Allianz DGA Pakket

Allianz heeft het DGA Pakket vernieuwd. Naast de BV Beleggingsverzekering (voor het opbouwen van vermogen voor inkomen na de pensioendatum) is het vanaf 1 januari 2017 mogelijk om in passief gemanagede fondsen te beleggen. Wilt u een pensioenregeling die helemaal is afgestemd op uw situatie? Dat kan met het Allianz DGA Pakket. In het Allianz DGA Pakket kunt u voor extra dekkingen kiezen. Bijvoorbeeld een partnerpensioen of een kapitaalpensioenverzekering bij overlijden.

Veelgestelde vragen

U kunt bij het DGA Pakket het volgende meeverzekeren:

 • Partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw partner elk jaar ontvangt als u overlijdt voor uw pensioendatum.
   
 • Anw-hiaatpensioen (nabestaanden-overbruggingspensioen). Hiermee krijgt uw partner een aanvulling op de Anw-uitkering van de overheid (Algemene nabestaandenwet). 
   
 • Wezenpensioen per kind. Als u overlijdt  krijgen uw kinderen een uitkering totdat ze 21 jaar zijn. Of langer als ze nog studeren. Maar niet langer dan tot ze 27 jaar oud zijn. 
   
 • BV Beleggingspolis. Met een BV Beleggingspolis kan een DGA binnen de BV op een veilige manier vermogen opbouwen voor inkomen na de pensioendatum. De BV is verzekeringnemer en bepaalt de hoogte van de gelijkblijvende premie en/of extra stortingen. De waarde van de polis wordt volgens de gebruikelijke boekhoudregels in de jaarrekening van de BV verantwoord.
   
 • Kapitaalverzekering bij overlijden. Hiermee keert Allianz bij uw overlijden een eenmalige kapitaal uit, bijvoorbeeld aan uw partner of aan uw BV.
   
 • Restitutie van de opgebouwde waarde. Om waardeverlies te voorkomen kunnen we de opgebouwde waarde van het ouderdomspensioen aan uw BV uitkeren als u overlijdt. Uw nabestaanden zijn verplicht hier een pensioen voor te kopen.
   
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Wordt u arbeidsongeschikt, dan hoeft u geen premie meer te betalen voor het Allianz DGA Pakket.

 

 • Arbeidsongeschiktheidspensioen. 
  U kunt met het DGA Pakket geen verzekering afsluiten voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Wij hebben wel interessante alternatieven voor u bij Allianz. Klik hier voor meer informatie. 
 • Werkeloosheid.
  U kunt met het DGA Pakket geen verzekeringen afsluiten voor een inkomen als u werkeloos wordt.

 

De vermogensopbouw in de Allianz DGA Pakketpolis gebeurt via beleggen. Maar wat is verstandig beleggen? Bouwen aan een goed pensioen betekent een afweging maken tussen rendement en risico. Aan de ene kant wilt u beleggingsrendement maken voor de groei van uw pensioenkapitaal. Aan de andere kant wilt u zo min mogelijk risico lopen met uw pensioenkapitaal. Een beleggingsfonds met een gegarandeerd eindkapitaal levert te weinig op voor een goed pensioen. Beleggen in aandelen biedt meer kans op een hoger rendement, maar heeft ook een verhoogd risico dat het kapitaal in waarde daalt. Met de lifecycles van Allianz Pensioen Beleggen heeft Allianz de perfecte mix tussen rendement en risico gevonden. Onze lifecycles zijn ontwikkeld door Allianz Global Investors  samen met Risklab. Rislab is onderdeel van Allianz Global Investors en is gespecialiseerd in beleggers- en risicomanagement. Door een groot  aantal economische scenario’s door te rekenen, hebben zij lifecycles ontwikkeld met een aanvaardbaar risico en een zo hoog mogelijk te verwachten pensioen voor u.

In het Allianz DGA Pakket worden, als u geen andere keuze maakt, de premie en poliswaarde belegd in de neutrale lifecycle: Allianz Pensioen Beleggen Neutraal. Beleggen in lifecycles betekent voor u dat naarmate uw pensioendatum nadert, wij minder in aandelen en meer in obligaties beleggen. De aandelen zorgen in het begin van de lifecycle voor het rendement. Beleggen in aandelen is risicovoller, maar levert over het algemeen meer rendement dan obligaties. Als u bijna met pensioen gaat, verkopen we aandelen en kopen we daarvoor meer obligaties aan. Hierdoor neemt het risico af. Wij vangen renteschommelingen vlak voor uw pensioendatum op. Dat doen we door eerder al extra obligaties in te kopen. Uw pensioen wordt daardoor minder afhankelijk van renteschommelingen.

De lifecycles van Allianz Pensioen Beleggen zijn samengesteld uit de volgende fondsen:

Blackrock Developed world index sub-fund
Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde bedrijven in ontwikkelde markten over de hele wereld (met name Europa, Amerika en Azië). Het fonds streeft ernaar om de benchmark van het fonds (de MSCI World Index) zo goed mogelijk te volgen. Dit betekent dat het rendement van het fonds het rendement van de aandelenmarkten in de ontwikkelde landen weerspiegelt.

Blackrock Emerging Markets index sub-fund       
Het fonds belegt, direct of indirect, hoofdzakelijk in aandelen van beursgenoteerde bedrijven in opkomende markten over de hele wereld (emerging markets). Het fonds streeft ernaar om de benchmark van het fonds (de MSCI Emerging Markets Index) zo goed mogelijk te volgen. Dit betekent dat het rendement van het fonds het rendement van de aandelenmarkten in opkomende landen weerspiegelt.

