Overlijden melden

Gegevens overledene

Uw gegevens

Vragen / opmerkingen

Documenten

Hier kunt u eventuele documenten uploaden en meesturen zoals de overlijdensakte

De verstrekte gegevens worden verwerkt in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. De CIS databank wordt door verzekeraars en gevolmachtigden onder meer gebruikt om de betrouwbaarheid van claims te kunnen beoordelen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het CIS privacyreglement.