Allianz op koers in eerste kwartaal 2018
 

Allianz Benelux heeft in het eerste kwartaal van 2018 een omzet behaald van ruim 1,1 miljard euro. 1 Het premie-inkomen van de schade-activiteiten in de Benelux steeg licht met 1% tot 482 miljoen euro (2017: 477 miljoen euro). Het premie-inkomen van de leven-activiteiten nam met maar liefst 20% toe tot 661 miljoen euro (2017: 552 miljoen euro). Het operationeel resultaat en nettoresultaat laten een lichte daling zien ten opzichte van 2017, vooral door een seizoensgebonden effect bij het resultaat in Leven en door de stormen begin dit jaar bij het resultaat in Schade, met name in Nederland. De combined ratio is ondanks de stormen verbeterd met 5,4%-p tot 94,7%.

  • Premie-inkomen 1,143 miljard euro (2017: 1,029 miljard euro)
  • Operationeel resultaat 49 miljoen euro (2017: 52 miljoen euro)
  • Nettoresultaat 36 miljoen euro (2017: 39 miljoen euro)
  • Combined ratio 94,7% (2017: 100,1%)

Deze cijfers maken deel uit van de gepubliceerde jaarcijfers van Allianz SE (www.allianz.com).

Premies

De stijging van het premie-inkomen van Allianz Benelux is met name te danken aan de groei van de schadeportefeuille in Nederland en de leven-activiteiten in Nederland en Luxemburg. Daardoor kon een stijging van 11% worden gerealiseerd over de hele Benelux, vergeleken met dezelfde periode in 2017.

Winst

Het operationele resultaat en nettoresultaat blijven licht achter bij 2017. Enerzijds verbeterde de combined ratio tot 94,7%. Deze verbetering is het gevolg van gerichte premieverhogingen en de keuze om afscheid te nemen van enkele verlieslatende schadesegmenten. Het operationeel resultaat verbeterde daardoor voor onze schade-activiteiten met 53% tot 23 miljoen euro (15 miljoen in 2017). Voor onze leven-activiteiten daalde het operationeel resultaat tot 26 miljoen euro (36 miljoen in 2017).

Verder met het veranderingstraject

Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: "We zijn tevreden met deze cijfers, die goed zijn ondanks een seizoensgebonden effect en de impact van het stormachtige weer aan het begin van het jaar. Onze groei zet zich onverminderd voort. Het bewijst dat de koers die we vorig jaar hebben gekozen de juiste is. We worden een steeds flexibeler bedrijf en blijven investeren in onze medewerkers. In 2017 zijn we gestart met ons transformatieprogramma 'Xcelerate' en we gaan daar onverminderd mee door. Zo kunnen we snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen."

Kerncijfers eerste kwartaal 2018 (in miljoen euro)

Scroll horizontaal om meer te zien

Premie inkomen                                                  
Leven              661 (2017: 552)
Schade 482 (2017: 477)
Totaal             1.143 (2017: 1.029)

Scroll horizontaal om meer te zien

Operationeel resultaat        
Leven en Banking                                                26 (2017: 36)  
Schade            23 (2017: 15)  
Totaal             49 (2017: 52)