Allianz komt verzekerden van gezonken woonboot tegemoet

Allianz zal de verzekerden van de gezonken woonboot tegemoet komen in hun schade. Allianz betreurt de ontstane situatie zeer. De verzekerden mochten er, op basis van de gevoerde correspondentie, vanuit gaan dat het vervoer van hun woonboot gewoon goed verzekerd was. Uiteraard dient het vervoer over water dan wel met de nodige zorgvuldigheid uitgevoerd te worden. Dat is helaas hier aantoonbaar niet het geval geweest. Om nu te voorkomen dat de verzekerden het slachtoffer worden van een gevecht tussen verzekeraars onderling, heeft Allianz besloten de ontstane schade voor te financieren en zelf te verhalen.
 
Allianz had eerder moeten inzien dat verzekerden van een dergelijke complexe zaak nooit het slachtoffer hadden mogen worden. Wij zullen de manier waarop wij handelen bij dergelijke complexe zaken met meerdere betrokken verzekeraars opnieuw bekijken. Dit om bij toekomstige complexe zaken, sneller en adequater te kunnen optreden.