Allianz Benelux brengt deel portfolio onder bij Allianz Direct Versicherungs-AG

Vandaag (17 april 2023) is bekend gemaakt dat een deel van de verzekeringsportefeuille van Allianz Benelux overgedragen is aan Allianz Direct Versicherungs-AG. Dit betreft de door Allianz Direct in Nederland opgebouwde schadeverzekeringsportefeuille.

Voor de volledigheid hieronder de officiële aankondiging van de overdracht, die vandaag is gepubliceerd in de Staatscourant en drie landelijke dagbladen.

  • Allianz Benelux SA, gevestigd te King Albert II-laan 32, 1000 Brussel, België, in Nederland handelend via haar bijkantoor aan de Coolsingel 120, 3011 AG, Rotterdam deelt hierdoor aan belanghebbenden mee dat zij haar rechten en verplichtingen uit of krachtens na te noemen overeenkomsten van schadeverzekering met toestemming van de Nationale Bank van België, verleend bij besluit van 21 maart 2023, heeft overgedragen aan Allianz Direct Versicherungs-AG, gevestigd te Königinstraβe 28, 80802, München, Duitsland, in Nederland handelend via haar bijkantoor aan de Coolsingel 120, 3011 AG, Rotterdam.
  •  
  • De in alinea 1 bedoelde overdracht heeft betrekking op overeenkomsten van schadeverzekering, die behoren of behoord hebben tot het door Allianz Benelux SA uitgeoefende directe schadeverzekeringsbedrijf.
  •  
  • De overdracht is voor alle belanghebbenden van kracht geworden met ingang van 31 maart 2023.
  •  
  • De betrokken verzekeringsnemers kunnen gedurende drie maanden na de dagtekening van deze Staatscourant de overeenkomst van schadeverzekering schriftelijk bij Allianz Direct Versicherungs-AG opzeggen met ingang van de dag na afloop van deze termijn of zoveel eerder als volgt uit de van toepassing zijnde overeenkomst van schadeverzekering. Ingeval van zodanige opzegging van een overeenkomst van schadeverzekering vindt pro rata premierestitutie plaats.