Gecombineerde buitengewone algemene vergadering van Allianz Paraplufonds N.V.

Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van Allianz Paraplufonds N.V. (de “Vennootschap”), worden opgeroepen tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering die wordt gehouden op maandag 14 november 2016 om 10.00 uur ten kantore van Allianz Nederland Groep N.V. aan de Coolsingel 139 te Rotterdam.