Aansprakelijk­heids­verzekering voor wegvervoerders


Vraag een offerte aan via een adviseur
 

Aansprakelijkheids­verzekering voor wegvervoerders

De aansprakelijkheids­verzekering voor wegvervoerders is bedoeld voor beroepsvervoerders. Dus als u als ondernemer goederen van anderen vervoert, voor rekening van anderen. Met deze verzekering betalen wij schade aan deze goederen of diefstal daarvan, als u aansprakelijk bent.
Om de premie te bepalen voor de Aansprakelijkheids­verzekering voor wegvervoerders kijken we naar veel factoren. Vaak kijken we eerst naar de basis, bijvoorbeeld het totale laadvermogen, maar soms ook naar de bedrijfsomzet. Daarnaast houden we rekening met het dekkingsgebied en de dekking die u wilt. En naar wat u vervoert en onder welke voorwaarden. Wilt u weten wat de Aansprakelijkheids­verzekering voor wegvervoerders voor u kost? Vraag het een adviseur.
  • Schade aan of verlies van spullen van anderen waarvoor u aansprakelijk bent. Vaak bent u aansprakelijk op basis van de AVC (bij binnenlands vervoer) of CMR (grensoverschrijdend vervoer). Daarin is vastgelegd wanneer u aansprakelijk bent voor schade.

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden

  • Uitbesteed vervoer
     
  • Contaminatie (Schade door contaminatie ontstaat bij vermenging of besmetting van de lading met een andere stof)
     
  • Levende have (vee)

Dit zijn de belangrijkste situaties waarin wij niet betalen. Wilt u meer weten? Lees dan de verzekeringsvoorwaarden

Een lading volledig verzekeren kan met een goederentransport­verzekering. Die kunt u alleen afsluiten als u belang heeft bij de lading, bijvoorbeeld als eigenaar. Of in opdracht van en voor een specifieke opdrachtgever. Toch kan er schade ontstaan aan de lading die u vervoert waarvoor u aansprakelijk bent. Voor deze schade kunt u de Aansprakelijkheids­verzekering voor Wegvervoerders afsluiten voor het risico dat u als vervoerder loopt.
Standaard heeft u een dekking in Europa, inclusief Turkije maar exclusief de GOS-landen. Maar het is mogelijk om daar andere afspraken over te maken. Bijvoorbeeld als u alleen maar goederen vervoert binnen Nederland.
Op de polis is een verzekerd bedrag afgesproken. Standaard is dat € 500.000,-. Daarnaast zijn er specifieke limieten per kilogram. Voor vervoer binnen Nederland is dat € 3,40 per kg. Voor grensoverschrijdend vervoer wordt dat in Special Drawing Rights (SDR) afgesproken. Dit bedrag is standaard 8,33 SDR. In de voorwaarden vindt u een vergoeding van maximaal € 15,- per kg. Dat is hoger dan 8,33 SDR en heeft te maken met mogelijke koerswijzigingen. Maar daarmee is er ook beperkt dekking voor doorbreking van de CMR-limiet.
Laadvermogen                      25 ton
Vervoerscondities                 AVC/CMR
*Dekkingsgebied                  Europe
Soort vervoer                         Koel/vries
Premie                                      € 875
Laadvermogen                           50 ton
Vervoerscondities                      AVC
*Dekkingsgebied                        Nederland
Soort vervoer                               Stukgoed
Premie                                            € 500
Met de verzekeringskaart kunt u in een oogopslag de meest relevante productinformatie zien. De verzekeringskaart helpt u de Aansprakelijkheids­verzekering voor Wegvervoerders van Allianz te vergelijken met andere aanbieders.
Neem contact met ons op. 
Vraag advies bij een onafhankelijk adviseur bij jou in de buurt.