Allianz bereikt akkoord over tegemoetkoming beleggingsverzekeringen

Allianz heeft een akkoord bereikt met Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces over het tegemoetkomen van polishouders van beleggingsverzekeringen die Allianz in het verleden heeft verkocht. De tegemoetkoming zal per polishouder verschillen omdat elke individuele situatie anders is.

Belangrijk moment

Allianz streeft al jaren naar een oplossing rond beleggingsverzekeringen. Met deze regeling wordt die oplossing in één keer bereikt voor alle aangesloten polishouders bij Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces.

Allianz is tevreden met de regeling die met Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces is getroffen: ”Dit is voor de betrokken polishouders, maar ook voor ons, een belangrijk moment. We kunnen ons nu samen met onze klanten nog meer richten op de toekomst.”

De regeling verandert niets aan het actieve beleid van Allianz om zijn individuele polishouders met een beleggingsverzekering te helpen. Waar het kan via hersteladvies, overstapmogelijkheden en door eventuele gegronde klachten op individuele basis op te lossen. Vanzelfsprekend blijft deze laatste mogelijkheid ook naar de toekomst open.

Consumentenorganisaties spelen vooraanstaande rol

Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces nemen de uitvoering van de regeling inzake de tegemoetkoming van leden met een beleggingsverzekering van Allianz over. De compensatie verschilt per polishouder omdat elke individuele situatie anders is.

De toezichthouders zijn vooraf door Allianz geïnformeerd over het akkoord.

Als de leden van de consumentenorganisaties akkoord gaan met hun tegemoetkoming wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Daarin staat geen geheimhoudingsclausule. Dit is in lijn met de afspraken die hierover met dhr. Dijsselbloem door de branche zijn gemaakt.