Verantwoord beleggen en verzekeren

Als wereldwijde verzekeraar en verantwoorde belegger en vermogensbeheerder stuurt Allianz aan op positieve resultaten en verankeren wij duurzaamheid in onze kernprocessen om risico's te beheersen en kansen te benutten. Wij lopen voorop in de sector met de manier waarop wij rekening houden met ESG (environmental, social & governance): milieu-, sociale en governance-kwesties.

ESG verwijst naar de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (goed bestuur) die verdergaan dan de traditionele financiële overwegingen.

ESG-onderwerpen zijn onder meer milieu en klimaatverandering, mensenrechten, de impact op lokale gemeenschappen en het welzijn van onze werknemers.

Als ESG-risico's niet goed worden geïdentificeerd en beheerd, kunnen ze aanzienlijke gevolgen hebben voor ondernemingen. Het beheer van ESG-risico's kan ook kansen bieden, zoals het verzekeren van en beleggen in duurzame energie.

Duurzame innovatie is een belangrijke zakelijke kans en wij werken samen met anderen om duurzame producten en diensten voor de samenleving te ontwikkelen. Onze aanpak van ESG-onderwerpen is erop gericht duurzaamheid overal te verankeren - van de manier waarop we ons bedrijf leiden tot onze oplossingen op het vlak van verzekeringen, beleggingen en vermogensbeheer.
Wij zijn ondertekenaar van de principes voor duurzaam verzekeren van het Programme Finance Initiative van de VN (PSI) en doen jaarlijks verslag van onze vorderingen.