Governance

Allianz hecht veel waarde aan goede governance: transparant en integer bestuur en toezicht. Daarom houden we ons aan verschillende gedragscodes. Bovendien hebben we een commissie ingesteld voor het beloningsbeleid.

Statuten

Hoe we zijn georganiseerd, is vastgelegd in onze statuten. Allianz Nederland Groep N.V. is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht en is statutair gevestigd in Rotterdam.

Allianz Nederland Groep N.V. is de holdingmaatschappij voor de verzekerings- en vermogensbeheer activiteiten in Nederland:

 • Allianz Nederland Levensverzekering N.V. vormt de verzekeringstak, Allianz Vermogen B.V. is de vermogensbeheerder.
   
 • Een deel van de medewerkers van Allianz Nederland Groep N.V. werkt voor Allianz Nederland Schadeverzekering onderdeel van Allianz Benelux N.V.
   
 • De enige aandeelhouder van Allianz Nederland Groep N.V. is Allianz Europe B.V.

Bestuur en commissarissen

Allianz Nederland Groep N.V. wordt bestuurd door een directie met vijf leden. Zij staan onder toezicht van een raad van commissarissen. De Nederlandsche Bank en Allianz toetsen deze bestuurders en commissarissen op betrouwbaarheid en geschiktheid voordat ze worden benoemd.

Onze raad van commissarissen

 • Robert Walvis, voorzitter
 • Monique Bodde
 • Sirma Boshnakova
 • Nick van Ommen

Onze directie

 • Sjoerd Laarberg, voorzitter
 • Claire-Marie Coste-Lepoutre
 • Eric Schneijdenberg
 • Kathleen van den Eynde
 • Wilfried Neven

Gedragscodes

Allianz Nederland Groep N.V. en alle groepsondernemingen vervullen in het maatschappelijk leven een belangrijke rol, in het bijzonder in de financiële dienstverlening. Die rol kunnen we alleen optimaal vervullen als de samenleving en zeker onze klanten en zakelijke relaties vertrouwen hebben in onze manier van opereren. Daarom hebben wij een gedragscode opgesteld waaraan onze medewerkers zich moeten houden. Zo voorkomen we situaties waarbij de integriteit van Allianz in het geding kan zijn.

Eed of belofte voor de financiƫle sector

Beleidsbepalers en toezichthouders van een financiële onderneming moeten een eed of belofte afleggen. Daarin beloven ze onder meer de klant centraal te stellen, geen misbruik te maken van kennis en een zorgvuldige belangenafweging te maken. Niet alleen onze beleidsbepalers en commissarissen hebben de eed of belofte afgelegd. Ook al onze medewerkers met inhoudelijk klantcontact en de medewerkers die het risicoprofiel van onze onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden hebben dit gedaan.

Beloningsbeleid

Allianz Nederland Groep N.V. heeft een beloningscommissie (Compensation Committee). Deze commissie beslist over het beloningsbeleid van Allianz. Daarbij neemt de commissie onder andere de voorschriften uit de Regeling Beheerst Beloningsbeleid in acht.