96 miljoen, met name door een lagere schadefrequentie in een aantal productlijnen en het positieve effect van een structurele focus op gerichte verzekeringstechnische en prijstechnische maatregelen. In Leven steeg het resultaat van 79 miljoen euro in 2019 naar 82 miljoen in 2020.
Het nettoresultaat is in het eerste halfjaar met 12,5% afgenomen tot 97,7 miljoen euro (2019: 111,6 miljoen euro) door een afwaardering van de beleggingsportefeuilles als gevolg van de terugval op de financiële markten in het eerste kwartaal en andere Covid-19 effecten. Voor Schade is het nettoresultaat 52,7 miljoen euro, een stijging van 10,4%, vergeleken met vorig jaar (2019: 47,8 miljoen euro). Voor Leven is het nettoresultaat 45 miljoen euro, een daling van 29,6% vergeleken met 2019 (63,9 miljoen euro).

Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: “Wij houden de ontwikkelingen rondom Covid-19 nauwgezet bij. De wereldeconomie is nog steeds erg fragiel en dat zien we ook in de Benelux. Op dit moment volgen we als directie zorgvuldig de gezondheidsrisico’s die Covid-19 nog steeds oplevert en hoe hiermee wordt omgegaan in de publieke ruimte. Voor ons staat het welzijn van alle medewerkers voorop. Thuiswerken is nog steeds de norm. Het verdient een groot compliment dat we ons zo snel hebben kunnen aanpassen zonder negatieve impact op de dienstverlening aan onze klanten en business partners.

Een nieuwe manier van werken tekent zich af. Wij zien de oude manier waarop we ons werk deden veranderen en blijven structureel meer vanuit huis werken wanneer Covid-19 onder controle is. Hiervoor is voor ons, als Benelux- en internationale verzekeraar, wel nieuwe wetgeving nodig, die thuiswerken over de grenzen makkelijker maakt.”

Scroll horizontaal om meer te zien

Premie-inkomen

 
Leven                                                              992 (2019: 1.370)
Schade 885 (2019: 855)
Totaal 1.877 (2019: 2.225)

Scroll horizontaal om meer te zien

Operationeel resultaat

 
Leven 81,9 (2019: 79,1)
Schade 96,1 (2019: 55,3)
Totaal 178,1 (2019: 134,4)

Scroll horizontaal om meer te zien

Netto resultaat

 
Leven  45,0 (2019: 63,9)
Schade 52,7 (2019: 47,8)
Totaal 97,7 (2019: 111,6)