Lopende Kosten vervangt TER
(Total Expense Ratio)

Als belegger in een of meer Allianz beleggingsfondsen is het mogelijk dat jij een nieuwe term tegenkomt: OCF (Ongoing Charges Figure). OCF, in het Nederlands ‘Lopende Kosten’, vervangt de Total Expense Ratio (TER). Allianz gebruikt zoveel mogelijk de Nederlandse term. Hieronder geven we een toelichting op deze nieuwe term.
  • Lopende Kosten is een term die aangeeft hoeveel doorlopende kosten aan een beleggingsfonds toegerekend worden. Het is de verhouding tussen de doorlopende kosten en de gemiddelde intrinsieke waarde (dat is: de gezamenlijke waarde van alle aandelen) van het fonds. Lopende Kosten bestaan uit de beheervergoeding en de service fee die Allianz aan de beleggingsfondsen in rekening brengt. Een beleggingsfonds kan ook beleggen in andere onderliggende Allianz fondsen. In de berekening van de Lopende Kosten zijn ook de doorlopende kosten voor deze onderliggende beleggingsfondsen meegenomen.
  • De Nederlandse wetgever heeft net als de Europese wetgever besloten om het OCF verplicht te stellen voor beleggingsfondsen die worden aangeboden aan particuliere beleggers.
  • Voor de berekening van de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds wordt voor het OCF gebruik gemaakt van meer meetmomenten dan bij de TER berekening. Dit maakt de berekening van het OCF nauwkeuriger. Behalve dat de berekening van de OCF nauwkeuriger is, zijn de TER en het OCF in grote lijnen gelijk.
Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.