Sterk operationeel resultaat Allianz Benelux in eerste kwartaal 2022

“Allianz Benelux is 2022 goed gestart. Ik wil hier onze business-partners en onze eigen teams hartelijk voor danken. Rekening houdend met de eenmalige last in 2021 zien wij een gestage verbetering van onze operationele winstgevendheid, waar zowel onze Leven- als Schade-activiteiten in de drie landen aan bijdragen.
De sterke resultaten laten zien dat Allianz Benelux opereert vanuit een solide basis. Deze solide basis willen wij gebruiken om de komende jaren verder te groeien in aantallen klanten, relaties en omzet. Die groei verwachten wij te realiseren door in te zetten op impactvolle verbetering van onze dienstverlening, zowel digitaal als niet-digitaal, en door focus aan te brengen in ons aanbod van producten en diensten. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang en ik kijk ernaar uit om die transitie straks ook in de praktijk te kunnen gaan brengen.”

Joos Louwerier, Regional CEO Allianz Benelux

  • Premie-inkomen: 1.075 miljoen euro (2021: 1.082 miljoen euro)
  • Operationeel resultaat: 87,7 miljoen euro (2021: 18,8 miljoen euro)
  • Nettoresultaat: 80,7 miljoen euro (2021: -17,4 miljoen euro)
  • New Business Margin: 2,8% (2021: 2,2%)
  • Combined ratio: 87,6% (2021: 109%)
Financiële resultaten op basis van de waarderingsgrondslag van Allianz SE op 12-05-2022. Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde Q1 2022-cijfers van Allianz SE (www.allianz.com).
Het premie-inkomen komt voor het eerste kwartaal van 2022 uit op 1.075 miljoen euro. Dat is bijna evenveel als in het eerste kwartaal van 2021, toen het premie-inkomen 1.082 miljoen euro bedroeg. Voor Schade steeg het premie-inkomen met 6,7% tot 576 miljoen euro. Voor Leven was het premie-inkomen 498 miljoen euro (Q1 2021: 542 miljoen euro). Het premie-volume nam licht af In Nederland en België. In Luxemburg was er juist sprake van een stijging door een hogere unit-linked-productie.

Het operationeel resultaat is 87,7 miljoen euro (18,8 miljoen in 2021). In de Leven-portefeuille nam het operationeel resultaat toe met 43% toe tot 35,9 miljoen euro (Q1 2021: 25,1 miljoen euro). Onderliggend laat de new business margin ten opzichte van 2021 een gezonde groei zien tot 2,8% (Q1 2021: 2,2%). 

Voor de Schade-portefeuille is het operationeel resultaat 51,8 miljoen euro (Q1 2021: -6,3 miljoen euro). De cijfers werden in 2021 door het eenmalige effect van een interne herverzekeringstransactie negatief beïnvloed. Ondanks de aanzienlijke impact van de stormen begin dit jaar kwam de combined ratio voor het eerste kwartaal van dit jaar uit op 87,6% (2021: 109,0%, genormaliseerd voor de herverzekeringslast 92,0%). 

Scroll horizontaal om meer te zien

Premie-inkomen

 
Leven                                                              498  (2021: 542)
Schade 576  (2021: 540)
Totaal 1075 (2021: 1082)

Scroll horizontaal om meer te zien

Operationeel resultaat

 
Leven 35,9 (2021: 25,1)
Schade 51,8 (2021: -6,3)
Totaal 87,7 (2021: 18,8)

Scroll horizontaal om meer te zien

Netto resultaat

 
Leven 31,7 (2021: -13,1)
Schade 49,0  (2021: -4,3)
Totaal 80,7 (2021: -17,4)