Blackrock Euro Government Bond index fund
Het fonds belegt hoofdzakelijk in vastrentende effecten, zoals obligaties, uitgegeven door overheden in het Euro-gebied. Het fonds belegt voornamelijk in vastrentende effecten die deel uitmaken van de benchmark (de Citigroup Euro Government Bond Index) en streeft ernaar om de benchmark van het fonds zo goed mogelijk te volgen.

Lyxor Ultra Long Duration EURO Govt FTSE MTS 25y+
Het fonds belegt voornamelijk in vastrentende effecten met een looptijd van meer dan 25 jaar, die zijn uitgegeven door regeringen van lidstaten van de eurozone. Het fonds heeft als doel om de benchmark (de FTSE MTS Eurozone Government Bond IG 25Y+ Index) zo goed mogelijk te volgen.

BlackRock Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
Het Fonds belegt voornamelijk in vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de benchmark van het fonds (de Barclays Euro Aggregate Corporate Index). De effecten waarin wordt belegd kunnen worden uitgegeven door bedrijven, overheden en overheidsinstellingen van landen die al dan niet deel uitmaken van de Europese Monetaire Unie (EMU) en supranationale instellingen. Het fonds heeft als doel om de benchmark zo goed mogelijk te volgen.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
Het fonds belegt voornamelijk in hoogrenderende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven en instellingen uit (Noord-) Amerika en Europa. Het fonds streeft ernaar om een rendement te behalen dat overeenkomt met het rendement van de benchmark van het fonds (de Markit iBoxx Global Dev High Yield Capped Index). De basisvaluta van het fonds is de Amerikaanse dollar.

Blackrock Emerging Markets Government Bond Index Fund Class x2 EUR
Het fonds belegt voornamelijk in vastrentende waarden, uitgegeven door overheden, semi-overheden, supranationals en bedrijven uit opkomende landen (emerging markets). Het fonds streeft ernaar om de benchmark van het fonds (de J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified) zo goed mogelijk te volgen.

U betaalt de volgende kosten:

Administratiekosten
De administratiekosten zijn € 12 per maand (Deze kosten kunnen we jaarlijks verhogen met de CBS-consumentenprijsindex).

Beleggingskosten binnen het beleggingsfonds (lopende kosten (factor) ofwel LKF)*
Dit zijn kosten die de vermogensbeheerder binnen het fonds in rekening brengt. Deze kosten worden verwerkt in de koers van het fonds. Deze kosten hebben betrekking op de kosten die in het fonds worden gemaakt. Bijvoorbeeld voor het management of de huisvesting.

Beheerkosten Allianz Levensverzekeringen*
Dit zijn de kosten die Allianz maandelijks in rekening brengt voor alle werkzaamheden gerelateerd aan de administratie en informatievoorziening van de beleggingen. Deze kosten worden in rekening gebracht door het verkopen van participaties in een beleggingsfonds.

* Het totaal van de beleggingskosten en de beheerkosten zijn de totale beleggingskosten. Deze kosten zijn voor u als DGA 0,53% per jaar.

Aan- en verkoopkosten
Dit zijn de kosten voor het uitvoeren van aan- en verkopen in beleggingsfondsen. Allianz rekent geen verkoopkosten. De aankoopkosten voor periodieke premiebetaling zijn 0,5%. De aankoopkosten voor koopsommen en vervolgstortingen (koopsommen, geen premiebetaling) zijn 0,5%. Allianz rekent geen aankoopkosten voor extra stortingen in de premiepolis.

Op- en afslagen
Bij de aan- of verkoop van beleggingsfondsen kunnen op- en afslagen van toepassing zijn. Deze kosten zijn verwerkt in de koers van het fonds en worden niet direct in rekening gebracht. De op- en afslagen verschillen per beleggingsfonds.

U kunt van de neutrale lifecycle (Allianz Pensioen Beleggen Neutraal ) afwijken: U kiest dan voor ‘opting out’. Als u opting out wilt gebruiken dan moet u vooraf een profieltest invullen. Met behulp van de profieltest bepaalt u uw risicoprofiel en welk beleggingsprofiel (defensieve, neutrale of offensieve lifecycle) daarbij past. Heeft u een defensief risicoprofiel, dan is het niet toegestaan om te kiezen voor de offensieve lifecycle. Wel is het mogelijk om te kiezen voor de neutrale lifecycle. Als u een andere lifecycle kiest dan bij uw risicoprofiel hoort gaan we er van uit dat u deskundig advies heeft ingewonnen bij uw adviseur.

Wat kost het Allianz DGA Pakket?

De kosten zijn afhankelijk van de manier waarop u pensioen opbouwt. U kunt bijvoorbeeld eenmalig een bedrag storten, maar ook maandelijks premie betalen. Die premie kan elke maand gelijk zijn, maar het kan ook een stijgende staffelpremie zijn. Een stijgende staffelpremie  is een premie die bij een bepaalde leeftijdscategorie hoort. Zodra u in een hogere leeftijdscategorie valt, betaalt u meer premie. Bovendien kunt u ervoor kiezen om extra geld te storten als dat fiscaal mogelijk is.  De kosten zijn ook afhankelijk van de  dekkingen die u kiest. U kunt de kosten terugvinden in onze offerte. Wilt u weten wat het Allianz DGA Pakket voor u kost? Vraag het een adviseur.

Meer informatie

Heeft u vragen over de vele mogelijkheden van het Allianz DGA Pakket of heeft u hulp nodig bij het maken van een offerte?

Neem dan contact op met onze pensioenafdeling. U kunt onze medewerkers op werkdagen telefonisch bereiken van 8.00 uur tot 17.30 uur op 088-577 4300. U krijgt altijd een medewerker te spreken met de benodigde kennis over het onderwerp of de vraag waarover u belt. Ook kunt u ons een e-mail sturen via pensioenen@alianz.nl. Wij zijn u graag van dienst!