Aansprakelijk­heids­verzekering wegvervoerders

  • Uitgebreide dekking
  • Tot 10% pakketkorting 
  • Vergoeding tot € 500.000,-
Een man zit aan zijn bureau en is aan het schrijven
Vervoer je als ondernemer goederen van anderen over de weg? Dan ben je aansprakelijk voor schade aan deze goederen tijdens het transport. Met de Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders bescherm je je tegen deze aansprakelijkheid. Wij vergoeden schade aan de lading én we betalen bij diefstal van de goederen. De verzekering is gebaseerd op wettelijke vervoerdersaansprakelijkheidsregelingen en is in de transportwereld ook bekend als CMR-verzekering of AVC-verzekering.
De Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders is maatwerk. Er is dus geen standaard premie. Om de premie te bepalen voor de Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders kijken we naar verschillende factoren. Denk aan het totale laadvermogen, de bedrijfsomzet of de landen waarin je vervoert. En wat je vervoert. En dan heb je nog keuzes uit verschillende verzekerbare opties. De premie hangt dus af van je bedrijf, activiteiten en keuzes. Wil je een indicatie? Of een offerte? Vraag het je adviseur. Of een
onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.
Man bestudeert grafieken en diagrammen op een schoolbord
  • De Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders vergoedt schade aan of verlies van goederen van anderen waarvoor jij aansprakelijk bent. Vaak ben je aansprakelijk op basis van (inter)nationale wettelijke regelingen zoals bijvoorbeeld de CMR (grensoverschrijdend vervoer) of op basis van algemene marktregelingen zoals de AVC (binnenlands vervoer). In deze regelingen staat onder andere wanneer je aansprakelijk bent voor schade.
  • De Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders is ook wel bekend als AVC-verzekering of CMR-verzekering. 
  • De Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders geldt binnen Europa en Turkije, maar niet in de GOS-landen. Vervoer naar GOS-landen kun je – via je adviseur – aanvullend verzekeren. 

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen.
Wil je meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden

De Aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders vergoedt niet alle schade waarvoor jij aansprakelijk bent. Zo betalen wij niet indien de aansprakelijkheid ruimer is dan de algemene marktregelingen of wettelijke regelingen. Ook betalen wij niet voor schade aan aanhangers, opleggers of containers en dergelijke. Voor die laatste bestaat de mogelijkheid om een container-/traileraansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wil je meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden

Een lading volledig verzekeren kan met een goederentransport­verzekering. Die kan jij alleen afsluiten als jij belang heeft bij de lading, bijvoorbeeld als eigenaar. Of in opdracht van en voor een specifieke opdrachtgever. Toch kan er schade ontstaan aan de lading die jij vervoert waarvoor jou aansprakelijk bent. Voor deze schade kan jij de Aansprakelijkheids­verzekering voor Wegvervoerders afsluiten voor het risico dat jij als vervoerder loopt.
Standaard heb jij een dekking in Europa, inclusief Turkije maar exclusief de GOS-landen. Maar het is mogelijk om daar andere afspraken over te maken. Bijvoorbeeld als jij alleen maar goederen vervoert binnen Nederland.

De (inter)nationale wettelijke regelingen en algemene marktregelingen die jouw aansprakelijkheid bepalen, zorgen ervoor dat jouw aansprakelijkheid vaak is beperkt. Dit wordt over het algemeen vertaald in een limiet per kilogram die jij in jouw polis terugziet. 

Naast deze bedragen betalen wij maximaal € 500.000, - per gebeurtenis. Dat is het standaard verzekerde bedrag. Je kunt dat bedrag verhogen of verlagen.

Wil je contact met ons? Wij zitten voor je klaar op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:30. 

Wil je advies over een van onze verzekeringen? Neem dan contact op met een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.